Jak się zapisać?

WSTiE > Oferta studiów > Rekrutacja > Jak się zapisać?

Rejestracja na studia na platformie IRK - krok po kroku

W przypadku nieposiadania konta w IRK w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii po wejściu na stronę https://irk2.wste.edu.pl/pl/, należy kliknąć na link utwórz konto (Rys. 1.), a następnie po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, zaznaczyć „ptaszka” oznaczającego zapoznanie się z tą informacją i nacisnąć przycisk ->Kontynuuj – Rys. 2.

Rys. 1. Strona główna IRK Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Rys. 2. Tworzenie konta w IRK – akceptacja klauzuli informacyjnej

Spowoduje to przejście do strony Utwórz konto, na której trzeba podać adres e-mail, a także dwa razy hasło złożone z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jednej litery i jednej cyfry – Rys.3.

Rys. 3. Podanie adresu e-mail i hasła

Po naciśnięciu przycisku Utwórz konto wyświetlona zostanie informacja o przesłaniu na podany adres e-mail wiadomość z linkiem do aktywacji konta (Rys. 4).

Wejście na adres przesłany w wiadomości e-mail spowoduje aktywowanie konta i będzie możliwość zalogowania się do IRK. – Rys. 5.

Rys. 5. Mail z linkiem do aktywacji konta i informacja po aktywacji

Po zalogowaniu się do IRK otworzy się podstrona Moje konto należy wybrać zakładkę Oferta (Rys. 6)

Rys. 6 – Oferta

Po przejściu do zakładki Oferta pojawi się możliwość wybrania rodzaju studiów – Studiów I Stopnia, Studiów II Stopnia, Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego. (Rys. 7)

Rys. 7 Zakładka zawierająca oferowane typy kształcenia

Na podstronie określonego typu studiów, następuje możliwość wybrania Formy studiów poprzez zaznaczenie jej ptaszkiem, wyboru Jednostki organizacyjnej poprzez kliknięcie jej nazwy a następnie kliknięcie przycisku z symbolem strzałki w prawo. Po zrealizowaniu opisanych wcześniej kroków należy kliknąć przycisk Filtruj. (Rys. 8)

Rys. 8 Filtrowanie kierunków studiów

Po kliknięciu przycisku Filtruj na dole strony zostaną wyświetlone dostępne programy studiów dostępne w trwającej turze rekrutacji na studia. (Rys. 9)

Rys. 9 Dostępne w trwającej turze rekrutacji programy studiów

W celu wybrania kierunku należy kliknąć jego nazwę. Po jej kliknięciu wyświetlona zostanie strona z opisem wybranego kierunku. Po zapoznaniu się z opisem kierunku należy kliknąć przycisk Zapisz się by przystąpić do rekrutacji na wybrany program. (Rys. 10)

Rys. 10. Podstrona wybranego programu studiów

Po kliknięciu Zapisz się wyświetlony zostanie monit z prośbą o uzupełnienie brakujących danych, które należy wypełnić zaczynając od Podstawowe dane osobowe (Rys. 12) następnie Adres i dane kontaktowe (Rys. 13.). WAŻNE: po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając w każdej podzakładce przycisk zapisz

Rys. 11. Monit z prośbą o uzupełnienie danych

Rys. 12. Podzakładka Podstawowe dane osobowe na zakładce Formularze osobowe

Rys. 13. Podzakładka Adres i dane kontaktowe na zakładce Formularze osobowe

W przypadku zdjęcia na zakładce Zdjęcie należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęć i biorąc je pod uwagę przy pomocy przycisku Wybierz plik…, wybraniu pliku ze zdjęciem z dostępnych zasobów, przycisku Otwórz, a następnie przycisku Zapisz, przejść do strony Kadrowanie zdjęcia. Na stronie Kadrowanie zdjęcia można dokonać kadrowania pobranego pliku przy pomocy białych kwadracików znajdujących się obrzeżu głównego zdjęcia lub jego obrotu o 900 przy pomocy granatowych przycisków prawo- lub lewoskrętnie.  Po wykonaniu ewentualnych zmian (lub ich braku) przy pomocy przycisku Zapisz wraca się do podzakładki Zdjęcie z informacją, że Zmiany w zdjęciu zostały zapisane, a także z wykadrowanym zdjęciem w sekcji Obecne zdjęcie – Rys. 14.

