Projekt „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG” już na półmetku!

WSTiE > Aktualności > Projekt „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG” już na półmetku!

 „Akademia zrównoważonego rozwoju – zarządzanie ESG” to międzynarodowy projekt, mający na celu zwiększenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Spotkanie partnerów inicjatywy, które odbyło się 16 maja 2023 roku na Węgrzech, okazało się ważnym etapem na drodze do realizacji tego zadania. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy, zespół projektowy mógł nie tylko podsumować dotychczasowe, imponujące działania i ocenić postęp prac, ale także zaplanować dalsze etapy procesu realizacyjnego.

W zebraniu konsorcjum, które odbyło się w Kehidakustany na Węgrzech, udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów: Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii (Polska), EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED (Irlandia), European Ecocycles Society (Węgry), a także „Green Industry Foundation” (Polska). Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania dotychczasowych działań projektowych, które – co warto zaznaczyć – już teraz cieszą się znacznym zainteresowaniem środowiska biznesowego. Wśród opracowanych narzędzi znalazły się szczegółowe opisy kompetencji zarządzania zrównoważonym rozwojem na dwóch poziomach zaawansowania, a także program szkoleń i kursów dla menadżerów oraz kadry zarządzającej wysokiego i średniego szczebla.

W dalszej części spotkania dokonano oceny stanu zaawansowania bieżących prac projektowych, prowadzonych przez poszczególnych partnerów, a także dyskutowano na temat czynników efektywności pracy zespołowej oraz narzędzi komunikacyjnych. Podczas spotkania omówiono również budżet projektu oraz plany, związane z upowszechnieniem rezultatów projektu – w tym organizację seminariów i konferencji międzynarodowych. Celem projektu jest bowiem nie tylko podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale także doprowadzanie do realnego wzrostu liczebności kadry specjalistów, biegłych w obszarze ESG.

zarzadzanie studia

Więcej informacji na temat projektu: https://wste.edu.pl/nauka-i-badania/projekty/partnerstwa-strategiczne-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe/