...

Wyjazdy studyjne

WYJAZDY STUDYJNE

Łączenie teorii z praktyką zawsze jest ważnym sprawdzianem umiejętności i możliwości młodych ludzi. Właśnie tym dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii są wyjazdy studyjne, stanowiące nieodłączny element kształcenia. Uczestnicy takich wyjazdów uzupełniają i poszerzają wiedzę akademicką i praktyczną dzięki czemu zdobywają kompleksowe wykształcenie, obecnie tak bardzo doceniane przez pracodawców. Wyjazdy są bezpośrednio związane z konkretnymi stanowiskami pracy i przygotowują do wyzwań stawianych przez współczesny, bardzo wymagający rynek pracy. Podczas nich studenci poznają najciekawsze miejsca pracy i uczą się od najlepszych, biorąc udział w realizacji nowych zadań, które zwiększają ich kompetencje i perspektywy zawodowe.

wyjazdystudyjnepasek1

Wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strasburgu, wykłady na temat jego struktury i funkcjonowania, międzynarodowe konferencje, zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Belgii i Francji – to program jednego z wyjazdów studyjnych organizowanych przez WSTiE. Studenci pełnią role pilotów i przewodników, zdobywając doświadczenie, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Dodatkowo podczas spotkań i rozmów z politykami nawiązują indywidualne kontakty, uczestniczą w debatach i spotkaniach z pracownikami PE.

Wizyty w studiach nagraniowych TVP to kolejny ważny element kształcenia studentów. W trakcie tego typu zajęć studenci zdobywają wiedzę związaną z powstawaniem oraz produkcją programów telewizyjnych. Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu pozwala im poczuć magię telewizji oraz poznać ciekawych ludzi związanych z światem mass mediów.

Kolejnym elementem kształcenia są wizyty studyjne związane bezpośrednio ze światem biznesu. W ramach współpracy pomiędzy WSTiE oraz Alternatywną Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego, realizowane są wyjazdy nastawione na rozwijanie umiejętności biznesowych i myślenia strategicznego. Podczas pobytu  m.in. w Stanach Zjednoczonych i Anglii studenci poznają różne środowiska gospodarcze oraz rozmaite sposoby prowadzenia biznesu. Uczą się od najlepszych przedsiębiorców, zdobywają cenne informacje oraz poznają techniki skutecznego zarządzania i tworzenia biznesu. Interesującymi oraz rozwijającymi doświadczeniami są także akcje charytatywne związane z Fundacją ASBIRO. Studenci, którzy wyjeżdżają za granicę w charakterze wolontariuszy, zdobywają nowe umiejętności, a przede wszystkim rozwijają się, ucząc w szkole i przedszkolu w Zambii.

Poznawanie zaawansowanych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań w branży IT wiąże się z organizowanymi dla studentów wyjazdami do siedzib firm informatycznych. Podczas tego typu wyjazdów studenci mają okazję zdobyć wiedzę z pierwszej ręki związaną z nowymi technologiami oraz zobaczyć jak one powstają. Tego typu doświadczenia rozwijają wyobraźnie oraz dają ogląd na to, jak w praktyce rozwija się przemysł informatyczny i jak ważną rolę pełni w dzisiejszym świecie.

We wszystkich tych miejscach studenci WSTiE dają się poznać jako ambitni młodzi ludzie, którzy z zapałem i determinacją wywiązują się z najtrudniejszych zadań.