...

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Zbilansowany rozwój regionów turystycznych – doświadczenia krajowe i światowe”

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Zbilansowany rozwój regionów turystycznych – doświadczenia krajowe i światowe”

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została zaproszona do udziału w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Lwowski Państwowy Instytut Ekonomii i Turystyki pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. W dniach 25-26 kwietnia br. we Lwowie naukowcy i praktycy z Litwy, Słowacji, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zbilansowanego rozwoju regionów turystycznych. 

WSTiE reprezentowali dr Krzysztof Borkowski i dr Bartłomiej Walas. Wizerunek Krakowa jako destynacji turystycznej w opinii turystów z Ukrainy. Badania  2003-2012 –  to temat wystąpienia dra Borkowskiego. Z kolei zagadnienie podjęte przez dra Walasa „Nie dokąd, ale dlaczego dotyczy filarów współczesnej komunikacji miejsca docelowego”.

Współpraca z zagranicznymi uczelniami zajmuje kluczowe miejsce w działalności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Wpływa na podniesienie jakości procesu kształcenia, służy wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych, a także pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.