Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Kompleksowe zarządzanie firmą, projektami i procesami? Naucz się tego od liderów polskiej przedsiębiorczości! Naszych studentów oddajemy pod skrzydła managerów sektora MŚP, którzy wprowadzą Cię w fascynujący świat małego i średniego biznesu. Program posiada mocny fokus na rynek, dlatego będziesz miał okazję nie tylko poznać reguły rządzące najbliższym otoczeniem firm, ale także osadzić wszelkie procesy w zmiennym otoczeniu krajowym i międzynarodowym.

Po uzyskaniu dyplomu będziesz przygotowany do zarządzania firmami, prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych.

Zarzadzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem: studia – dlaczego warto?

Studia z zarządzania pozwalają studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę biznesową oraz szereg praktycznych umiejętności i kompetencji. Aby zyskać przewagę konkurencyjną, istotne jest jednak dalsze dogłębne kształcenie w ramach konkretnej ścieżki kształcenia. Studia zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami to szansa, by pod okiem ekspertów-praktyków wypracować umiejętność interpretacji zjawisk ekonomicznych czy analizy finansowej przedsiębiorstwa. To także okazja, by zdobyć szereg kompetencji miękkich, związanych m.in. z komunikatywnością czy zdolnościami przywódczymi.

Studia zarządzanie przedsiębiorstwem pozwalają nauczyć się:

 • – rozumieć mechanizmy zachodzące w gospodarce
 • – pozyskiwać, analizować, interpretować dane ilościowe i jakościowe
 • – wykorzystywać zaawansowane narzędzia służące analizie zjawisk rynkowych i podejmowaniu optymalnych decyzji
 • – szacować ryzyko przedsięwzięć biznesowych
 • – posługiwać się odpowiednimi normami i regułami prawnymi
 • – organizować i nadzorować pracę zespołową
zarządzanie

Dzięki szerokiej sieci partnerstw, którą od lat buduje WSTiE, masz okazję skorzystać z naukowego inkubatora przedsiębiorczości. Wybierając studia zarzadzanie przedsiębiorstwem, poszerzysz swoją wiedzę o zaawansowane segmenty:

 • – Ekonomia dla managerów – pieniądz rządzi światem, a Ty nauczysz się rządzić pieniądzem.

Liderzy rynku, którzy sami są praktykami i z sukcesem prowadzącymi firmy, nauczą Cię wszystkiego, co powinieneś wiedzieć jako przyszły manager – nie tylko sektora MŚP.

 • – Komunikacja biznesowa i wystąpienia publiczne – zarządzenie w dużej mierze opiera się na kontakcie z ludźmi.

Wybierając studia zarządzanie przedsiębiorstwem, poznasz zasady dobrej komunikacji, prezentacji, a także wystąpień publicznych, zarówno w formie offline, jak i online.

 • – Analityka – to jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez kadrę managerską na wszystkich poziomach zarządzania.

Podczas studiów w WSTiE nie tylko dowiesz się, jak skutecznie przetwarzać dane, ale także jak dostrzegać między nimi zależności, pozwalające na prognozowanie możliwych scenariuszy biznesowych.

 • – Zarządzanie sobą w czasie – aby skutecznie zarządzać innymi, konieczna jest efektywność osobista.

W trakcie studiów nauczysz się wyznaczać własne cele i priorytety, a następnie tworzyć harmonogramy ich realizacji. Dowiesz się, jak skutecznie zarządzać czasem i stresem, poznasz zasady automotywacji oraz work-life balance.

Zarzadzanie

Studia zarządzanie przedsiębiorstwem to pełen wachlarz cennych umiejętności, które nie tylko gwarantują ciekawą pracę, ale także pozostawiają pole do zawodowej elastyczności. Nawet jeśli Twoja kariera zawodowa potoczy się w zupełnie innym kierunku, zdobyte umiejętności sprawią, że staniesz się osobą przedsiębiorczą, potrafiącą zarządzać finansami i odznaczającą się myśleniem analitycznym.

Zarządzanie w przedsiębiorstwie – przebieg studiów

Pod okiem ekspertów-praktyków już od pierwszego dnia zajęć zaczniesz budować silne fundamenty wiedzy niezbędnej w pracy managera firm z sektora MŚP:

 • – poznasz metody organizacji i zarządzania oraz zasady kultury organizacyjnej
 • – zdobędziesz wiedzę o procesie podejmowania decyzji kierowniczych
 • – zdobędziesz umiejętność analizowania rozwoju przedsiębiorstwa
 • – nauczysz się przygotowywać i wdrażać zmiany w organizacji
 • – dowiesz się, jak wdrażać systemy zarządzania jakością
 • – zdobędziesz umiejętność prowadzenia negocjacji

To jednak nie wszystko. Studia prowadzone w WSTiE kładą duży nacisk na przedsiębiorczość –nasi wykładowcy dostarczą Ci wszelkiej wiedzy potrzebnej do tego, by z sukcesem prowadzić własny start-up:

 • – dowiesz się, jak stworzyć własne przedsiębiorstwo i jak nim zarządzać
 • – nauczysz się tworzyć biznesplany firmy
 • – nauczysz się samodzielnego opracowywania strategii rozwoju firmy

Pozyskaną wiedzę i kompetencje będziesz mógł sprawdzić w praktyce, angażując się w realizację rynkowych projektów i inicjatyw biznesowych. Dla wszystkich studentów przygotowano także atrakcyjne praktyki, które mogą zakończyć się ofertą zatrudnienia.

Zarządzanie przedsiębiorstwem: studia – dodatkowe korzyści dla studentów WSTiE

„Zarządzanie przedsiębiorstwem: studia” to autorski program WSTiE, stworzony w 100% w oparciu o aktualne potrzeby rynku. Nacisk położony został na poszukiwane kompetencje, takie jak:

 • – prowadzenie polityki personalnej
 • – zarządzanie finansami
 • – badanie kondycji finansowej firmy
 • – interpretowanie i ocenianie zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali
 • – rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji
 • – podejmowanie decyzji inwestycyjnych
 • – zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa

Studia zarządzanie przedsiębiorstwem prowadzone są w WSTiE w znacznej mierze w formule warsztatów i pracy na konkretnych studiach przypadku. Pozyskasz więc wiedzę, którą jeszcze w trakcie zajęć przetestujesz w praktyce, a następnie odbędziesz praktyki i staże, przygotowujące Cię do podjęcia zatrudnienia od razu po obronie dyplomu.

zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem: studia – co po uzyskaniu dyplomu?

Specjaliści do spraw zarządzania odnajdą się w firmach o różnorodnych profilach działalności. Z powodzeniem będą realizowali się w sektorze MŚP, ale także w dużych, międzynarodowych korporacjach. Po obronie dyplomu będziesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i doradczych m.in. jako:

 • – członek zarządu firmy
 • – menedżer ds. marketingu
 • – dyrektor ds. produkcji
 • – dyrektor ds. sprzedaży
 • – dyrektor strategiczny
 • – doradca ds. systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
 • – menedżer ds. produktu
 • – menedżer zarządzający
 • – doradca ds. zarządzania przedsiębiorstwem
 • – właściciel firmy

Studia zarzadzanie przedsiębiorstwem przygotują Cię także do dalszego samodzielnego kreślenia ścieżki rozwoju. Dzięki posiadanym kompetencjom, umiejętnościom i elastyczności będziesz w stanie efektywnie poruszać się po dowolnie wybranych branżach.

Może Cię zainteresować: