...

Polak – Węgier i partnerzy na rzecz rozwoju Europy

Polak – Węgier i partnerzy na rzecz rozwoju Europy

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od lat współpracuje z węgierską organizacją Agraria-Apure z Szolnoku. W dniu 20 maja odbyła się międzynarodowa konferencja Globalizacja i obecne problemy europejskich obszarów wiejskich z udziałem ministra rozwoju obszarów wiejskich Republiki Węgierskiej Sándora Fazekasa, prezesa APURE Camilla Mortágui, przedstawiciela Komisji Europejskiej Gerarda Peltre oraz gości z Włoch, Belgii i Rumunii. Uczestnicy dzielili się swymi doświadczeniami w zakresie podejmowanych działań przeciwdziałającym obecnym problemom na terenach wiejskich.

Rozwój europejskich obszarów wiejskich, które skupiają 56 procent ludności UE oraz 90 procent jej terytorium, jest poważnym wyzwaniem dla naszego kontynentu i warunkiem udanego rozwoju społecznego i gospodarczego. Konferencja służyła przede wszystkim wymianie informacji i doświadczeń, ale równocześnie była okazją do nowych kontaktów oraz zacieśnienia współpracy z węgierskimi gospodarzami – organizacją Agraria-Apure kierowaną przez Istvana Bali oraz Urzędem Wojewódzkim w Szolnoku. W konferencji aktywnie brała udział delegacja naszej Uczelni. Wystąpienie Kanclerz WSTiE Marii Grzechynki dotyczyło inicjatyw podejmowanych przez Uczelnię w kontekście rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji dobrych praktyk związanych z projektami Leader+. Pani Kanclerz przedstawiła także główne założenia projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki” realizowanego obecnie przez Uczelnię z partnerem słowackim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. 

Wszyscy uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na fakt, że rozwój obszarów wiejskich ma znaczenie nie tylko dla tych obszarów, ale przede wszystkim dla rozwoju społecznego i gospodarczego społeczeństw europejskich. Pozytywne przykłady inicjatyw, które w ramach programów europejskich, narodowych lub społecznych są realizowane w poszczególnych krajach, przyczyniają się do zmian i tworzą perspektywy na przyszłość dla konkretnych terenów.