Ranking 2024

WSTiE > Ranking 2024

Wierzymy w stałe doskonalenie naszych kompetencji, dostosowywanie oferty do zmieniających się oczekiwań rynku oraz coraz większą digitalizację metod nauczania. To właśnie dlatego od lat jesteśmy numerem 1 wśród polskich uczelni o profilu turystycznym. Liczne nagrody i wyróżnienia, przyznawane przez najbardziej opiniotwórcze tytuły, to potwierdzenie najwyższego standardu edukacji, oferowanej przez WSTiE, a także dodatkowa motywacja do tego, by piąć się jeszcze wyżej po szczeblach jakości. 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z dumą ogłasza swój awans w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”. Nasza uczelnia znalazła się w gronie najlepszych, zajmując 22. miejsce wśród ponad 200 uczelni niepublicznych w Polsce. Wynik ten umacnia naszą pozycję w czołówce edukacyjnej mapy kraju, a także potwierdza jakość oferowanych programów naukowych.  

Eksperckie jury szczególnie doceniło nasze osiągnięcia w kilku kluczowych kategoriach. Najwyższe noty i maksymalną liczbę punktów uzyskaliśmy za umiędzynarodowienie naszych programów, w tym za wymianę kadry akademickiej oraz studentów, tworzenie programów w językach obcych, a także za tworzenie sprzyjających warunków dla studentów zagranicznych. Na uwagę zasługuje również wysoka ocena w kategorii „zatrudnienie absolwentów”, co potwierdza rynkową wartość naszych praktycznych programów nauczania i skuteczność w przygotowywaniu studentów do wejścia na rynek pracy.

Ranking Perspektyw to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów edukacyjnych w Polsce. Wizja idealnej uczelni, którą realizuje Kapituła rankingu, obejmuje badania na światowym poziomie, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, wysoki prestiż, doskonałą kadrę, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpracę z biznesem, realizację społecznej misji uczelni oraz zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tegorocznego sukcesu – naszym studentom, wykładowcom, pracownikom oraz partnerom. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu możemy wspólnie osiągać tak wspaniałe wyniki.