MBA – kadra

WSTiE > Oferta studiów > MBA > MBA w turystyce > MBA – kadra

Bartłomiej Walas

Doktor nauk wychowania fizycznego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie turystyki międzynarodowej w Instytucie Studiów Wyższych nad Turystyką IREST na Sorbonie. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Doświadczenie zawodowe w zakresie dydaktyczno-naukowym zdobywał w AWF w Krakowie, Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie oraz aktualnie w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, w której sprawuje funkcję dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Pracę dydaktyczną łączył z praktyką w sektorze gospodarki turystycznej, obejmując liczne kierownicze stanowiska, m.in. w placówce badawczej Instytut Turystyki czy przedsiębiorstwie turystycznym Wawel-Tourist. Od 1996 roku związany z National Tourism Organisation – do 2008 roku jako dyrektor Brand Office in Paris a następnie Vicepresident od Polish Tourism Organisation in Warsaw, odpowiedzialny za promocję Polski na rynkach zagranicznych. Autor koncepcji strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na lata 2012-2020. Współautor książek, podręczników i wielu artykułów naukowych z zakresu marketingu terytorialnego i polityki turystycznej.   

Mary Ann Short

Doktor (Ohio State University), dyrektor odpowiedzialna za współpracę międzynarodową na Antioch University Connected. Wykładowca z ponad 25-letnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym i sektorze prywatnym, na  uniwersytetach badawczych, w prywatnych  instytucjach non-profit oraz przedsiębiorstwach z listy Fortune 500. Jej zainteresowania zawodowe i dydaktyczne wiążą się z tworzeniem programów rozwojowych dla liderów, inicjatywami z zakresu zarządzania zmianami, kierowaniem zespołami szkoleniowymi i rozwojowymi, programami akademickimi, zasobami ludzkimi z naciskiem na organizacyjne i przywódcze inicjatywy rozwojowe. Członek kilku rad nadzorczych organizacji non-profit

Marek Łabaj

Profesor nadzwyczajny, doktor nauk wychowania fizycznego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Specjalista w zakresie turystyki zrównoważonej, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, ekorozwoju, standardów jakości oraz etykiety menedżera. Nauczyciel akademicki i wykładowca, wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy związany z wieloma ośrodkami naukowo-badawczym w Polsce i za granicą. Ekspert, autor i współautor licznych publikacji: artykułów naukowych i referatów, podręczników, skryptów i monografii oraz programów kształcenia dla wyższych uczelni, prac projektowych, ekspertyz i opracowań naukowych. Twórca strategii rozwoju kilku regionów, koordynator zespołów projektowych oraz projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Stephen Soto

Doktor nauk o zarządzaniu (University of Phoenix), dyplomy MBA i MA z zakresu ekonomii (Rutgers University), absolwent informatyki i elektrotechniki (Massachusetts Institute of Technology) oraz zarządzania biznesem (Elmhurst College). Wieloletni wykładowca z zakresu zarządzania, biznesu, ekonomii, finansów i technologii. Posiada doświadczenie w branży przemysłowej na stanowiskach menedżerskich, m. in. z zakresu planowania strategicznego, marketingu produktów oraz planowania produkcji. Uzyskał 6 patentów. Autor licznych artykułów w „Competitive Intelligence Review”. 

Gary Stroud

Doktor nauk o zarządzaniu (Capella University w Minneapolis), specjalista w zakresie zasobów ludzkich, przywództwa i zarządzania organizacją, wykładowca akademicki wielu uczelni. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w świecie korporacji – w dziale HR Johnson & Johnson pełnił aktywną w rolę w rozwoju produkcji międzynarodowej firmy; jako wiceprezes działu HR odpowiadał za zasoby ludzkie w zakładach produkcyjnych w Meksyku, Portoryko, Kanadzie i Anglii; prezes firmy Freshwater HR Consulting and Coaching. Autor publikacji książkowych i licznych artykułów. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół fuzji i przejęć, zdolności przywódczych, nauki o organizacjach, etyki i zmian zachowania. 

