...

STUDIA PODYPLOMOWE

WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia. Zaprasza wysokiej klasy specjalistów, którzy na bazie pozyskanych informacji kreują innowacyjne i poszukiwane specjalności, tworzą nowoczesne programy nauczania bazujące głównie na tak ważnej wiedzy praktycznej. W naszej ofercie pojawiło się kilka nowych atrakcyjnych specjalności, które mogą stać się  przepustką do wzbogacenia swojej wiedzy czy zmiany profilu zawodowego, a w konsekwencji otworzą drogę do lepszej pracy.

Studia podyplomowe prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej (w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą), jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

Skip to content