Menedżer ds. reklamy i wizerunku firmy

Tryb studiów studia niestacjonarne, hybrydowo
Czas trwania 2 semestry – 160 godzin
Opłata wpisowa 300 zł
Czesne 2000 zł za semestr, z możliwością rozłożenia na raty

Menedżer ds. reklamy i wizerunku firmy - studia podyplomowe

To unikatowa oferta dla osób chcących znaleźć zatrudnienie na wciąż rozwijającym się rynku usług reklamowych i PR. Proponowany program kształcenia gwarantuje przygotowanie do pracy w agencjach reklamowych i PR, działach marketingu i promocji firm, ale również w organizacjach publicznych i instytucjach kultury. Absolwent studiów będzie także przygotowany do założenia własnej agencji świadczącej usługi w zakresie public relations, reklamy, kontaktów z mediami i kreowania wizerunku firm i osób.

Zajęcia o charakterze wykładów i seminariów, a przede wszystkim warsztatów prowadzone są przez specjalistów – teoretyków (pracowników naukowych) i praktyków (dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, plastyków, pracowników agencji reklamowych, rzeczników prasowych).

Program

Menedżer ds. reklamy i wizerunku firmy - program studiów

Studia podyplomowe na kierunku Kreowanie wizerunku politycznego to przedmioty takie jak między innymi:

 • Planowanie strategii promocyjnej – marketing zintegrowany,
 • Planowanie budżetu kampanii,
 • Fundusze europejskie na działania promocyjne,
 • Promocja polityczna,
 • Promocja regionalna,
 • Współpraca z mediami,
 • Strategia mediów dla potrzeb działań promocyjnych,
 • Tworzenie tekstów promocyjnych,
 • Prezentacja,
 • Negocjacje,
 • Podstawy marketingu,
 • Etyka w reklamie,
 • Podstawy prawne reklamy i public relations,
 • Podstawy kultury języka, retoryki i stylistyki,
 • Teoria reklamy i struktura tekstu reklamowego.

Część zajęć jest realizowana w systemie e-learningowym. 

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
Nazwa banku: PKO BP S.A o. w Katowicach
Numer konta bankowego: 94102023130000360204318770

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: