...

Konferencja w Brukseli z udziałem studentów WSTiE

Konferencja w Brukseli z udziałem studentów WSTiE

W drugiej połowie października w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja „Family – Future of Europe” organizowana m.in. przez Fundację Energia dla Europy. Wzięli w niej udział eksperci z kilku krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych a także liczna reprezentacja młodzieży, w tym studenci WSTiE, którzy mogli poczuć się jak prawdziwi posłowie do PE.

Niezwykle ciekawa i potrzebna debata zgromadziła tych przedstawicieli świata nauki i polityki, których obszar zainteresowań ogniskuje się wokół polityki rodzinnej.  Konferencja została podzielona na dwa bloki – pierwszy, który otworzył dr Paweł Kowal, stanowiły wystąpienia europejskiej sławy ekspertów, wśród których znalazły się takie osobistości jak: prof. Krystyna Iglicka (Centrum Stosunków Międzynarodowych), prof. Julian Auleytner (członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk), dr Rob Hondsmerk z Holandii (Generation Foundation), Antoine Renard z Francji (President of Federation of Catholic Family Associations in Europe), Steven E. Smoot ze Stanów Zjednoczonych (President of Family First Foundation). W drugiej części prelegenci oraz zgromadzeni na sali goście otrzymali możliwość skonfrontowania swoich stanowisk w rzeczowej, prowadzonej na wysokim poziomie merytorycznym dyskusji.

Na konferencji padły odważne tezy mówiące m.in. o tym, że czynniki demograficzne będą wyznaczały kierunek rozwoju świata w XXI wieku, gdyż istnieje wyraźny związek pomiędzy poziomem dzietności a sytuacją gospodarczą. Wielu prelegentów zwracało uwagę na przywrócenie właściwej hierarchii wartości w rodzinie, odpowiadając na pytanie, czy jeśli przekażemy dzieciom uniwersalne wartości, to będą szczęśliwe w nowym świecie?

Studenci  Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii obecni na sali posiedzeń z wielkim zainteresowaniem wysłuchali przemówienia dr Roba Hondsmerka, który na przykładzie swojej ojczyzny wskazywał skutki nadmiernego promowania indywidualizmu, negowania podstawowych wartości oraz wynikającego z nich moralnego nihilizmu. Holandia, z której pochodzi dr Hondsmerk, w ciągu zaledwie jednego pokolenia utraciła niemal całkowicie swoją tożsamość. Przyczyn takiego stanu rzeczy, oprócz wymienionych powyżej, upatruje przede wszystkim w ogromnym osłabieniu znaczenia rodziny, która jest kluczowym elementem w procesie budowania zdrowego społeczeństwa.

Wśród wielu ważnych głosów wyraźnie zaznaczyła się wypowiedź Antoine Reynarda, który w symboliczny sposób podsumował wystąpienia wszystkich pozostałych ekspertów. Powiedział, że mamy tylko dwie uniwersalne i ponadczasowe wartości – pokój i rodzinę. Pierwszą już osiągnęliśmy, ale jeśli nie zadbamy o drugą, to stracimy wszystko, ponieważ to właśnie rodzina pozwala osiągnąć i dawać szczęście innym.

Młodzież z WSTiE po raz kolejny mogła się przekonać, że wyjazd studyjny do Brukseli to bardzo ważne doświadczenie zawodowe, gdyż pozwala im poszerzyć zainteresowania tematyką funkcjonowania struktur Zjednoczonej Europy, a przede wszystkim poznać procesy  zachodzące w PE na żywo. Uczestnictwo w posiedzeniach i konferencjach, spotkania z politykami państw człon­kowskich UE czy zwiedzanie największych atrakcji miasta to tylko niektóre z możliwości, z których korzystali studenci. 

Organizacja kolejnego wyjazdu do Europarlamentu potwierdziła profesjonalne podejście uczelni do przygotowania zagranicznego wyjazdu szkoleniowego od początku do końca. –  „Wiedza i umiejętności zdobywane w konkretnych przedsięwzięciach to przecież znakomita inwestycja na przyszłość” – podkreślił jeden z uczestników – Bartek Horoba. Studenci Turystyki i rekreacji WSTiE nie mieli wątpliwości, że doświadczenie i praktyka to podstawa w drodze do przyszłej kariery zawodowej. Chociaż na całej trasie prowadzili pilotaż, a w Brukseli oprowadzali turystów, czuli się wyróżnieni.

 Program turystyczny jesiennego wyjazdu do PE obejmował m. in.: Stare Miasto z Grand Place i gotyckim ratuszem, katedrę św. Michała i św. Guduli, Muzeum Miejskie zwane Domem Króla, Parlament Europejski oraz Centrum dla Zwiedzających PE – Parlamentarium. Centrum jest miejscem szczególnym: wszystkie informacje dostępne są w 23 językach, zwiedzającym towarzyszy przewodnik multimedialny prezentujący historię, teraźniejszość i przyszłość Parlamentu Europejskiego; dzięki najnowszej technice można odbyć wirtualną wycieczkę po Europie albo wziąć udział w symulacji głosowania. 

Wyprawa do Brukseli była niezapomnianym przeżyciem przede wszystkim dla adeptów pilotażu, którzy zdobywali nowe umiejętności. Poznali ciekawe miejsca i nowych ludzi, ale też mieli szansę zweryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce, przygotowując się do zawodu pilota grup turystycznych.