Zarządzanie zespołem rozproszonym – zarządzanie zespołami Home Office

WSTiE > Oferta studiów > Kursy i szkolenia > Zarządzanie zespołem rozproszonym – zarządzanie zespołami Home Office

Rozpoczęcie rekrutacji Ciągły nabór
Czas trwania 8 godzin
Tryb kształcenia Stacjonarne lub online
Koszt 2 000 zł

Zarządzanie zespołem rozproszonym - kurs

Wirtualne więzi – bardzo realne wyniki

Zarządzanie zespołem rozproszonym to coraz częściej codzienność – ale także wyzwanie. Jak bowiem synchronizować pracę teamu, którego członkowie znajdują się w różnych miastach, państwach lub strefach czasowych? Jak motywować i integrować zespół bez kontaktu osobistego? I jak zdalnie zarządzać projektami, nie narażając ich na porażkę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w programie szkolenia.

Kurs online, zaprojektowany przez praktyka i eksperta, który na co dzień zarządza zespołami rozproszonymi, to najlepsze kompendium wiedzy i umiejętności dla każdego managera. W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • z jakich technik, narzędzi i oprogramowania korzystać
 • jak w praktyce zarządzać zespołami rozproszonymi w poszczególnych obszarach i funkcjach zarządzania: planowania, organizowania pracy, motywowania załogi oraz monitorowania i kontrolowania efektów.
 • jak efektywnie komunikować się z pracownikami rozproszonymi
 • jak budować i integrować zespoły rozproszone
 • jak motywować kadrę oraz dbać o odpowiednią atmosferę w zespole

Poza nabyciem szczegółowej, rynkowo istotnej wiedzy, uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w praktyce, dzięki czemu po ukończeniu kursu będą mogli od razu z sukcesem wdrażać rozwiązania w zarządzanych przez siebie zespołach.

Sprawdź szczegółowy program i przekonaj się, w jaki sposób ta inwestycja przełoży się na Twój sukces zawodowy.

Program

Program kursu zarządzanie zespołem rozproszonym

 1. Zarządzanie zespołem rozproszonym (zarządzanie zespołami Home Office) a zarządzanie zespołem bezpośrednio w miejscu pracy.
 • Istota zarządzania zdalnego – możliwości, ograniczenia, ryzyka.
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy zarządzeniem zespołem rozproszonym a zarządzaniem bezpośrednim w miejscu pracy w poszczególnych obszarach i funkcjach zarządzania – planowanie, organizowanie, motywowanie, monitorowanie/kontrolowanie.
 1. Komunikacja w zespole rozproszonym (korzystanie z różnego typu form i narzędzi komunikacji zdalnej).
 • Zasady, pułapki, błędy, ryzyka komunikacji w zespole rozproszonym.
 • Przekazywanie informacji w zespole na bieżąco.
 • Używanie poczty e – mail w procesie komunikacji oraz zasady korzystania z tego kanału komunikacji.
 • Używanie różnego typu komunikatorów w procesie komunikacji oraz zasady korzystania z tego kanału komunikacji.
 • Zasady prowadzenia wirtualnych spotkań z pracownikami.
 • Używanie różnego typu narzędzi pracy zdalnej, wideokonferencji, wideo – spotkań w procesie komunikacji oraz zasady korzystania z tego typu kanałów komunikacji (ZOOM, Microsoft Teams, SKYPE, etc.).
 • Prowadzenie zdalnych indywidualnych rozmów i spotkań z pracownikami w oparciu o cykl komunikacyjny (rozmowa planująca, monitorująca, podsumowująca) jak i cykl dyscyplinujący (rozmowa korygująca, ostrzegawcza – zapowiadająca sankcje, wdrażająca sankcje).
 1. Jak planować i przekazywać cele i zadania pracownikom do realizacji? W jaki sposób delegować zadania pracownikom zespołów rozproszonych?
 • Zasady, pułapki, błędy, ryzyka procesów planowania oraz organizowania pracy w zespole rozproszonym.
 • W jaki sposób przekazywać cele i zadania do realizacji pracownikom zdalnie?
 • Z jakich narzędzi do planowania oraz organizowania pracy zdalnej możemy skorzystać. Przegląd dostępnych narzędzi (Nozbe Teams, IC Project, PM Compass, For Task, etc.).
 1. Jak budować zespół rozproszony i dbać o integrację zespołu?
 • Jakie mamy możliwości budowania i integracji zespołów rozproszonych?
 • W jaki sposób prowadzić warsztaty integracyjne w formie zdalnej?
 • Jak wykorzystać inne zdalne formy mające na celu budowanie i integrację zespołów rozproszonych (grupy dyskusyjne, newsletter, różnego typu czaty pracownicze).
 1. Jak motywować zespół oraz poszczególnych pracowników zespołów rozproszonych?
 • Specyfika motywowania pracowników zespołów rozproszonych.
 • Jak motywować, czym motywować i w jaki sposób pracowników zespołów rozproszonych?
 1. Monitorowanie oraz kontrola pracy zespołów rozproszonych
 • Specyfika procesów monitorowania oraz kontroli w zespołach rozproszonych.
 • W jaki sposób dopasować zakres i formę procesu monitorowania i kontroli do etapu rozwoju pracownika?
 • Narzędzia do monitorowania komputera i ewidencji czasu pracy jak TimeCamp.

Kadra

Prowadzący szkolenie

Mariusz Mażewski – trener i konsultant z ponad 15-letnim doświadczeniem, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Absolwent kierunku psychologia o specjalizacji psychologia menedżerska (pracy) oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Bogate doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywał, współpracując z firmami szkoleniowo-consultingowymi, takimi jak: Training Partners, BrainstormGroup, Training Projects, Manpower, NewKey, Lauren Peso. Głównymi obszarami prowadzonych szkoleń są: efektywność osobista, handel i sprzedaż, zarządzanie oraz specjalistyczne szkolenia dla działów HR. W portfolio zadowolonych klientów posiada szkolenia i projekty zrealizowane dla takich podmiotów, jak m.in: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Basell Orlen, BZ WBK, Cash Flow S.A., Emailia Olkusz, Lotos, ING Bank Sląski, Uniwersytet Jagielloński, Valeo Poland czy Grupa Azoty.

W swojej pracy przeprowadził ponad 100 projektów doradczych, konsultingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla firm o kapitale polskim, zagranicznym, a także firm o zasięgu międzynarodowym. W większości realizowanych działań doradczych pełnił rolę osoby zarządzającej projektem oraz eksperta merytorycznego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: