Podatki dochodowe PIT i CIT 2020 – problemy, zmiany, orzecznictwo

Podatki dochodowe PIT i CIT 2020 – problemy, zmiany, orzecznictwo

O SZKOLENIU:

Dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć o podatkach!

Zajmujesz się rozliczaniem podatków lub planujesz podjąć się działalności księgowej? Chcesz posiadać aktualną wiedzę, dotyczącą przepisów oraz podszlifować umiejętności pod okiem eksperta w dziedzinie rachunkowości? Jeśli tak – to szkolenie jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Praktyczny program, przygotowany przez specjalistkę w zakresie finansów to jedyne tak obszerne szkolenie, w trakcie którego w krótkim czasie dowiesz się:

 • – jak rozliczać podatki zgodnie z przepisami prawa
 • – jakie zmiany nastąpiły w obszarze podatków dochodowych PIT i CIT w 2020 roku
 • – na co zwrócić uwagę i jakich błędów się wystrzegać

Biorąc udział w szkoleniu otrzymasz szeroką wiedzę, dotyczącą:

 • – wybranych ulg podatkowych
 • – skutków wynikających z błędnych płatności za faktury VAT
 • – braku stosowania obowiązkowego splitpayment
 • – wprowadzenia PIT do 26-go roku życia
 • – najważniejszych zmian w zakresie podatku CIT od 2019 roku

Konkretna wiedza przekazywana jest w sposób praktyczny, a wskazówki doświadczonej ekspertki sprawiają, że pozyskane umiejętności można od razu wykorzystać w działalności zawodowej.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia i już dziś przekonaj się, jak ta inwestycja może przełożyć się na Twój sukces zawodowy.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020r.:
  1. rodzaje transakcji objęte korektą,
  2. obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
  3. korekta dochodu lub straty podatkowej,
  4. korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
  5. jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
  6. warunki zastosowania nowych przepisów,
  7. kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
  8. transakcje między podmiotami powiązanymi,
 2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
  1. weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
  2. skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
  3. uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia)
  4. przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
  5. płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring)
 3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
  1. nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
  2. utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
  3. płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
  4. płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
  5. kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment ¬– ryzyko podatkowe na gruncie CIT, PIT
  6. przepisy przejściowe.
 4. Wprowadzenie PIT do 26-go roku życia – omówienie skutków w CIT, PIT:
  1. obowiązki płatnika od sierpnia 2019 r.,
  2. weryfikacja oświadczeń pracowników,
  3. obowiązki płatnika od stycznia 2020 r.,
  4. obowiązki sprawozdawcze (PIT-11 i sposób wykazywania).
 5. Przegląd najistotniejszych zmiany w CIT w 2019 r. z uwzględnieniem wydanych interpretacji indywidualnych:
  1. zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne od 2020,
  2. mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
  3. możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
  4. obniżka stawki CIT – 9 %,
  5. ,,exit tax” – kiedy przeniesienie składnika majątkowego za granicę skutkuje zapłatą podatku?
  6. zasady potrącania kosztów przy obrocie wierzytelnościami
  7. hipotetyczne koszty odsetkowe
  8. dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT, PIT

KADRA:

Monika Bil – ekspert w dziedzinie finansów i rachunkowości, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Absolwentka kierunku ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Doświadczenie i wiedzę zdobywała podczas trwającej od ponad 25 lat kariery zawodowej, pracując na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla w działach związanych z finansami, księgowością oraz podatkami i płacami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową firm z grupy MŚP oraz korporacji. Warsztat szkoleniowy doskonaliła, współpracując m.in. z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii oraz NEWkey, realizując szkolenia komercyjne i finansowane ze źródeł zewnętrznych. Szerokie portfolio zadowolonych klientów usług szkoleniowych stworzyła w oparciu o wyjątkowy proces realizacji szkoleń bazujących przede wszystkim na jej bogatym doświadczeniu praktycznym w obszarze swojej specjalizacji.

REKRUTACJA I OPŁATY:
2000 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021r.

CZAS TRWANIA:
8h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się