Dyplomowany specjalista logistyk

WSTiE > Oferta studiów > Kształcenie specjalistyczne > Dyplomowany specjalista logistyk

Start rekrutacji 1 maja
Czas trwania i tryb 3 semestry, online
Tytuł zawodowy Specjalista dyplomowany
Odpłatność 300 zł miesięcznie przez 15 miesięcy
Wpisowe 100 zł

Dyplomowany specjalista logistyk

 Również dla osób bez matury 

Absolwent specjalności posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w realizacji procesów logistycznych na każdym etapie łańcucha zabezpieczenia logistycznego w małych, średnich i dużych firmach logistycznych i zakładach produkcyjnych.

Treści kształcenia:

  • BHP w logistyce,
  • podstawy działalności gospodarczej,
  • język angielski zawodowy,
  • kompetencje społeczne i organizacyjne,
  • gospodarka magazynowa, magazyny produkcyjne, magazyny dystrybucyjne,
  • logistyka transportu, usługi logistyczno – transportowe,
  • procesy magazynowe, organizacja prac magazynowych,
  • procesy transportowe,
  • procesy magazynowo spedycyjne.

Warunki rekrutacji*:

Ukończone liceum, technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

Uwaga! *W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

Inne kierunki kształcenia specjalistycznego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: