...

Program Columbus

PROGRAM WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNO-NAUKOWEJ COLUMBUS

COLUMBUS to autorski projekt Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii służący wspieraniu rozwoju edukacyjnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności budowaniu ścieżki kariery zawodowej. Odbywa się w formule wspólnych działań edukacyjnych polegających na aktualizacji wiedzy i umiejętności, rozwijaniu zainteresowań uczniów w zakresie nauk społecznych, turystyki i informatyki, wymianie doświadczeń dydaktyczno-naukowych oraz podnoszeniu jakości kształcenia i kwalifikacji nauczycieli. Uczniowie mogą uczestniczyć w cyklicznych wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców akademickich – zajęcia odbywają się w ramach podpisanych wcześniej porozumień, w ramach których uczelnia obejmuje patronatem klasy hotelarskie, informatyczne lub medialne.

Program Columbus w WSTiE. Z Piekar Śląskich do Suchej Beskidzkiej.
Program współpracy dydaktyczno-naukowej „COLUMBUS” w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii
Naprzeciw oczekiwaniom absolwentów szkół średnich
Studenci kontra uczniowie – WSTiE
Dni otwarte przez cały rok
Szanse dla utalentowanej młodzieży
Uczelnia otwarta dla młodzieży szkół średnich
Wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Mecenat WSTiE nad XI edycją Powiatowego Turnieju Wiedzy o Europie
Klasy hotelarstwa i agrobiznesu pod opieką WSTiE