Praktyki studenckie poprzez aplikację online? To możliwe dzięki projektowi, któremu lideruje WSTiE!

WSTiE > Aktualności > Praktyki studenckie poprzez aplikację online? To możliwe dzięki projektowi, któremu lideruje WSTiE!

W dniu 1 lutego 2023 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii odbyła się ważna konferencja, zorganizowana w ramach projektu „VIRTUAL ON THE JOB TRAINING IN TOURISM SECTOR”. Celem konferencji było podsumowanie realizacji założeń międzynarodowego projektu partnerskiego, dotyczącego wirtualnych szkoleń praktycznych w sektorze turystycznym. Jego kluczowym elementem jest opracowanie aplikacji, poprzez którą studenci będą mogli odbywać zdalne praktyki zawodowe. To pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie, które realnie przenosi europejską edukację specjalistyczną na wyższy poziom jakości.

Prace projektowe trwają już od miesięcy, a z ich pierwszych efektów (opracowanych przewodników metodycznych dla opiekunów praktyk studenckich) korzystają już liczne podmioty edukacyjne na arenie europejskiej. Podczas konferencji partnerzy mogli pochwalić się kolejnym, kluczowym osiągnięciem – stworzeniem 3 modułów praktyk studenckich z których każdy zawiera po cztery 14-dniowe ścieżki praktyk, realizowanych online w oparciu o scenariusze, case studies oraz multimedialne materiały dydaktyczne.

Konferencję otworzyła Pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W ramach konferencji prelegenci przedstawili dotychczasowe doświadczenia partnerów projektu oraz dobre praktyki w obszarze innowacji oraz edukacji cyfrowej. Prezentacje konferencyjne dotyczyły przede wszystkim rezultatów pracy intelektualnej, dedykowanej kadrze akademickiej, studentom, dydaktykom i pracodawcom w branży HORECA. Pan dr Marek Nocoń, prof. WSTiE, zwrócił szczególną uwagę na znaczenie gotowości do edukacji cyfrowej Erasmus+ w dobie powszechności pracy hybrydowej oraz przyspieszającej cyfryzacji sektora turystycznego.

W trakcie konferencji kluczowe okazały się jednak prezentacje, poświęcone najnowszym rozwiązaniom edukacyjnym. Przedstawiono trzy modele praktyk online w branży HORECA i szczegółowo omówiono aplikację internetową do realizacji praktyk online. Biorąc pod uwagę doświadczenia partnerskich uczelni oraz specyfikę krajową, każdy model praktyk, dostępny w aplikacji, będzie reprezentował inny kierunek turystyczny: turystyka kulturowa i ekoturystyka (Szwecja), turystyka masowa i turystyka wypoczynkowa (Włochy) oraz turystyka miejsko-biznesowa i zdrowotna (Polska).

Na zakończenie konferencji odbyła się moderowana dyskusja z panelem eksperckim, dotycząca kształcenia na poziomie wyższym w branży turystycznej w czasie pandemii COVID-19. Wszystkie prezentacje prowadzone były przez ekspertów w dziedzinie turystyki i ekologii.

Projekt „VIRTUAL ON THE JOB TRAINING IN TOURISM SECTOR” realizowany jest przez cztery instytucje partnerskie: Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii, Universita degli Studi di Palermo, Goeteborgs Universitet oraz EDU Smart Traning Centre Limited. Współpraca inspirowana jest koniecznością dostosowania specjalistycznej edukacji do wyzwań, związanych z koniecznością tworzenia rozwiązań cyfrowych. Dodatkowe informacje: https://wste.edu.pl/nauka-i-badania/projekty/virtual-on-the-job-training-in-tourism-sector/