STUDIA / ONLINE

man 2140606 1920

Studia online to nauczanie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przekaz treści edukacyjnych oraz kontakt z wykładowcami opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu Internetu i nowoczesnych technologii informatycznych. Studia przez Internet to możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w dowolnym miejscu i czasie. To elastyczność godzin nauki, indywidualizacja procesu kształcenia, atrakcyjność form i metod dydaktycznych oraz niższy koszt studiów. To wreszcie większa dostępność do zasobów edukacyjnych, zamieszczonych również w bibliotekach wirtualnych. Edukacja zdalna jest wygodnym, tańszym i efektywnym rozwiązaniem dla studentów i słuchaczy, którzy chcą pogodzić studia z pracą, stażem, wolontariatem czy inną aktywnością.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi do zajęć online w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii obejmuje przede wszystkim wsparcie kształcenia prowadzonego metodami tradycyjnymi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Studenci i wykładowcy mogą efektywnie korzystać z narzędzi teleinformatycznych, wykorzystując zarówno system e-learningowy Moodle (publikowanie treści i weryfikowanie efektów kształcenia oraz budowanie relacji), jak i platformę Cisco Webex (zdalne połączenia video w czasie rzeczywistym z zastosowaniem cyfrowych narzędzi edukacyjnych). Ta forma kształcenia jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym.

WSTiE oferuje także programy studiów podyplomowych realizowanych w całości w formule online, skierowane do osób aktywnych zawodowo oraz niemających możliwości uczęszczania na tradycyjne wykłady. Szczegółowe informacje