Rekrutacja – kształcenie specjalistyczne

WSTiE > Oferta studiów > Kształcenie specjalistyczne > Rekrutacja – kształcenie specjalistyczne

Aplikuj na kształcenie specjalistyczne - warunki

Kandydat musi ukończyć szkołę średnią: liceum, technikum lub szkołę  policealną bądź  branżową szkołę II stopnia oraz zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub świadectwo dojrzałości.

W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, wówczas absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

Rekrutacja kandydatów na studia krótkiego cyklu – kształcenie specjalistyczne składa się z następujących etapów:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: