Podatki dochodowe PIT i CIT 2020 – problemy, zmiany, orzecznictwo

WSTiE > Oferta studiów > Kursy i szkolenia > Podatki dochodowe PIT i CIT 2020 – problemy, zmiany, orzecznictwo

Rozpoczęcie rekrutacji Ciągły nabór
Czas trwania 8 godzin
Tryb kształcenia Stacjonarne lub online
Koszt2 2 000 zł

Podatki dochodowe PIT i CIT 2020 – problemy, zmiany, orzecznictwo - kurs

Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć o podatkach!

Zajmujesz się rozliczaniem podatków lub planujesz podjąć się działalności księgowej? Chcesz posiadać aktualną wiedzę, dotyczącą przepisów oraz podszlifować umiejętności pod okiem eksperta w dziedzinie rachunkowości? Jeśli tak – to szkolenie jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Praktyczny program, przygotowany przez specjalistkę w zakresie finansów to jedyne tak obszerne szkolenie, w trakcie którego w krótkim czasie dowiesz się:

 • jak rozliczać podatki zgodnie z przepisami prawa,
 • jakie zmiany nastąpiły w obszarze podatków dochodowych PIT i CIT w 2020 roku,
 • na co zwrócić uwagę i jakich błędów się wystrzegać.

Biorąc udział w szkoleniu otrzymasz szeroką wiedzę, dotyczącą:

 • wybranych ulg podatkowych,
 • skutków wynikających z błędnych płatności za faktury VAT,
 • braku stosowania obowiązkowego splitpayment,
 • wprowadzenia PIT do 26-go roku życia,
 • najważniejszych zmian w zakresie podatku CIT od 2019 roku.

Konkretna wiedza przekazywana jest w sposób praktyczny, a wskazówki doświadczonej ekspertki sprawiają, że pozyskane umiejętności można od razu wykorzystać w działalności zawodowej.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia i już dziś przekonaj się, jak ta inwestycja może przełożyć się na Twój sukces zawodowy.

Program

Program kursu podatki dochodowe PIT i CIT 2020

 1. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:
 • rodzaje transakcji objęte korektą,
 • obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
 • korekta dochodu lub straty podatkowej,
 • korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
 • jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
 • warunki zastosowania nowych przepisów,
 • kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
 • transakcje między podmiotami powiązanymi,
 1. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
 • weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
 • skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
 • uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
 • przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
 • płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring).
 1. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
 • nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
 • utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
 • płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
 • płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
 • kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment ¬– ryzyko podatkowe na gruncie CIT, PIT
 • przepisy przejściowe.
 1. Wprowadzenie PIT do 26-go roku życia – omówienie skutków w CIT, PIT:
 • obowiązki płatnika od sierpnia 2019 r.,
 • weryfikacja oświadczeń pracowników,
 • obowiązki płatnika od stycznia 2020 r.,
 • obowiązki sprawozdawcze (PIT-11 i sposób wykazywania).
 1. Przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2019 r. z uwzględnieniem wydanych interpretacji indywidualnych:
 • zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne od 2020,
 • mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
 • możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
 • obniżka stawki CIT – 9 %,
 • ,,exit tax” – kiedy przeniesienie składnika majątkowego za granicę skutkuje zapłatą podatku?,
 • zasady potrącania kosztów przy obrocie wierzytelnościami,
 • hipotetyczne koszty odsetkowe,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT, PIT.

Kadra

Prowadzący szkolenie

Monika Bil – ekspert w dziedzinie finansów i rachunkowości, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Absolwentka kierunku ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Doświadczenie i wiedzę zdobywała podczas trwającej od ponad 25 lat kariery zawodowej, pracując na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla w działach związanych z finansami, księgowością oraz podatkami i płacami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową firm z grupy MŚP oraz korporacji. Warsztat szkoleniowy doskonaliła, współpracując m.in. z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii oraz NEWkey, realizując szkolenia komercyjne i finansowane ze źródeł zewnętrznych. Szerokie portfolio zadowolonych klientów usług szkoleniowych stworzyła w oparciu o wyjątkowy proces realizacji szkoleń bazujących przede wszystkim na jej bogatym doświadczeniu praktycznym w obszarze swojej specjalizacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: