GLOBAL NETWORK UNIVERSITY

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to silne centrum akademickie o zasięgu międzynarodowym, przyciągające studentów z całej Polski oraz z zagranicy. WSTiE zapewnia studentom specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez najlepszą kadrę oraz praktyków biznesu.

Siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Wykłady – w ramach elitarnych programów nauczania – odbywają się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studenci cenią sobie kameralną atmosferę uczelni, innowacyjne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywania wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej.

pasek2

Uczelni udało się stworzyć strukturę, która pozwala studentom i wykładowcom współpracować w wielu lokalizacjach Polski i świata, tworząc nowatorskie rozwiązania dla współczesnych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. Zarówno studenci jak i pracownicy naukowi poszerzają zakres swojej wiedzy poprzez udział w licznych projektach międzynarodowych.

Oferta WSTiE obejmuje m.in.:

  • – kształcenie za granicą (studenci mają możliwość realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich w Włoszech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Francji, Węgrzech i Portugalii)
  • – programy wymiany bezpośredniej
  • – system praktyk w renomowanych, zagranicznych placówkach
  • – elastyczny i indywidualny tryb kształcenia
  • – możliwość studiowania „na odległość”
  • – zajęcia dydaktyczne w weekendy (90% studentów zaocznych to osoby aktywne zawodowo, bez problemu godzące obowiązki z nauką)
  • – indywidualną ścieżkę kariery (zaprojektowaną we współpracy z Akademią Biznesu)

WSTiE oferuje kształcenie na poziomie wyższych studiów I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia a także pierwsze w Polsce studia MBA in Tourism Uczelnia oferuje bogatą gamę specjalizacji w ramach trzech wydziałów: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych. Nowoczesne kierunki studiów zaprojektowane zostały w taki sposób, by w maksymalnym stopniu rozwijały kompetencje, poszukiwane przez pracodawców określonych branż. Dzięki współpracy z wykładowcami i kolegami z zagranicznych uczelni, studenci WSTiE nie tylko poszerzają zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także wnoszą swój wkład w rozwój sektorów, w których odbywać się będzie ich przyszłe życie zawodowe.