Dyplomowany specjalista ds. księgowości

WSTiE > Oferta studiów > Kształcenie specjalistyczne > Dyplomowany specjalista ds. księgowości

Start rekrutacji 1 maja
Czas trwania i tryb 3 semestry, online
Tytuł zawodowy Specjalista dyplomowany
Odpłatność 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy
Wpisowe 100 zł

Dyplomowany specjalista ds. księgowości

 Również dla osób bez matury 

Absolwent posiada umiejętność organizowania rachunkowości w różnych organizacjach, ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceniania składników aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań i prowadzenia analizy finansowej, przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników.

Treści kształcenia:

  • Podstawy ekonomii i finansów; podstawy statystyki,
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Elementy prawa,
  • Rozliczenia z ZUS,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych i prowadzenie analizy finansowej,
  • Prowadzenie inwentaryzacji,
  • Prowadzenie działalności gospodarczej,
  • Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych,
  • Język obcy zawodowy,
  • Rozliczanie podatków.

Warunki rekrutacji*:

Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Inne kierunki kształcenia specjalistycznego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: