...

Razem dla zrównoważonej turystyki

„Razem dla zrównoważonej turystyki”

Współpraca z uczelniami zagranicznymi zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego, służy wymianie doświadczeń naukowo-dydaktycznych, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.  Turystyka zrównoważona dotyczy ruchu turystycznego przyjaznego środowisku. Przeciwstawia się ją turystyce konwencjonalnej (masowej), która często narusza stan równowagi panujący w przyrodzie i nie liczy się z wymogami środowiska. Jest ważnym elementem rozwoju zrównoważonego, tak mocno promowanego przez Unię Europejską. 9 czerwca 2011 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja naukowa Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektu „Razem dla zrównoważonej turystyki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej organizatorem była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Podczas konferencji pracownicy naukowi Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, WSTiE w Suchej Beskidzkiej, AWF w Krakowie oraz AWF w Katowicach, a także przedstawiciele instytucji związanych z sektorem turystycznym zaprezentowali interesujące wystąpienia dotyczące m.in. regionu Orawy i Liptowa, współpracy transgranicznej, turystyki prozdrowotnej uzdrowisk pogranicza polsko-słowackiego, produktu turystycznego dla Babiej Góry. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele środowisk akademickich, ale również samorządów, parków narodowych, organizacji turystycznych oraz mediów. 

Konferencja była odpowiedzią na potrzeby współczesnych społeczeństw. Rozwój zrównoważony to bowiem taki, który zaspokaja najbardziej podstawowe wymagania, a jednocześnie zapewnia przyszłym pokoleniom możliwość ich realizowania. We wszystkich dziedzinach gospodarki odbywa się on w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym. Spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich wykazało, że turystyka zrównoważona służy przede wszystkim propagowaniu zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą, zachowaniu zasobów przyrody i rdzennej kultury społeczności lokalnych oraz kreowaniu nowych źródeł dochodów miejscowej ludności. Ponadto w istotny sposób stymuluje społeczności lokalne do zachowań proekologicznych. Projekt „Razem dla zrównoważonej turystyki”, który WSTiE realizuje w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Katolickiego w Rożomberku, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ekologicznej pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki zrównoważonej. 

 Prognoza Światowej Organizacji Turystycznej (WTO) zakłada, że w 2020 r. liczba osób uczestniczących w światowym ruchu turystycznym powinna wynieść 1,6 mld czyli 7% wszystkich mieszkańców Ziemi. Wśród turystów zmieni się jednak orientacja związana z dążeniem do kierowania się zakresem i jakością świadczonych usług na rzecz dążenia do zdobycia unikatowych doświadczeń wymagających osobistego zaangażowania się turysty w podejmowane działania. Przyszłością turystyki w ocenie WTO jest m.in. właśnie turystyka zrównoważona. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach dotyczących tego obszaru działań. Konsekwentnie również jej założenia realizuje w programie swoich studiów na kierunku Turystyka i rekreacja.