Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

WSTiE > Oferta studiów > Kształcenie specjalistyczne > Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

Start rekrutacji 1 maja
Czas trwania i tryb 3 semestry, online
Tytuł zawodowy Specjalista dyplomowany
Odpłatność 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy
Wpisowe 100 zł

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

 Również dla osób bez matury 

Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w dziale kadrowo- płacowym w strukturach dużych, średnich i małych firm, urzędach, biurach rachunkowych i innych organizacjach, a także do świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

Treści kształcenia:

 • Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
 • Zatrudnianie, dokumentowanie i wynagradzanie osób na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń, różnego typu świadczeń i obciążeń związanych z pracą,
 • Rozliczenia z ZUS, z urzędem skarbowym,
 • Podstawy prawne w sprawach kadrowych i płacowych,
 • BHP w pracy,
 • Elementy ekonomii i statystyki,
 • Etyka zawodowa,
 • Pracownia informatyczna (Płatnik, program płacowy),
 • Język obcy zawodowy.

Warunki rekrutacji*:

Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Inne kierunki kształcenia specjalistycznego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: