...

Palmy, pucheroki, siuda baba, śmiguśnioki – obrzędowy sens zwyczajów wielkanocnych (19.03.2015)

PALMY, PUCHEROKI, SIUDA BABA, ŚMIGUŚNIOKI – OBRZĘDOWY SENS ZWYCZAJÓW WIELKANOCNYCH

Zwyczaje wiosenne wiążą się z przypadającymi na ten okres Świętami Wielkanocnymi i maja bogatą oprawę plastyczną wywodzącą się od przedchrześcijańskich świąt wiosennych. Najważniejszymi symbolami występującymi w zwyczajach praktykowanych w tym okresie, a sięgającymi czasów pogańskich, są: woda, ogień, zielona gałązka i jajko. O pięknie i obrzędowym sensie świątecznych tradycji można było posłuchać 19 marca 2015 w czasie wykładu „Palmy, pucheroki, siuda baba, śmiguśnioki – obrzędowy sens zwyczajów wielkanocnych”. Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSTiE wygłosiła Małgorzata Oleszkiewicz – etnograf i kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
Współcześnie wiele obrzędów i tradycji, o których mówiła prelegentka, zanika, a święta zmieniają swój charakter, jednak Małopolanie pielęgnują swoje zwyczaje i posiadają umiejętność świętowania. Świętowaniu czasem towarzyszy podniosły nastrój, często radość, ale przede wszystkim poczucie wspólnoty. Wspólne świętowanie łączy, bo radość lubi się udzielać, a życie bez świętowania stałoby się nieznośne, o czym powinni pamiętać zwłaszcza seniorzy.