MBA

Studia MBA w WSTiE

Rosnące znaczenie specjalistycznych, profilowanych programów MBA, kształcących menedżerów wyższego szczebla, oznacza konieczność przygotowania oferty wykraczającej poza potrzeby branży IT, HR czy finansowej. MBA w Turystyceto pierwsze w Polsce studia, obejmujące nie tylko wiele tradycyjnych obszarów MBA, takich jak przywództwo, marketing i zarządzanie, etyka, rachunkowość, ale także szczegółowo zgłębiające zagadnienia aktualnej strategii i trendów branży turystycznej. Studia MBA kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie wyżej wymienionych elementów w rynkowych projektach sektora turystycznego – jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w obecnym otoczeniu biznesowym.

Kierunki MBA

Dlaczego MBA w WSTiE?

  1. Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu oparta jest o usługi, a spośród nich przemysł turystyczny rozwija się najszybciej.
  2. Szeroka perspektywa biznesowa, kulturowa i społeczna spojrzenia na problematykę turystyki  oraz zróżnicowane punkty widzenia (USA, Europa, Polska) – wspólny amerykańsko-polski program kształcenia daje szansę pozyskania umiejętności działania w różnorodnym kulturowo środowisku biznesowym oraz wzajemny transfer wiedzy (know how).
  3. Absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich na kluczowych stanowiskach zarządczych, jak również prowadzić własną firmę oraz rozszerzyć działalność biznesową na sektor turystyczny.
  4. Skuteczność działań biznesowych absolwentów wzrasta dzięki poszerzeniu znajomości zagadnień wielokulturowości i narzędzi optymalizujących zarządzanie w przemyśle turystycznym.
  5. Program kształcenia pozwala rozwijać zakres kompetencji miękkich niezbędnych na stanowiskach menedżerskich: umiejętności przywódcze, zdolność do pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjne, zdolność do przeprowadzania badań i analiz, umiejętność prezentacji i autoprezentacji, a także pracy z klientem.
  6. Dzięki międzynarodowemu gronu zawodowo czynnych studentów wszyscy absolwenci uzyskują bezcenną sieć kontaktów zawodowych oraz możliwość podjęcia współpracy biznesowej i networkingu, a także niespotykaną w innym modelu wymianę realnych doświadczeń i przykładów z całego świata.
  7. Za sprawą uznanych wykładowców z całego świata, ich doświadczeniom w biznesie i umiejętnościom dzielenia się wiedzą, studenci otrzymują wyjątkowy mix czynników sukcesu, który znacząco przyczyni się do rozwoju ich firm.
  8. Nowoczesna, wręcz innowacyjna formuła interaktywnych studiów, odmiennych od klasycznego procesu nauczania, pozwala na samodzielne gromadzenie i budowanie ścieżki wiedzy bez siedzenia „w ławce szkolnej”.
  9. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów Master Of Business Administration (MBA) amerykańskiej uczelni Antioch University oraz dyplom ukończenia specjalistycznych  studiów  Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.
  10. Studia MBA w Turystyce posiadają akredytacje amerykańskiej Komisji Wyższej Edukacji

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: