Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży

WSTiE > Oferta studiów > Kształcenie specjalistyczne > Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży

Start rekrutacji 1 maja
Czas trwania i tryb 3 semestry, online
Tytuł zawodowy Specjalista dyplomowany
Odpłatność 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy
Wpisowe 100 zł

Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży

 Również dla osób bez matury 

Specjalista ds. sprzedaży nabywa kompetencje z zakresu podstaw ekonomii, obsługi klientów, organizacji i pracy zespołu. Poznaje nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje ze współpracownikami i zarządem. Podczas kształcenia wykorzystywane będą aktywne metody prezentacji wiedzy, z zastosowanie ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.

Treści kształcenia:

  • Organizacja i techniki sprzedaży,
  • Obsługa klientów,
  • Marketing w działalności handlowej,
  • Przedsiębiorca w handlu,
  • Język obcy w działalności handlowej,
  • Sprzedaż towarów,
  • Symulacyjna firma handlowa,
  • Towar jako przedmiot handlu.

Warunki rekrutacji*:

Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Inne kierunki kształcenia specjalistycznego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: