Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela

WSTiE > Oferta studiów > Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela

Rozpoczęcie rekrutacji Ciągły nabór
Czas trwania 12 godzin
Tryb kształcenia Stacjonarne lub online
Koszt2800 3000 zł

Media cyfrowe w edukacji – programy i narzędzia (poziom I) - kurs

Nowe technologie – nowe umiejętności szkoleniowe

Musisz prowadzić zajęcia, wykłady lub szkolenia za pomocą nowych, cyfrowych platform? Upewnij się, że wykorzystujesz ich wszystkie funkcjonalności! Dzięki odpowiedniemu pakietowi praktycznych umiejętności nie tylko zrealizujesz założone cele, ale także sprawisz, że formuła online okaże się bardziej atrakcyjna i efektywna niż forma kontaktowa.

Jakie narzędzia będą najbardziej odpowiednie? Jak je obsługiwać w praktyce? Jak przygotować materiał? Jak skonstruować własny model klasy / grupy szkoleniowej w cyberprzestrzeni? Jak skutecznie komunikować się ze studentami, uczniami i kursantami poprzez kanały online? Te i inne umiejętności zyskasz biorąc udział w innowacyjnym szkoleniu, które opracował Andrzej Sikora – wieloletni ekspert w nauczaniu na odległość z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych. Podczas kursu poznasz platformy:

 • Zoom
 • Google Classroom
 • Moodle
 • Google Suite

Dodatkowo, rozwiniesz nowe kompetencje, wzmocnisz własną motywację do dalszego rozwoju i zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Umiejętność zawodowego funkcjonowania w cyberprzestrzeni stała się bowiem kluczową kompetencją, wymaganą przez pracodawców.

Sprawdź szczegółowy program i przekonaj się, w jaki sposób ta inwestycja może przełożyć się na rozwój Twojej kariery.

Program

Program kursu Media cyfrowe w edukacji – programy i narzędzia (poziom I) – marka w sieci

 1. Wprowadzenie do tematu

Najważniejsze umiejętności XXI wieku – 4K:

 • Umiejętność krytycznego myślenia (Critical Thinking) – Informacje i odkrycia; Interpretacja i analiza; Rozumowanie; Konstruowanie argumentów; Rozwiązywanie problemów; Rozumowanie systemowe.
 • Komunikowanie się  (Communication) – Efektywne słuchanie; Prezentacje w formie ustnej; Komunikacja z użyciem mediów cyfrowych;
  Zaangażowanie w rozmowy i dyskusje; Komunikowanie się w zdywersyfikowanym środowisku.
 • Kooperacja (Collaboration) – Przywództwo i inicjatywa własna; Kooperacja; Łatwość przystosowania się; Odpowiedzialność i produktywność; Współpraca z wykorzystaniem mediów cyfrowych; Reakcje i konstruktywny feedback (informacja zwrotna).
 • Kreatywność (Creativity)–Generowanie pomysłów; Projektowanie pomysłów i udoskonalanie; Otwartość i odwaga w poszukiwaniu nowych rozwiązań; Współpraca kreatywna z innymi; Kreatywna produkcja i innowacja.

Różnice w zachowaniach międzygeneracyjnych – Digital Native.
Typowe zachowania utrudniające nauczanie w klasie/grupie szkoleniowej lub akademickiej versus zachowania stadne w wirtualnej przestrzeni.

 1. Jak przełamać bariery pomiędzy nauczaniem w ławkach a uczeniem przed monitorem
 • Wzmocnienie roli nauczyciela, trenera, wykładowcy  poprzez wzmocnienie kompetencji cyfrowych.
 • Tworzenie inicjatyw mających na celu zainteresowanie nauką uczniów /słuchaczy / studentów.
 • Tworzenie nowych strategii dydaktycznych skupionych wokół mediów cyfrowych.
 1. Wpływ mediów cyfrowych na nauczanie
 • Pozytywne zmiany postaw uczniów / słuchaczy / studentów względem ich kształcenia spowodowane mediami cyfrowymi.
 • Zwiększanie pewności siebie wśród uczniów / słuchaczy / studentów poprzez użycie narzędzi wykorzystywanych w mediach społecznościowych.
 • Pozytywne podejście do kształcenia a poprawa efektywności uczenia się.
 1. Część praktyczna szkolenia
 • Zoom – prowadzenie na żywo klasy/ grupy szkoleniowej lub akademickiej.
 • Moodle i Google Classroom – narzędzia do nauczania.
 • Google Suite – narzędzia pomocnicze usprawniające komunikację w nauczaniu wirtualnym.
 • Tworzenie planu kursu w celu zbudowania odpowiednio sformatowanego kursu online.
 • Projektowanie przykładowego modułu z kursu uczestników.  
 1. Podsumowanie szkolenia–Action Plan
 • Co zrobię?
 • Jak to zrobię?
 • Które narzędzia wykorzystam?
 • Ile poszczególne elementy zajmą czasu?
 • Jak będę mierzył efekt swojej pracy?

Kadra

Prowadzący szkolenie

Andrzej Sikora –  wykładowca akademicki  w Star University w Stanach Zjednoczonych; ekspert Wyższej szkoły Turystyki i Ekologii; wieloletni wykładowca, autor platformy edukacyjnej oraz programu kształcenia na kierunku 21st Century Media w najstarszym uniwersytecie w Oklahomie – Bacone College. Ceniony ekspert w dziedzinie  mediów cyfrowych, jeden  ze światowych pionierów nauczania na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych. Specjalizuje się w produkcji kontentu onlinowego w sieci i tzw. inbound marketingu w przestrzeni internetowej. Zrealizował ponad 3 tys. godzin zajęć edukacyjnych dla ponad 600 osób.  Andrzej Sikora jest obecnie wykładowcą akademickim w Star University w Stanach Zjednoczonych oferującym kursy specjalistyczne w zakresie mediów. Sikora jest jednym ze światowych pionierów nauczania przez Internet z wykorzystaniem  wirtualnej klasy. Wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą, polsko-amerykański dokumentalista był między innymi realizatorem pierwszego filmu o Katyniu w USA i pierwszego filmu na świecie o Żegocie. Był również współtwórcą wielu kanałów telewizyjnych w USA i w Europie. Od początku 21-go wieku specjalizuje się w produkcji contentu online’owego w sieci i tzw. „inbound” marketingu dotyczącego przestrzeni Internetowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
rekrutacja@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: