Rankingi

WSTiE > Rankingi

Wierzymy w stałe doskonalenie naszych kompetencji, dostosowywanie oferty do zmieniających się oczekiwań rynku oraz coraz większą digitalizację metod nauczania. To właśnie dlatego od lat jesteśmy numerem 1 wśród polskich uczelni o profilu turystycznym. Liczne nagrody i wyróżnienia, przyznawane przez najbardziej opiniotwórcze tytuły, to potwierdzenie najwyższego standardu edukacji, oferowanej przez WSTiE, a także dodatkowa motywacja do tego, by piąć się jeszcze wyżej po szczeblach jakości. 

WSTiE najlepszą uczelnią niepubliczną w Małopolsce!

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021 to najważniejsze i najbardziej prestiżowe zestawienie polskich uczelni. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii po raz kolejny zajęła w nim czołowe miejsce. WSTiE doceniono za badania na światowym poziomie, top kadrę, poziom dydaktyki, współpracę z sektorem biznesu oraz doskonałe perspektywy zatrudnienia dla absolwentów.

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010

Praktycznie najlepsi już po raz kolejny!

Program – który uczy zawodu, wykładowcy – którzy są ekspertami w swoim fachu, liczne staże, praktyki i szkolenia – które pozwalają zweryfikować umiejętności w praktyce i sprawnie poruszać się na rynku pracy. To właśnie za te działania Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została po raz kolejny doceniona przez „Wiadomości Turystyczne” i raz jeszcze znalazła się na najwyższym stopniu podium najlepszych uczelni branżowych w Polsce.

Ranking opracowywany jest co roku, aby możliwie precyzyjnie określić potencjał krajowych uczelni, kształcących w zakresie turystyki. Pod uwagę wzięto liczne kryteria, które następnie poddawane były szczegółowej analizie. Kapituła brała pod uwagę nie tylko ofertę kształcenia, ale także możliwości rozwijania na poszczególnych uczelniach kariery naukowej. W końcu od jakości wykładowców zależą w dużej mierze standardy nauczania. Po raz pierwszy zeszyty naukowe, wydawane przez część szkół wyższych, były oceniane według oficjalnej punktacji przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i właśnie ten fakt zaważył na ostatecznych wynikach Rankingu – poinformował przedstawiciel kapituły w komunikacie końcowym.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została zwycięzcą w kategorii szkół wyższych z kierunkami turystycznymi o charakterze praktycznym. Oznacza to, iż to właśnie ona najlepiej przygotowuje swoich studentów do podjęcia pracy w branży, dostarczając nie tylko solidnej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zestawu umiejętności, narzędzi i technik działania. Wyróżnienie to jest tym bardziej ważne, iż przyznane zostało w bardzo trudnym momencie światowej pandemii koronawirusa, co drastycznie zmieniło sposób funkcjonowania branży turystycznej oraz uczelni wyższych.

Doceniono fakt, że WSTiE bardzo szybko dostosowała się do nowej sytuacji, sprawnie przeszła na tryb kształcenia zdalnego, umożliwiając studentom płynną kontynuację wszelkich programów, także tych warsztatowych. Dodatkowo dostrzeżono, iż uczelnia dostosowała programy zajęć do nowych wyzwań rynku, oferując nowe, praktyczne szkolenia, które pozwolą absolwentom na szybkie podjęcie zatrudnienia w dobie post-Covid19.

WSTiE ponownie numerem 1 w rankingach!

„Wiadomości Turystyczne”, najbardziej prestiżowe pismo branżowe, po raz kolejny wzięło pod lupę polskie uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych. WSTIE okazała się bezkonkurencyjna i znalazła się na najwyższym miejscu podium w kategorii „Profil praktyczny”.

Ten niewątpliwy sukces i ogromne wyróżnienie WSTiE zawdzięcza innowacyjnemu podejściu do nauki, którego celem jest dostarczenie studentom pakietu umiejętności pozwalających na podjęcie pracy już w trakcie studiów lub tuż po obronie dyplomu. Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem i cieszymy się, że doceniono nasz autorski program praktyczny, który tworzymy we współpracy z ekspertami-praktykami. Staramy się przewidywać i wyprzedzać trendy, bo tylko w ten sposób mamy szansę przygotować studentów do zawodowych wyzwań – tłumaczy dr Bartłomiej Walas, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE.

Autorzy rankingu docenili jednak nie tylko praktyczny program oraz kadrę, składającą się niemal wyłącznie z najwybitniejszych wykładowców-praktyków, ale także możliwość realnej weryfikacji nabytych umiejętności. Będąc członkiem globalnej sieci partnerstw, nasza uczelnia oferuje studentom staże i praktyki w renomowanych hotelach, co dodatkowo pomaga im budować CV oraz wysunąć się na pozycję lidera w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Jak pokazują ostatnie sukcesy uczelni i pierwsza pozycja w rankingu, jest to podejście idealnie wpisujące się w najnowsze trendy. Młodzież jest coraz bardziej wymagająca i świadomie wybiera studia – przekonuje Maria Grzechynka, Kanclerz WSTiE. Młodzi ludzie myślą perspektywicznie, szukają szans rozwoju, chcą stawiać sobie ambitne cele. Fakt, iż WSTiE coraz częściej jest ich pierwszym wyborem, jest dla nas dodatkowym powodem do dumy i dowodem na to, że praktyka faktycznie czyni mistrza.

Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć w majowym wydaniu „Wiadomości Turystycznych”: https://bit.do/eRKix

Uczymy zarządzać turystyką przyszłości

WSTiE, która jest liderem w zakresie edukacji turystycznej w Polsce, swój sukces zbudowała m.in. na dostosowaniu programu nauczania do wymogów rynku. Jak przyznają władze uczelni, punkt wyjścia zawsze stanowi sprawdzenie aktualnego otoczenia biznesowego oraz ustalenie potrzeb potencjalnego klienta branży – turysty. – Obecnie ludzie podróżują chętnie i na wiele sposobów, co przekłada się na liczne szanse, ale i wyzwania. Klienci oczekują indywidualnych rozwiązań, co prowadzi do powstania nowych produktów i modeli biznesowych, a także konieczności mierzenia się z konkurencją w ramach tzw. sharingeconomy. Nie wszyscy są tego świadomi – a co gorsza, zupełnie nie są na to gotowi – stwierdza Maria Grzechynka, kanclerz WSTiE.

Prawdziwym wyzwaniem okazuje się takie wykształcenie kadry, aby potrafiła sprostać nowym wymogom obsługi ruchu turystycznego, w tym wpasować się w trend tzw. multitaskingu oraz dążenia do perfekcjonizmu obsługi. – Naszych studentów uczymy także tych umiejętności, które często bywają niedoceniane, w tym kompetencji społecznych i zdolności funkcjonowania w środowisku multikulturowym – tłumaczy dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE.

W ofercie WSTiE znajdują się liczne specjalizacje oraz kursy dodatkowe, które pozwalają zdobyć pełną pulę umiejętności pożądanych przez pracodawców. Bez względu na to, czy realizowane są w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych czy też pierwszych w Polsce studiów MBA w Turystyce, studenci zachęcani są do wyboru indywidualnej ścieżki kariery oraz praktycznego przygotowywania się do podjęcia zatrudnienia.

WSTiE ponownie w gronie najlepszych

Prowadzony przez kilka ostatnich lat ranking „Wiadomości Turystycznych” jest odzwierciedleniem jakości kształcenia na kierunkach turystycznych w szkołach wyższych w Polsce. Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że przyznane zostało głosami członków Kapituły Rankingu złożonej z wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego. Po raz kolejny Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii znalazła się wśród najlepszych uczelni o profilu praktycznym w Polsce, kształcących kadry dla turystyki. Od lat w procesie edukacji WSTiE stawia na zdobywanie przez studentów praktycznych umiejętności. Upraktycznienie nie oznacza jednak spłycenia procesu kształcenia, lecz przede wszystkim wyposażenie studiujących w rzetelną wiedzę stosowaną i szerokie umiejętności praktyczne.

Zdaniem autorów rankingu sposób, w jaki uczelnie przygotowują swoich studentów do przyszłej pracy w zawodzie, jest jednym z najważniejszych wyznaczników ich wartości. Nasza uczelnia od lat zwycięża w kategorii szkół oferujących najlepsze przygotowanie zawodowe. Jest to konsekwencja prowadzenia zintegrowanego systemu nauczania w obszarze turystyki. Studia w WSTiE to studia praktyczne, reagujące na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Są zgodne z modelem kształcenia myślących praktyków. Wszyscy studenci mają szansę na zdobycie praktycznej wiedzy. Dzięki współpracy władz uczelni z instytucjami oraz pracodawcami na całym świecie, studenci odbywają praktyki m.in. w USA, Grecji (Kos, Kreta, Rodos, Zakhyntos, Wschodni Peloponez), Hiszpanii (Majorka i Wyspy Kanaryjskie – Gran Canaria i La Palma), we Włoszech, w Niemczech, Anglii i Irlandii. Dla najlepszych zagwarantowane są staże w Parlamencie Europejskim i Stanach Zjednoczonych. Doskonalenie języka oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych stanowią istotny krok w ich dalszej karierze. Eksperci wskazują, że edukacja praktyczna jest kluczem do zawodowego sukcesu. Kolejny ogólnopolski ranking potwierdził, iż WSTiE to ogromne możliwości, a praktyczna wiedza warta jest więcej niż myślisz.

WSTiE – liderem praktycznego kształcenia

Duża konkurencja na rynku edukacji wyższej wymusza podnoszenie standardów na kolejny poziom. Chociaż zdaniem samych studentów ważnym wyznacznikiem statusu uczelni jest nadal bogaty program, na pierwszy plan wysuwa się jednak praktyczny aspekt oferowanych studiów, który zapewni nie tylko wiedzę, ale także rzeczywiste umiejętności, wymagane do podjęcia zatrudnienia.

Nie bez powodu jednym z kryteriów przyjętych przez „Wiadomości Turystyczne” – twórcę rankingu najlepszych uczelni wyższych – stał się właśnie aspekt praktycznego nauczania. WSTiE już czwarty rok z rzędu zdobyła pierwsze miejsce w tej właśnie kategorii.

To, na co zwraca się szczególną uwagę, to umiejętność takiego przygotowania planu zajęć, aby przekazywana wiedza była jak najbardziej aktualna oraz dostosowana do potrzeb rynku zatrudnienia.  To, co interesuje obecnie studentów, to pewność, że po otrzymaniu dyplomu będą mogli znaleźć zatrudnienie – przekonuje Marcin Ziobro, dyrektor generalny Hilton Garden Inn Kraków Airport oraz wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej. Młodzi ludzie wiedzą, że pracodawca sam się o nich upomni tylko wówczas, gdy będą umieli nie tylko powtarzać regułki i definicje, ale także zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Z mojego doświadczenia wynika, że WSTiE tak dostosowuje programy zajęć, aby absolwenci od razu po ukończeniu studiów mogli podjąć zatrudnienie, beż żadnych dodatkowych szkoleń i okresu wdrażania.

WSTiE została ponownie uznana za lidera w zakresie praktycznego nauczania także z powodu odpowiednio przeszkolonej kadry. Uczelnia nie tylko zatrudnia praktyków w dziedzinach turystyki, rekreacji i nauk społecznych, ale także dba o to, aby wiedza przekazywana była przez nich w niekonwencjonalny sposób. Prowadzimy nie tylko  studia I i II stopnia, ale także pełen wachlarz programów podyplomowych. Każdy z nich przygotowany jest tak, aby teoria przeplatała się z praktyką – dodaje Maria Grzechynka, kanclerz WSTiE. Stawiamy na case study, warsztaty, wyjazdy studyjne oraz jedną z najszerszych na rynku ofert staży i praktyk. Nasi studenci podejmują zatrudnienie już w trakcie nauki, co jest najlepszym potwierdzeniem tego, że uczymy ich przede wszystkim zawodu – a nie zaliczania egzaminów.

Uczelnia stawia na indywidualne podejście do studentów, pracę w małych grupach oraz system kształcenia oparty na wzorcach międzynarodowych. Sukcesy osiągnięte w zakresie praktycznego nauczania zostaną wykorzystane także w kolejnym projekcie WSTiE – pierwszych w Polsce studiach MBA w turystyce, opracowanym we współpracy z amerykańskim uniwersytetem Antioch.

WSTiE na najwyższym podium ogólnopolskiego rankingu

Zdaniem światowych ekspertów w najbliższym czasie należy spodziewać się istotnego wzrostu zapotrzebowania na stanowiska związane z organizowaniem podróży. Już dziś turystyka ma 7,5% udziału w światowym zatrudnieniu. W 2020 roku liczba osób uczestniczących w światowym ruchu turystycznym powinna wynieść 1,6 mld, czyli 7% wszystkich mieszkańców Ziemi. To tylko kilka powodów, dla których warto wybrać kształcenie w dziedzinie turystyki i rekreacji. A jeżeli chce się mieć pewność, że jest to edukacja najwyższej jakości o praktycznym charakterze, to najlepszym wyborem jest Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

„Wiadomości Turystyczne” po raz kolejny przygotowały TOP 10. najlepszych polskich szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki. W roku 2015 stworzono nową kategorię, która wydaje się najważniejsza – łączy bowiem dwa wymiary kształcenia: profil akademicki i praktyczny. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii zajęła pierwsze miejsce w tym prestiżowym ogólnopolskim rankingu wśród uczelni niepublicznych i drugie, gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie uczelnie o profilu turystycznym w kraju. O sukcesie WSTiE zadecydowało kilka czynników. Po pierwsze: kompetentna kadra reprezentująca prężne ośrodki akademickie w Polsce oraz związana blisko z biznesem turystycznym, posiadająca, co jest bardzo ważne, bogate doświadczenie praktyczne. Po drugie: wieloletnia aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi, która w sposób istotny wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego i służy wymianie doświadczeń. Po trzecie: zdobywanie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych podczas staży i praktyk na całym świecie. Uczelnia konsekwentnie kieruje się zasadą, by praktykować u najlepszych, dlatego studenci odbywają praktyki w wielu atrakcyjnych miejscach w Europie i poza jej granicami: w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Grecji, Turcji, Holandii, Irlandii, Egipcie, Hiszpanii, Tunezji, Bułgarii, we Włoszech, na Wyspach Kanaryjskich, w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Rzeczowa i merytoryczna ocena, której efektem jest najwyższa lokata w ogólnopolskim rankingu, jest powodem do satysfakcji oraz potwierdzeniem faktu, iż tylko umiejętne połączenie teorii z praktyką i podążanie za wymaganiami rynku są gwarancją wszechstronnego wykształcenia zapewniającego skuteczny start zawodowy. Dla studentów WSTiE świat jest w zasięgu ręki, bo solidne przygotowanie zawodowe otwiera nowe możliwości pracy w turystyce, hotelarstwie i sektorach pokrewnych.

W czasach, gdy indywidualizacja potrzeb klientów sprawia, że w tej branży powstaje coraz większe zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych pracowników, decyzja o studiach w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii jest wyborem najlepszym z możliwych i gwarancją zatrudnienia przez liderów rynku.

WSTiE – drugi raz z rzędu I miejsce w prestiżowym rankingu

W rankingu opublikowanym przez najważniejsze branżowe czasopismo „Wiadomości Turystyczne” oceniono polskie uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej ugruntowała swoją pozycję i po raz kolejny uplasowała się na I miejscu. W tegorocznym rankingu zrezygnowano z podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne, natomiast wprowadzono podział na profile nauczania: praktyczny i akademicki. WSTiE zwyciężyła w kategorii szkół oferujących najlepsze przygotowanie zawodowe. Oceniano dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie w wiedzę, kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni. Zwracano uwagę na kształcenie językowe, specjalności, laboratoria komputerowe, praktyki krajowe i zagraniczne, ćwiczenia terenowe i badania losów absolwentów. Punktowano także zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu i otoczenia gospodarczego. Brano również pod uwagę potencjał naukowy uczelni, tj. jakość kadry, liczbę publikacji naukowych, uczestnictwo w konferencjach, osiągnięcia naukowe studentów, liczbę grantów naukowych otrzymanych przez uczelnię, liczbę wykonanych ekspertyz gospodarczych z zakresu turystyki oraz wymiar współpracy zagranicznej. Zdaniem autorów rankingu sposób przygotowania studentów do przyszłej pracy w zawodzie jest jednym z najważniejszych wyznaczników jakości uczelni. Tym bardziej cieszy fakt, że WSTiE pokonało w rankingu uznane uniwersytety i AWF-y.

Zajęcie I miejsca na liście najlepszych uczelni w Polsce to potwierdzenie marki,  na którą WSTiE pracuje od wielu lat.  Uczelnia stawia na budowanie najwyższych kompetencji w dziedzinie turystyki i z powodzeniem kreuje nowoczesną edukację w tym obszarze. Fachowo i odpowiedzialnie przygotowuje swoich absolwentów do zawodu i podjęcia pracy w kraju lub za granicą. Gwarantuje najwyższy poziomie praktycznego nauczania, wysoko wyspecjalizowaną kadrę, unikalne warunki studiowania w renesansowym zamku i przyjazną międzynarodową atmosferę.

Wyższa Szkoła Turystyki I Ekologii – najlepszą uczelnią turystyczną w Polsce!

Ranking Wiadomości Turystycznych 2013 rozstrzygnięty. Nasza uczelnia znalazła się na najwyższym podium tegorocznego zestawienia niepublicznych szkół wyższych kształcących kadry dla turystyki.

Satysfakcja jest tym większa, że WSTiE odniosła podwójne zwycięstwo: w kategorii zarówno przygotowania zawodowego jak i potencjału naukowego. Wysoki poziom nauczania połączony z aspektem praktycznym, równomierne rozłożenie akcentów pomiędzy kształceniem zawodowym a akademickim, zaangażowanie w rozwój ogólny przy jednoczesnym wdrożeniu w rynek pracy – to nasze atuty, które zostały docenione przez kapitułę rankingu.

Wiadomości Turystyczne to opiniotwórcze pismo branżowe, prezentujące najważniejsze inicjatywy środowiska i nowe trendy w światowym biznesie turystycznym. Co roku przygotowuje raport na temat kształcenia na kierunkach turystycznych, który cieszy się najwyższym zaufaniem pracowników tego sektora.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii – drugą uczelnią niepubliczną w Małopolsce!

Ranking 2013 Szkół Wyższych przygotowany przez Perspektywy i Rzeczpospolitą rozstrzygnięty! Oceniono 219 polskich szkół wyższych. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii znalazła się na 2. miejscu wśród niepublicznych uczelni magisterskich w Małopolsce oraz na 23. miejscu listy ogólnopolskiej (27. pozycja w 2013 r.). To wielki sukces i powód do satysfakcji, biorąc pod uwagę, że w tym roku poprzeczka ustawiona była niezwykle wysoko. Kapituła Rankingu skupiła się przede wszystkim na jakości uczelni: jakości badań naukowych, nauczania, zarządzania oraz nawiązywania kontaktu z otoczeniem społecznym i biznesowym. Oceniano prestiż, siłę naukową, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.

Konsekwentne budowanie kultury jakości przez WSTiE zostało zauważone i wysoko ocenione przez Kapitułę, w skład której wchodzą m. in.: prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu (honorowy przewodniczący), prof. dr hab. Marek Rocki – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH.

Wynik rankingu jest dla naszej uczelni nie tylko obiektywnym potwierdzeniem wysokiej pozycji wśród instytucji szkolnictwa wyższego, ale przede wszystkim zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia i spełniania najwyższych standardów. Te ambitne cele realizujemy konsekwentnie z coraz większymi sukcesami.

Nagroda specjalna dla WSTiE – ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej rozstrzygnięty

Najważniejszy tegoroczny ranking szkół wyższych, przygotowany przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, został rozstrzygnięty. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii otrzymała nagrodę specjalną – „AWANS 2012” za największy jakościowy skok do grupy najlepszych polskich uczelni. Podczas uroczystego ogłoszenia wyników rankingu delegacja WSTiE z rektorem prof. Januszem Sondlem odebrała to ważne wyróżnienie i znalazła się w gronie najlepszych uczelni niepublicznych magisterskich.

Zestawienie uczelni zostało oparte na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Nad przygotowaniem rankingu czuwała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk. W jej skład weszli m. in. prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, prof. Marek Rocki, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prof. Franciszek Ziejka, b. rektor UJ, prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem zestawienia jest dostarczanie informacji o polskich uczelniach. Czekają na nią przede wszystkim absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy muszą podjąć niezwykle ważną decyzję – wybrać uczelnię i kierunek studiów. A dobra szkoła to podstawa życiowego sukcesu. Wysoka pozycja suskiej uczelni na polskim rynku edukacyjnym jest powodem do satysfakcji. Stawianie na jakość opłaca się!

„Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej od początku miała ambicję stać się kameralną uczelnią o zasięgu nie tylko lokalnym, ale międzynarodowym – czytamy w specjalnym wydaniu Perspektyw. – To ambitny cel, do którego konsekwentnie dąży z coraz większymi sukcesami. Nagroda Awans w kategorii uczelni magisterskich to kolejny krok w dobrym kierunku”.

WSTiE w ścisłej czołówce rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”

Dobra uczelnia to taka, która dba o jakość usług edukacyjnych i dostosowuje ofertę kształcenia do rzeczywistych potrzeb studentów – oto podstawowe założenie rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”. Zestawienie jest nieco inne od pozostałych pojawiających się na rynku, gdyż mierzy jakość uczelni przede wszystkim pod kątem wartości absolwentów na rynku pracy. Dlatego od lat ranking „Wprost” należy do najbardziej prestiżowych i wiarygodnych. W 2012 roku poddano ocenie ponad 120 szkół wyższych. Nasza uczelnia ma powód do satysfakcji – 6 miejsce na liście uczelni niepublicznych.

Brano pod uwagę m. in.: dostępność i jakość kadry akademickiej, otwartość uczelni na otoczenie poprzez uczestnictwo studentów w programach prowadzonych wspólnie z przedsiębiorcami, aktywność uczelnianego biura karier i monitorowanie losów absolwentów oraz stypendialne wsparcie studentów.

W dobie dotykającego nas kryzysu ekonomicznego Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii uznaje za swój priorytet zapewnienie najwyższej jakości kształcenia praktycznego. Stąd bogata oferta praktyk krajowych i zagranicznych, udział studentów w konkretnych przedsięwzięciach branżowych oraz szeroki wachlarz szkoleń i kursów. Absolwenci WSTiE dobrze poruszają się na rynku pracy, nawiązują kontakty z przedsiębiorcami w Polsce i za granicą, są wyposażeni w dodatkowe umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Cieszy nas zatem, że wartości, które stanowią podstawę misji naszej uczelni od początku działalności, zostały dostrzeżone i docenione!

Jesteśmy na drugim miejscu wśród uczelni turystycznych w Polsce

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii zajęła drugie miejsce w Polsce wśród uczelni kształcących kadry dla turystyki – według najnowszego rankingu „Wiadomości Turystycznych”, najbardziej opiniotwórczego pisma branżowego. Wiele szkół wyższych w naszym kraju kształci specjalistów z turystyki i rekreacji, ale tylko niektóre z nich gwarantują profesjonalny poziom kształcenia oraz doświadczenie zawodowe. Wysoka ocena naszej uczelni, a w szczególności oferty edukacyjnej, przygotowania zawodowego, poziomu naukowego oraz warunków studiowania, jest powodem do satysfakcji!

