Naukowcy i praktycy biznesu debatowali w WSTiE nad kierunkami rozwoju branży MICE

WSTiE > Aktualności > Naukowcy i praktycy biznesu debatowali w WSTiE nad kierunkami rozwoju branży MICE

W dniach 17-18 kwietnia 2024 roku Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii miała zaszczyt powitać badaczy oraz przedstawicieli świata biznesu uczestniczących w konferencji naukowej „Sektor MICE wobec wyzwań społeczno-gospodarczych”. Wydarzenie przyciągnęło dziesiątki słuchaczy pragnących nie tylko zdobyć najnowszą wiedzę, ale także wziąć udział w praktycznych warsztatach oraz branżowym networkingu.

Zgromadzonych powitali dr Marek Łabaj, prof. WSTIE – Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz Kanclerz Maria Grzechynka, która przedstawiła profil oraz misję uczelni. Dr Bartłomiej Walas, prof. WSTIE wygłosił wykład wprowadzający, a następnie oddał głos gościom i prelegentom. Pierwszego dnia słuchacze z uwagą śledzili cztery wystąpienia eksperckie, które wygłosili:

  • dr hab. Krzysztof Celuch, prof. SGTiH Vistula, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula („Analiza najnowszych trendów w sektorze MICE na skalę globalną: Zrównoważony rozwój – Nowe technologie, AI – Bezpieczeństwo – Relacje”),
  • Eliza Kozica-Kamińska, Idea Profit („Design Thinking w organizacji wydarzeń: Jak podejście oparte na design thinking może wspomagać procesy koncepcyjne i planowanie wydarzeń, skupiając się na doświadczeniach uczestników i celach biznesowych?”),
  • Paweł Szczyrek, Ideo Force („Wykorzystanie sztucznej inteligencji w MICE: Przegląd sposobów, jakimi sztuczna inteligencja może usprawnić procesy organizacji wydarzeń”),
  • Anna Jedrocha, Symposium Cracoviense, PCO („Praktyczne aspekty wdrażania zasad ESG w sektorze MICE”).

W drugiej części dnia uczestnicy mogli także wziąć udział w dwóch panelach eksperckich. Pierwszy z nich – „Szanse i zagrożenia dla sektora MICE w kontekście ESG” – moderował Marcin Ziobro – wykładowca WSTiE,dyrektor generalny hotelu H15 Luxury Palace, a w trakcie dyskusji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się: Paula Fanderowska – ICE Kraków Congress Centre, dr Beata Kozyra – dyrektor ds. ESG Grant Thornton Polska, Jarosław Szczygieł – Fundacja dla Edukacji Ekologicznej (Certyfikat Green Key), Anna Jedrocha – Symposium Cracoviense, PCO oraz dr hab. Krzysztof Celuch, prof. SGTiH Vistula, Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Drugi panel – „Kreowanie trwałego dziedzictwa poprzez organizację wydarzeń” – poprowadziła dr Katarzyna Klimek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w dyskusji udział wzięły: Małgorzata Przygórska-Skowron – Krakow Convention Bureau, Magdalena Sroka – Alvernia Planet oraz Ewa Woch – Targi w Krakowie.

Drugi dzień konferencji przedstawił równie bogaty wachlarz wystąpień. Słuchacze mogli skorzystać z wiedzy ekspertów, takich jak:

  • prof. Sándor Némethy, Uniwersytet w Debreczynie / University of Gothenburg („Eco Event, czyli zrównoważone wydarzenie”),
  • dr Natalia Latuszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu („Impact vs. legacy – jak równoważyć natychmiastowy wpływ (Impact) z kreowaniem trwałego dziedzictwa (Legacy) w organizacji wydarzeń?”),
  • dr Krzysztof Cieślikowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach („City break w ofercie dla podróżujących służbowo”),
  • Małgorzata Przygórska-Skowron, Kraków Convention Bureau („Praktyczne przykłady projektów społecznościowych: Kongres ICCA – case study”).

Także i tego dnia nie zabrakło praktycznej dyskusji i networkingu, które odbyły się w ramach panelu tematycznego „Perspektywy rozwoju sektora MICE w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych”. Moderował go Michał Kalarus – THINK MICE, a w gronie dyskutantów znaleźli się: Lidia Wiszniewska – LW Hotel Consulting, Professional Congress Organizer, Anna Jedrocha – Symposium Cracoviense, PCO oraz dr Natalia Latuszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W trakcie drugiego dnia konferencyjnego na uczestników czekały także warsztaty: „Nowe technologie i cyfryzacja w sektorze MICE”, które poprowadził Tomasz Nowak – Netventure oraz „Networking jako niezbędny czynnik wzrostu kompetencji”, które przygotował Michał Zalewski – Dobrze Powiedziane.

Jak podkreślali uczestnicy, konferencje – takie jak ta – stanowią nie tylko platformę do wymiany poglądów i aktualnej wiedzy, ale również istotny impuls dla rozwoju całej branży MICE. Debata, która rozgorzała podczas wydarzenia, pozwoliła na identyfikację kluczowych kierunków rozwoju, w tym integrację zasad zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy design thinking. Podkreślono również rolę networkingowej wymiany doświadczeń oraz praktycznych warsztatów, które mogą stanowić istotny czynnik wzrostu kompetencji w obszarze MICE. W rezultacie konferencja nie tylko dostarczyła uczestnikom cennej wiedzy, ale także bez wątpienia zaowocuje konkretnymi inicjatywami oraz projektami, które przyczynią się do dalszego rozwoju tej dynamicznej branży.