...

Konkurs wiedzy informatycznej i turystycznej

KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ I INFORMATYCZNEJ

Konkurs wiedzy tursytycznej i informatycznej, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie utalentowanych młodych ludzi z twórczym podejściem do przyszłych studiów i życia zawodowego, to ważny projekt Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii skierowany do uczniów klas maturalnych. Obszarami wiedzy sprawdzanymi w konkursie „Idea społeczeństwa informacyjnego” oraz „Znaczenie turystyki w rozwoju regionalnym” są nowoczesne technologie informatyczne oraz zagadnienia dotyczące współczesnej turystyki. Uczniowie rywalizują o wiele cennych nagród rzeczowych, ale przede wszystkim o indeks WSTiE, a więc zapewnienie sobie miejsca wśród studentów jeszcze przed egzaminami maturalnymi i rozpoczęciem rekrutacji. Konkurs, organizowany przez wiele lat pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, po raz pierwszy odbył się w roku 2005. Do tej pory wzięło w nim udział kilka tysięcy uczestników z całej Polski.