...

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii

Studenci WSTiE mieli okazję spotkać się ze swoimi estońskimi kolegami z Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Tallinie oraz członkami organizacji Open Youth z Sofii. W dniach 8-15 stycznia br. w Wyższej Szkole Turystyki Ekologii odbyła się międzynarodowa wymiana pod hasłem „Make tourism cool” w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu”. Walory turystyczne naszego regionu, jako szansa na lepszą przyszłość dla młodych ludzi, to myśl przewodnia spotkania. Podczas warsztatów, wyjazdów tematycznych, prezentacji i paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję do aktywności i uruchomienia pomysłów, rozwinięcia umiejętności językowych, zapoznania się z kulturą i tradycją poszczególnych krajów, pogłębienia świadomości europejskiej oraz wzajemnej integracji.

Trwające ponad tydzień spotkanie miało niezwykle bogaty program. Obok wielogodzinnych warsztatów językowych, międzynarodowych wieczorów poświęconych kulturze i tradycji poszczególnych krajów oraz wycieczek krajoznawczych odbyły się też m. in. warsztaty multimedialne „Turystyka w różnych zakątkach świata”, panel dyskusyjny „Co wyróżnia mój kraj  pod kątem turystyki – co mnie łączy z innymi”, debata „Turystyka i ekologia w UE – szanse i zagrożenia”, opracowanie międzynarodowej strony internetowej „Tourism is cool”,  warsztaty folkloru i twórczości ludowej oraz animacje sportowe. Kluczowym punktem wymiany było nagranie przesłania do młodych ludzi w Europie: „Tourism for the future”.

Studenci WSTiE wielokrotnie uczestniczyli w międzynarodowych programach europejskich. Dzięki temu mieli okazję poznać swoich rówieśników z zagranicy (dotychczas m. in. z Węgier, Włoch, Francji, Niemiec i Litwy).  Spotkania służą przede wszystkim rozwijaniu osobowości młodych ludzi, przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów oraz przygotowywaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.