Rys. 14. Wybór pliku ze zdjęciem na podzakładce Zdjęcie i przejście przez stronę Kadrowanie zdjęcia

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia po dodaniu zdjęcia należy przejść do zakładki Wykształcenie. Po uzupełnieniu trzech pierwszych pól w sekcji Wykształcenie średnie na podzakładce Wykształcenie, należy przy pomocy przycisku Zapisz i dodaj dokument przejść na stronę Dodaj dokument – Rys.15.

Rys. 15. Przejście z podzakładki Wykształcenie na stronę Dodaj dokument

Po uzupełnieniu pól na stronie Dodaj dokument (Rys. 16.) należy nacisnąć na przycisk Zapisz i wróć, co spowoduje powrót do podzakładki Wykształcenie.

Rys. 16. Strona Dodaj dokument

W sekcji dotyczącej wpisywanego dokumentu pojawi się wtedy informacja o brakujących wynikach egzaminów, brakującym pliku oraz link Edytuj wyniki egzaminów, na który należy nacisnąć w celu przejścia do strony o nazwie wypełnianego rodzaju dokumentu (np. Nowa matura) – Rys. 17.

Rys. 17. Przejście z sekcji wypełnianego dokumentu do strony o nazwie wypełnianego rodzaju dokumentu

Przy wpisywaniu wyników egzaminów należy pamiętać, aby wpisać ich jak najwięcej. (Rys. 18)

Rys. 18. Przykładowe wpisanie wyników egzaminów w minimalnej ilości.

Po zapisaniu wyników egzaminów przyciskiem Zapisz i wróć (przycisk znajduje się na końcu strony) powraca się na podzakładkę Wykształcenie, na której pozostaje już tylko informacja o brakującym pliku. W celu jego dodania należy kliknąć na przycisk edytuj Rys. 19.

Rys. 19 Podzakładka Wykształcenie przycisk pozwalające na dodanie scanu dyplomu

Po pojawieniu się strony Edytuj dokument należy kliknąć na przycisk Zapisz i dodaj plik, co prowadzi do strony Dodaj plik. Na nowo otwartej stronie należy wybrać plik będący skanem dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, a także uzupełnić pole Tytuł pliku. Po wprowadzeniu należy kliknąć wybierz plik, wybrać właściwy plik z dysku kliknąć Otwórz po dodaniu pliku należy kliknąć Zapisz i wróć. Schemat dodawania dokumentu został przedstawiony na Rys. 20.

Rys. 20 Kolejne przejścia z podzakładki Wykształcenie na stronę Edytuj dokument, a następnie na stronę Dodaj plik Wybieranie pliku, uzupełnianie pola Tytuł pliku na stronie Dodaj plik oraz zapisywanie zmian.

Po uzupełnieniu dokumentów przejdź do pozycji menu Moje konto a następnie do zakładki Zgłoszenia rekrutacyjne w celu zweryfikowania statusu zgłoszenia na studia. (Rys. 21) W sytuacji, gdy Zgłoszenie nie zostało wyświetlone na liście należy ponownie przejść do menu Oferta i ponownie zapisać się na studia.

Rys. 21. Przejście do zakładki Zgłoszenia rekrutacyjne

Po przejściu do zakładki Zgłoszenia rekrutacyjne należy kliknąć w Dodatkowe pytania i udzielić odpowiedzi na widoczne tam pytania.

Rys. 22. Udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania

Po udzieleniu odpowiedzi wracamy do zakładki Zgłoszenia rekrutacyjne i klikamy w Dokumenty i dalsze kroki, gdzie pobieramy podanie o studia. Weryfikujemy poprawność danych widocznych na podaniu i podpisujemy je. Podpisane podanie wraz z innymi widocznymi dokumentami dostarczamy na Uczelnie.

Rys. 23. Lista dokumentów do założenia na Uczelni.

Po weryfikacji przez pracownika Dziekanatu poprawności założonych dokumentów, zgłoszenie studenta otrzymuje w polu Status kwalifikacji „zakwalifikowany”, a w polu Decyzja status „przyjęty”. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, otrzymacie Państwo stosowaną informacje z Uczelni.

Rys. 24. Przyjęcie na studia.

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) i opłatę wpisową (300 zł) należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Numer konta bankowego: PL94102023130000360204318770
Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna albo opłata wpisowa

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: