Projekt „Sektor MICE wobec wyzwań społeczno-gospodarczych” wkracza w kolejny etap realizacji

WSTiE > Aktualności > Projekt „Sektor MICE wobec wyzwań społeczno-gospodarczych” wkracza w kolejny etap realizacji

W ramach ambitnego projektu, mającego na celu rewolucyjne spojrzenie na sektor MICE, WSTiE przewidziała zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej o charakterze hybrydowym. Podczas realizacji tego zadania, stworzona zostanie arena specjalistycznej wymiany wiedzy, skupiającej niemal 100 wybitnych ekspertów, doświadczonych  w organizacji wydarzeń biznesowych w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia w siedzibie WSTiE w Zamku Suskim, umożliwiając uczestnictwo osobiste i wirtualne. Tematyka wydarzenia obejmować będzie światowe trendy w sektorze MICE, koncepcję ESG, wpływ miast na wydarzenia (legacy), zrównoważone wydarzenia (Eco Event), networking, potrzeby wydarzeń technologicznych oraz szanse i zagrożenia w sektorze MICE. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą dziedzina wiedzy, pomysłodawcy nie wykluczają organizacji kolejnych edycji wydarzenia w dalszych latach. Poza samą konferencją, projekt zakłada publikację artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym oraz szczegółową relację dostępną w formie elektronicznej. Organizatorzy kładą również nacisk na integrację środowiska biznesowego i naukowego, zachęcając do wspólnego podejmowania nowych inicjatyw służących rozwojowi branży.

Projekt, realizowany przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii, stanowi istotny krok w rozwoju przemysłu spotkań, stawiając sobie za zadanie zidentyfikowanie obecnych ograniczeń, wypracowanie efektywnych rozwiązań, a także wskazanie kierunków i innowacji dla przyszłego rozwoju sektora MICE. Konferencja, pełniąca funkcję forum wymiany wiedzy i doświadczeń, ma potencjał stania się kamieniem milowym w transformacji tego kluczowego sektora gospodarki, dostosowując go do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych.

Projekt realizowany jest w ramach programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.