...

Cele

CELE UTW WSTIE W SUCHEJ BESKIDZKIEJ:

  • Wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozbudzenie zainteresowań z zakresu turystyki, zdrowia, rekreacji, kultury, historii, języków obcych oraz informatyki w grupie osób starszych.
  • Wzrost aktywności seniorów w kształtowaniu własnych warunków życia.
  • Wzrost zaangażowania słuchaczy UTW w życie społeczności lokalnej, m. in. w działalność organizacji społecznych, kulturalnych i charytatywnych.
  • Rozwój i utrwalenie przekonania ludzi starszych o ich przydatności i istotnej roli w życiu społeczno-gospodarczym, rodziny, społeczności lokalnej, kraju.
  • Zachowanie i powiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.
  • Przeciwdziałanie zjawisku społecznego odrzucenia ludzi starszych poprzez stworzenie w murach uczelni warunków do edukacji, rozwoju osobistego oraz wymiany międzypokoleniowej. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Sucha Beskidzka, wstie