Kreowanie wizerunku politycznego

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 2 semestry – 160 godzin
Opłata wpisowa 300 zł
Czesne 2000 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty

Kreowanie wizerunku politycznego - studia podyplomowe

Oferta jest przeznaczona dla osób zajmujących się wystąpieniami publicznymi, którzy planują karierę zawodową w kierunku pełnienia ról publicznych. Celem studiów jest zapoznanie z najbardziej istotnymi zagadnieniami wizerunku organizacji i osób publicznych oraz szczegółowymi instrumentami komunikacji na szerokim forum. Studia są adresowane do liderów, działaczy organizacji publicznych, polityków, radnych, osób odpowiedzialnych za ich wizerunek lub osób pragnących rozpocząć działalność polityczną, uczestniczyć w kampaniach wyborczych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym.

Program

Kreowanie wizerunku politycznego - program studiów

Wśród przedmiotów realizowanych na kierunku Kreowanie wizerunku politycznego znajdują się:

 • Podstawy public relations,
 • Władza lokalna – rola i zadania samorządów,
 • Partie polityczne,
 • Ochrona prawna osób publicznych,
 • Przywództwo w organizacji,
 • Podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Elementy prawa prasowego i autorskiego,
 • Marketing polityczny,
 • Techniki wywierania wpływu,
 • Wizerunek medialny,
 • Kampanie wyborcze,
 • Metody i techniki negocjacji,
 • Autoprezentacja i metody walki ze stresem,
 • Wizerunek osobisty (kultura słowa, emisja głosu, wizaż).

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym.

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
Numer konta bankowego: 94102023130000360204318770

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: