Przedstawiciele WSTiE wzięli udział w trzecim spotkaniu grupy projektowej MecoS RNet

WSTiE > Aktualności > Przedstawiciele WSTiE wzięli udział w trzecim spotkaniu grupy projektowej MecoS RNet

Projekt Mini-Ecosystems Regional Networks, opierający się na fundamencie wiedzy i doświadczeń międzynarodowych partnerów, to innowacyjna próba utworzenia platformy wsparcia dla przedsiębiorców w Europie. Dzięki staraniom ekspertów z Polski, Bułgarii, Włoch, Ukrainy i Grecji, już wiosną pierwsi beneficjenci będą mogli skorzystać z kursu, pomagającego zwiększyć kompetencje cyfrowe.

W trakcie trzeciego spotkania projektowego, które odbyło się w Salonikach w Grecji w dniach 22-23 września, omówiono dotychczasowe działania oraz płynące z nich wnioski. Wymiana spostrzeżeń jest kluczowa, ponieważ pozwala zidentyfikować międzynarodowe szanse, wyzwania i potrzeby poszczególnych grup docelowych. Pozyskana wiedza pozwoli maksymalnie skutecznie przygotować materiały do kursu „Edukacja biznesowa dla przedsiębiorców”, który zostanie uruchomiony już wiosną 2023 roku. Swoją działalność rozpocznie także Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe i Konsultingowe, które będzie koordynowało szkolenia i udzielanie pomocy w ramach międzynarodowej sieci.

Aby zwiększyć skuteczność kursu i sprawić, iż będzie on dostosowany do wyzwań rynkowych w poszczególnych pastwach, zostanie on podzielony na dwie części. Wszyscy zainteresowani otrzymają dostęp do uniwersalnej wiedzy teoretycznej, pomagającej zwiększyć świadomość dostępnych narzędzi. Następnie każdy z uczestników weźmie udział w praktycznym szkoleniu, przeprowadzonym przez lokalnych partnerów i dostosowanym do potrzeb konkretnego terytorium.

Więcej informacji na temat projektu: https://tiny.pl/w94bb