Anna Cichońska

W turystyce pracuje od ponad 20 lat; przez 10 lat, z sukcesem, kierowała sprzedażą usług turystyki przyjazdowej na rynkach zagranicznych, szczególnie na rynkach anglojęzycznych; w kolejnych latach wykorzystywała wiedzę praktyczną w planowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów promocyjnych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną.  Od 2016 roku kieruje Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku. Doświadczenie zawodowe zostało uzupełnione bogatym programem szkoleń, kursów i warsztatów,  z których najważniejsze to Studia Podyplomowe „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz „Nowoczesne Zarządzanie Firmą – Zarządzanie Marketingowe – Marketing, wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu, badanie efektywności działań marketingowych”zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania s.c. i Das Wirtschattsfoerderungsinstitut der WirtschaftskammerOesterreich.  Dodatkowo, uzyskała wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania oraz technologii informacyjnych, dzięki pracy dla firmy doradczej oraz z sektora nowych technologii. Połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej odpowiada potrzebom zmieniających się trendów w marketingu.  Dlatego jednym z głównych obszarów kompetencji jest analiza efektywności działań w internecie, także w powiązaniu z działaniami w mediach tradycyjnych.  Zebrane dane wykorzystywane zostały do przygotowania analiz działań bieżących oraz na potrzeby planowania strategicznego, tworzenia dokumentów strategicznych oraz analiz w różnych obszarach działania. W ramach swojej pracy zawodowej miała okazję do reprezentowania Polski na międzynarodowych forach turystycznych, w tym w Europejskiej Komisji Turystyki, Organizacji Współpracy Gospodarki i Rozwoju.  Ponadto prowadziła gościnne prezentacje dla studentów New York University oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Współpracowała przy opracowaniu analizy zarządzania promocją turystyczną w Europie na potrzeby Kongresu Turystyki Polskiej.

Tomasz Pasierbek

Doktor nauk biologicznych, absolwent Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Specjalista do spraw biologii środowiskowej oraz ekologii lasów górskich. Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego. Specjalista w obszarze ochrony przyrody. Posiada bogate doświadczenia w dziedzinie edukacji zdobyte podczas kariery naukowo-dydaktycznej. Wykładowca w uczelniach wyższych oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Współtwórca i uczestnik licznych projektów badawczych oraz edukacyjnych. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu biologii, ochrony przyrody i turystyki.

Ronald Morgan

Zdobył dyplom MBA (University of Chicago) z finansów i marketingu. Był dziekanem Technologii Akademickich i Innowacji na Franklin University. Pełnił funkcję  dyrektora działu informatyki (CIO) oraz koordynatora studiów licencjackich z dziedziny nauk o informacji zarządczej (MIS) odpowiedzialnego za przywództwo technologiczne na studiach MBA. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze technologii informacyjnych, w tym 20-letnie – na wyższych stanowiskach kierowniczych m.in. w sektorze farmaceutycznym, dystrybucyjnym, dóbr konsumpcyjnych, produkcji i opracowywania oprogramowania. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na wypracowywaniu wartości dodanej operacji gospodarczych oraz dostarczaniu decydentom firm informacji poprzez koncentrację

Sándor Némethy

Docent, pracownik trzech uniwersytetów: University of Gothenburg w Szwecji Eszteházy Károly University, Gyöngyös na Węgrzech oraz Pécsi Tudományegyetem na Węgrzech. Specjalista w zakresie biologii oraz geologii morza. Główne obszary jego zainteresowań obejmują: rozwój regionalny, agroturystykę, zarządzanie zasobami naturalnymi, ekologię rolniczą, biochemię, geologię historyczną, obszary wiejskie (ze szczególnym naciskiem na oenotourism i zrównoważone gospodarowanie krajobrazami kulturowymi). Autor szeregu specjalistycznych kursów prowadzonych w języku angielskim, szwedzkim, węgierskim i polskim.

