Zarządzanie czasem

WSTiE > Oferta studiów > Kursy i szkolenia > Zarządzanie czasem

Rozpoczęcie rekrutacji Ciągły nabór
Czas trwania 8 godzin
Tryb kształcenia Stacjonarne lub online
Koszt 2 000 zł

Zarządzanie czasem - kurs

Masz wrażenie, że doba jest za krótka? Każdego dnia brakuje Ci czasu na realizację zaplanowanych zadań? Czujesz się zdemotywowany utratą kontroli nad życiem zawodowym i prywatnym? Jeśli tak – techniki skutecznego zarządzania czasem są remedium, którego potrzebujesz.

W trakcie naszego, w pełni praktycznego szkolenia dowiesz się jak efektywnie planować cele, przekuwać je w zadania i utrzymywać wysoki poziom automotywacji. Nauka zdolności lepszego zarządzania własnym czasem skupi się na formule work-life balance, dzięki czemu pozyskane umiejętności będą procentowały w każdej sferze życia.

Program

Program zarządzanie czasem

1. Wprowadzenie do tematu

 • Dobre praktyki budowania swojej osobistej efektywności – jak to robią znane osoby?
 • Różnice kulturowe w postrzeganiu czasu
 • Subiektywizm w postrzeganiu czasu – ile to jest „za chwilę”?
 • Jak zmienia się podejście do czasu w dobie olbrzymiego przyspieszenia technologicznego?
 • Typowe nawyki i przekonania ułatwiające i utrudniające zarządzanie sobą w czasie.

2. Perspektywy postrzegania czasu – gdzie w czasie jesteśmy najczęściej myślami?

 • Autodiagnoza i analiza wyników.
 • Perspektywa przeszłościowo – negatywna
 • Przeszłościowo – pozytywna
 • Teraźniejsza hedonistyczna
 • Teraźniejsza fatalistyczna
 • Przyszłościowa

3. Od misji i wizji do celów i metod ich definiowania

 • Misja i wizja – osobista i firmowa. Czym jest i jak ją formułować?
 • Jak dostosować cele do misji i wizji – metoda SMART
 • Najczęstsze przykłady zbyt „mglistych” celów i różnice między postanowieniem noworocznym a celem.
 • Co? Jak? Dlaczego – 3 kluczowe pytania
 • Etapy definiowania celów osobistych i zawodowych

4. Praktyczne metody i narzędzia organizacji i planowania czasu

 • Optymalne pory dnia – krzywa REFA
 • Narzędzia priorytetyzacji – macierz pilne/ważne
 • Zasada Pareto i jej zastosowanie w zarządzaniu sobą w czasie
 • Metoda ABC – jak łatwo i skutecznie priorytetyzować zadania
 • Zasada 60 – 20 – 20 – jak uniknąć frustracji związanej z niemożnością realizacji wszystkiego?
 • Reguła Parkinsona – zadanie potrwa dokładnie tyle ile założymy, że potrwa
 • Kiedy jesteśmy efektywni w ciągu doby? – krzywa REFA
 • Praktyczna metoda planowania – ALPEN

5. Zarządzanie zadaniami – metodologia GTD (Getting Things Done)

 • Jak wziąć spraw w swoje ręce? – koncepcja bezstresowej efektywności wg Dawida Allena,
 • Dystraktory – „Moc obliczeniowa” mózgu a otaczająca nas rzeczywistość i efektywność,
 • Jak „oczyścić umysł”? – Zarządzanie docierającymi do nas informacjami i kolekcjonowanie istotnych informacji,
 • „Big Picture” znaczenie Perspektywy w zapewnieniu efektywności (Bieżące zadania, Bieżące projekty, Cele roczne, Wizja na 5 lat, Całe życie),
 • Podstawowe zasady osiągnięcia kontroli nad sprawami – pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami (Kolekcjonowanie, Analizowanie, Porządkowanie, Przeglądanie, Realizacja),
 • Elektroniczne kalendarze – synchronizacja i „Chmura”,
 • Notatki głosowe, zdjęcia,
 • Poczta E-mail,
 • Optymalne wykorzystanie smartfona wg metodologii GTD,
 • Porządkowanie – podział zadań i spraw wg kategorii.

6. Czasopożeracze i prokrastynacja

 • Identyfikacja typowych czasopożeraczy
 • Przyczyny występowania czasopożeraczy
 • Środki zaradcze
 • Rodzaje prokrastynacji i sposoby przeciwdziałania

7. Podsumowanie szkolenia i action plan

 • Co zrobię?
 • Jak to zrobię?
 • Które narzędzia wykorzystam?
 • Ile poszczególne elementy zajmą czasu?
 • Jak będę mierzył efekt swojej pracy?

Kadra

Prowadzący szkolenie

Mariusz Mażewski – trener i konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Absolwent kierunku psychologia o specjalizacji psychologia menedżerska (pracy) oraz Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Bogate doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywał współpracując z firmami szkoleniowo-consultingowymi takimi jak Training Partners, BrainstormGroup, Training Projects,Manpower, NewKey, Lauren Peso. Głównymi obszarami prowadzonych szkoleń są: efektywność osobista, handel i sprzedaż, zarządzanie oraz specjalistyczne szkolenia dla działów HR. W portfolio zadowolonych klientów posiada szkolenia i projekty zrealizowane dla m.in: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Basell Orlen, BZ WBK, Cash Flow S.A., Emailia Olkusz, Lotos, ING Bank Sląski, Uniwersytet Jagielloński, Valeo Poland czy też Grupa Azoty.

W swojej pracy przeprowadził ponad 100 projektów doradczych, konsultingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla firm o kapitale polskim, zagranicznym, a także firm o zasięgu międzynarodowym. W większości realizowanych działaniach doradczych pełnił rolę osoby zarządzającej projektem pełniąc także funkcje eksperta merytorycznego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: