Bazy danych

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 2 semestry – 200 godzin
Opłata wpisowa 300 zł
Czesne 2250 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty

Bazy danych - studia podyplomowe

To unikatowa oferta dla osób chcących znaleźć zatrudnienie na wciąż rozwijającym się rynku usług reklamowych i PR. Proponowany program kształcenia gwarantuje przygotowanie do pracy w agencjach reklamowych i PR, działach marketingu i promocji firm, ale również w organizacjach publicznych i instytucjach kultury. Absolwent studiów będzie także przygotowany do założenia własnej agencji świadczącej usługi w zakresie public relations, reklamy, kontaktów z mediami i kreowania wizerunku firm i osób.

Zajęcia o charakterze wykładów i seminariów, a przede wszystkim warsztatów prowadzone są przez specjalistów – teoretyków (pracowników naukowych) i praktyków (dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, plastyków, pracowników agencji reklamowych, rzeczników prasowych).

Program studiów

Bazy danych - program studiów

W ramach studiów podyplomowych na kierunku Bazy danych realizowane są przedmioty takie jak:

  • Podstawy programowania,
  • Systemy baz danych,
  • Hurtownie danych,
  • Interaktywny dostęp do baz danych,
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
  • Obiektowe i specjalizowane bazy danych,
  • Języki i aplikacje internetowe.

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
Numer konta bankowego: 94102023130000360204318770

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: