PUBLIKACJE NAUKOWE

W ramach działalności naukowo-badawczej Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wydaje publikacje naukowe, które stanowią ważny wkład uczelni w ogólnopolski rozwój literatury tematycznej, głównie z zakresu nauk społecznych (ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, pedagogika) a także interdyscyplinarnych (turystyka, rekreacja, ekologia). Nakładem wydawnictwa WSTiE ukazało się dotąd wiele pozycji biograficznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk naukowych, studentów oraz praktyków. Prezentowane publikacje składają się na dorobek naukowy kadry akademickiej WSTiE.

Wykaz publikacji naukowych – pobierz

PUBLIKACJE STUDENTÓW

Analizator materiałów plikowych zawierających dane w standaryzowanych formach binarnych

Aplikacja webowa wspierająca harmonogramowanie pracowników

Drukarka 3D

Lecznica weterynaryjna

Mobilny identyfikator samolotów cywilnych

Model zamku suskiego 3D

Portal internetowy dla profesjonalnej fotografii

System do monitorowania połowów ryb w ramach wędkarstwa amatorskiego

System do radiowego sterowania instalacjami hydraulicznymi

System dystrybucji komunikatów dla klientów dostawcy usług internetowych

System graficznej kategoryzacji semantycznej obiektów

System umożliwiający automatyczną wizyjną identyfikację pojazdów na podstawie treści tablic rejestracyjnych

System zdanego sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego

Ultradźwiękowy system antykolizyjny

Wizualny komunikator terenowy

Żarówka WIFI