Ranking Wiadomości Turystycznych 2011 – WSTiE trzecią uczelnią w Polsce

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii zajęła trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni kształcących kadry dla turystyki, według najnowszego rankingu Wiadomości Turystycznych – opiniotwórczego pisma branżowego. Raport zawiera ocenę uczelni kształcących dla tego sektora turystycznego, w przejrzysty sposób pokazując ofertę edukacyjną szkół wyższych i ocenę jej jakości.

W naszym kraju obecnie 66 szkół wyższych kształci specjalistów z obszaru turystyki i rekreacji, ale – wg raportu WT – tylko niektóre z nich solidnie przygotowują do pracy w zawodzie.

Wysoka ocena naszej uczelni, a w szczególności oferty edukacyjnej, przygotowania zawodowego, poziomu naukowego oraz warunków studiowania, jest powodem do satysfakcji!

Wysoka pozycja WSTiE w Rankingu WPROST 2011

Tygodnik„ Wprost” opublikował najnowszy ranking uczelni niepublicznych, oceniający kierunki studiów i zaplecze kadrowe oraz współpracę uczelni z otoczeniem, w tym współpracę z przedsiębiorstwami, a także międzynarodowe programy wymiany studenckiej i uzyskane akredytacje. Stworzono 35 wskaźników, które pogrupowano w trzech kategoriach opisujących ofertę edukacyjną uczelni, jej zaplecze naukowo-dydaktyczne i stopień otwarcia na współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym i międzynarodowym. Wyniki odniesiono do średniej dla uczelni w ramach poszczególnych kategorii. Uzyskana punktacja decydowała o pozycji w zestawieniu. WSTiE zajęła wysokie miejsce w rankingu, wyprzedzając wiele uczelni z największych ośrodków akademickich.

WSTiE w czołówce najlepszych uczelni turystycznych w Polsce, numer 1 w Małopolsce.

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, jako jedyna uczelnia w regionie, weszła do ścisłej czołówki TOP 10, zajmując w skali kraju 4 miejsce! Oznacza to, że jest jedną z uczelni najlepiej kształcących studentów w Polsce dla branży turystycznej.

W kwietniowym dodatku specjalnym „Turystyka Szkoły Wyższe” czasopisma „Wiadomości Turystyczne” – pisma branżowego pracowników turystyki, opublikowano ranking TOP 10 – Najlepsze Szkoły Kształcące Kadry dla Turystyki. W Polsce Południowej jesteśmy najlepsi!

Ranking Wprost 2010

Tygodnik „Wprost” opublikował najnowszy ranking polskich szkół wyższych. W kategorii „uczelnie niepubliczne niebiznesowe” WSTiE znalazła się na czołowym miejscu, o czym zdecydowała łączna liczba punktów w kategoriach: kształcenie, misja i badania.

Zestawienie szkół wyższych tworzone jest od 17 lat. Każda z uczelni ocenianych w rankingu mogła zdobyć maksymalnie 100 punktów. Najważniejsze kryteria to: umiejętności dydaktyczne kadry, osiągnięcia, akredytacje kierunków, liczba studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej, liczba godzin języków obcych, a także zaplecze informatyczno-biblioteczne i zakres pomocy finansowej dla studentów. Pod uwagę brane były również szanse kariery zawodowej absolwentów oraz prorynkowe i prorozwojowe działania WSTiE.

Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej za 2010 rok

W prestiżowym XI Rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” w kategorii „niepubliczne uczelnie licencjackie” WSTiE zajęła wysokie miejsce. Do konkursu przystąpiło aż 71 uczelni z całej Polski. W tym roku kapituła rankingu, w której skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego, biznesowego, mediów i administracji publicznej, zdecydowała o włączeniu dodatkowego kryterium oceniania uczelni.

Do czterech głównych: prestiżu, siły naukowej, warunków studiowania i umiędzynarodowienia kapituła dodała innowacyjność. Tą kategorią zmierzono sukcesy uczelni w pozyskiwaniu funduszy na badania i wynalazczość.

Ranking ma przede wszystkim pomóc maturzystom w wyborze uczelni. Powszechnie wiadomo, że jego wyniki śledzą też pracodawcy, którzy chcą wiedzieć, z jakich uczelni warto zatrudniać absolwentów.