Paweł Skawiński

Doktor nauk leśnych. Pracował w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadził badania dotyczące wpływu turystyki oraz narciarstwa na przyrodę gór. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Tatrzańskim Parku Narodowym i jego dyrektorem w latach 2001-2014. Wykładowca w uczelniach wyższych oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Główne obszary zainteresowań naukowych: ochrona przyrody w górskich parkach narodowych, zarządzanie turystyką na obszarach górskich parków narodowych, zarządzanie bezpieczeństwem turystów w górach, ekoturystyka, relacje pomiędzy obszarami chronionymi a samorządami lokalnymi. Przewodnik wysokogórski, instruktor narciarstwa alpejskiego, ratownik górski, alpinista i skialpinista.

Adam Mikołajczyk

Ekspert marketingu terytorialnego, specjalista ds. brandingu i zarządzania miastem. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla JST związany od prawie 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – Zarządzanie Miastem i Regionem oraz The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki i współtwórca pierwszych strategii marketingu turystycznego dla miast i regionów w Polsce. Od 2010 r. prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc oraz doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Członek – założyciel organizacji  International Place Branding Association (www.placebranding.org). Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-edukacyjnych w obszarze promocji turystycznej oraz inwestycyjno-gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. Zaangażowany przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ‘City Idea Bakers’. Dwukrotny laureat konkursu im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne promujące polską turystykę.

Bruce Ramsey

Absolwent komunikacji (Indiana University), dyplom MBA (Ohio University). Wykładowca akademicki z zakresu marketingu i komunikacji z ponad 25-letnim doświadczeniem. Autor ponad 30 kursów z marketingu i komunikacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na kreatywności oraz opracowywaniu i stosowaniu innowacyjnych taktyk marketingowo-komunikacyjnych. Wieloletni dyrektor marketingu w sieci szpitali. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności marketingowej, w tym w biznesie internetowym. Autor stron internetowych i producent instruktażowych filmów video, konsultant biznesowy i marketingowy.

Wiktor Siegel

Absolwent Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i administracji, a także marketingu w Chartered Institute of Marketing w Londonie Konsultant, trener i coach z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży. Autor szkoleń dla największych światowych marek, w tym 4F, Biomed, ABB, Grupa Żywiec, Hestia, Henkel, GlaxoSmithKline, Deloitte, DB Schenker, Mistubishi, Johnson & Johnson, Philip Morris International. Założyciel i współwłaściciel firmy projektowej exploHR specjalizującej się w badaniach i wdrożeniach zmian w organizacjach. Wykładał i prowadził warsztaty w języku polskim i angielskim, mi. in. w Austrii, Belgii, Finlandii, Indiach, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech. Specjalizuje się w zarządzaniu projektem, zarządzaniu zmianą, wdrażaniu strategii, przywództwie, motywacji, coachingu, zarządzaniu stresem i strategii wellness. Przewodnik tatrzański, pasjonat górskiego trekkingu i ski-touringu.

Remigiusz Chrzanowski

Absolwent Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu specjalizujący się w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania strategii marketingowych, kreowania marek i wizerunku, jak również budowania i zarządzania zespołami sprzedaży. Prowadził projekty biznesowe po obu stronach rynku – zarówno jako klient, jak i dostawca produktów i usług. Zarządzał departamentami marketingu i sprzedaży w korporacjach o profilu B2B i B2C, w których wspierał ewolucję, restrukturyzację, akwizycje i przejęcia oraz wprowadzanie na Giełdę Papierów Wartościowych. Realizuje projekty doradcze, głównie dla przedsiębiorstw z branży finansowej, przemysłowej, edukacyjnej, energetycznej, medycznej, rolnej, turystycznej, FMCG, Human Resources i Public Relations. Prezes zarządu spółki handlowej – lidera w branży małego AGD – oraz członek zarządu holdingu ASPA SA. skupiającego spółki produkcyjno-handlowe. Wykładowca i członek Rady Biznesu Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, a także trener, konsultant i praktyczny doradca w niezależnych projektach biznesowych.

Marcin Ziobro

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego; od lat związany z branżą turystyczną, dyrektor generalny Hilton Garden Inn Kraków Airport, a wcześniej – dyrektor sprzedaży i marketingu. Jest odpowiedzialny za wyniki finansowe; zadowolenie gości, zarządzanie zespołem i wzrost wartości spółki. Jako hotelarz z dwunastoletnim doświadczeniem pracował między innymi dla grupy Orbis/Accor, Vienna International Hotels & Resorts czy Hilton Worldwide. W lokalnym DMC był odpowiedzialny za tworzenie produktów turystyki przyjazdowej i konferencji (lokalnych i międzynarodowych). Od prawie dziesięciu lat współpracuje z WSTiE, a także – jako niezależny trener biznesu – prowadzi szkolenia w zakresie sprzedaży, obsługi klienta i zrównoważonego rozwoju dla branży hotelarskiej. Jest inicjatorem i koordynatorem współpracy z Domem Fundacji Ronalda McDonalda. Pełni funkcję regionalnego dyrektora Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Amy Browning

Absolwentka rachunkowości i psychologii (Indiana State University), z dyplomem MBA (Ball State University). Koordynator programu nauczania rachunkowości na Ivy Tech Community College w Indianie, z 13-letnim doświadczeniem jako wykładowca. Prowadziła również zajęcia z rachunkowości na Bradley University w Illinois oraz z rachunkowości i biznesu na Monmouth University w Illinois. Posiada wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. rachunkowości w biznesie, m. in. w spółce holdingowej oraz regionalnej firmie rachunkowej.

Rafał Łabaj

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracownik dydaktyczny WSTiE w Suchej Beskidzkiej oraz GWSH w Katowicach. Specjalista w zakresie ekonomii, finansów oraz zarządzania inwestycjami. W swoich badaniach zajmuje się Krakowską Szkołą Ekonomii i jej związkami z Austriacką Szkołą Ekonomii. Jego obszar badawczy obejmuje również zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz zarządzanie inwestycjami (szczególnie nowe koncepcje: grywalizacja i tworzenie modeli biznesowych). Swoje doświadczenie zdobywa, doradzając i pomagając rozwijać nowe firmy typu start-up.

Anna Staszewska

Wykładowca i trener z zakresu turystyki i rekreacji. Specjalista z obszaru promocji, marketingu i zarządzania w turystyce, rekreacji i sporcie. Specjalista do spraw szkoleń z zakresu obsługi klienta w turystyce i hotelarstwie oraz tworzenia produktów turystycznych. Zajmuje się tematyką turystyki przemysłowej i poprzemysłowej. Współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną – jest członkiem zarządu – oraz Klasterem Turystyki Przemysłowej. Współpracowała – jako ekspert – z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ds. turystyki.

Jennifer Balascio

Specjalistka z zakresu opieki zdrowotnej z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikat CPHQ (Certified Professional in Healthcare Quality) oraz czarny pas Lean Six Sigma. Wykładowca na University of Indianapolis, otwarty przewód doktorski z przywództwa organizacyjnego, adiunkt na studiach magisterskich z biznesu na Antioch University. Ma 10-letnie doświadczenie jako konsultant programów bezpieczeństwa w nagłych przypadkach i opiece domowej. Niezależny konsultant w dziedzinie opieki zdrowotnej, była dyrektor ds. jakości w służbie zdrowia. Aktywny członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Liderów i Krajowego Stowarzyszenia Jakości Służby Zdrowia.

Karolina Ratajczyk

Praktyk z zakresu hotelarstwa, w szczególności ekologicznych rozwiązań w sektorze hotelarskim. Nauczyciel akademicki, specjalista do spraw turystyki międzynarodowej. Zainteresowania naukowo badawcze to: hotelarstwo, ekologiczny hotel, organizacja usług hotelarskich, marketing usług turystycznych i hotelarskich, gastronomia hotelowa, rynek usług turystycznych i hotelarskich. Angażuje się w międzynarodowe projekty edukacyjne finansowane ze środków Unii Europejskich.

Pavol Otepka

Adiunkt Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, specjalista z zakresu ekologicznych praktyk rolniczych. Członek zespołu badawczego projektów w Uniwersytecie Rolniczym w Nowej Szkocji w Kanadzie. Ekspert w dziedzinie turystyki (szczególnie turystyki wiejskiej), rozwoju zrównoważonego, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonych systemów rolniczych, uprawy roślin leczniczych, jak również nauki biologii, agroturystyki i rozwoju obszarów wiejskich. Doświadczony wykładowca, autor licznych prac naukowych.

Jadwiga Sobczuk

Doktor nauk społecznych, historyk, specjalność: historia XX wieku. Specjalista z zakresu pracy socjalnej i turystyki socjalnej. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Redaktor naczelny Wydawnictwa Zeszyty Naukowe WSTiE. Koordynator przedsięwzięć naukowo-badawczych z obszaru turystyki i nauk społecznych oraz krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. W obszar jej zainteresowań badawczych wchodzi historia regionu pogranicza polsko-słowackiego. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką oświatową i edukacyjną, a przede wszystkim tematyką wykluczenia społecznego. Autorka licznych publikacji i artykułów naukowych.

Marek Durmała

Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w obsłudze ruchu turystycznego. Był asystentem, a następnie wykładowcą w Instytucie Turystyki AWF. Stypendysta Rządu Austrii oraz uczestnik kursu z zakresu marketingu w turystyce i zintegrowanego zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Pilot wycieczek, organizator wydarzeń turystycznych w obszarach chronionych, m. in. obozów wędrownych i rajdów turystycznych. Koordynator wymian i seminariów międzynarodowych studentów z Francji, Niemiec, Węgier i Polski. Wykładowca z zakresu obsługi ruchu turystycznego w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki i Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Autor prac badawczych oraz licznych publikacji naukowych z zakresu historii, zagospodarowania i rozwoju turystyki.

Elżbieta Chowaniec

Absolwentka kierunku politologia ze specjalizacją Public Relations Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz magister Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat związana zawodowo z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii – pełni funkcję zastępcy kierownika Akademickiego Biura Karier. Specjalista w zakresie komunikacji społecznej, kreacji wizerunku oraz promocji usług edukacyjnych na poziomie oświaty wyższej. Posiada bogate doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego oraz kreowania indywidualnych ścieżek kariery zawodowej, zdobyte podczas pracy z studentami krajowymi i zagranicznymi. Doświadczony praktyk w zakresie koordynacji oraz realizacji projektów finansowanych m. in. ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego, Funduszu Wyszehradzkiego.

Anna Maria Oleksa-Kaźmierczak

Inżynier informatyki i magister zarządzenia. Pracownik Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Kierownik Akademickiego Biura Karier odpowiedzialna m.in. za rozwój kariery zawodowej studentów i absolwentów, za koordynowanie oraz wizytowanie praktyk krajowych i zagranicznych, jak również szkolenia w zakresie praktyk zawodowych. Prowadzi konsultacje oraz specjalizuje się w opracowywaniu indywidualnej ścieżki kariery studenta. Współpracuje z mediami w obszarze reklamy, a także koordynuje zespoły zajmujące się promocją uczelni. Odpowiedzialna za nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych w zakresie współpracy sektora edukacji z biznesem oraz projekty unijne. Koordynator programu Erasmus+ i „Młodzież w działaniu”. Prowadzi szkolenia oraz doradztwo z zakresu administrowania stron internetowych. Współpracuje z Europejskim Centrum Edukacji oraz Fundacją Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Suchej Beskidzkiej. Prowadzi kursy dla nauczycieli z obszaru nowoczesnych technik informacyjnych, programów użytkowych i prezentacji. Wykładowca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – prowadzi szkolenia komputerowe dla osób 50+.