...

Kurs Podstawy Programowania Aplikacji Mobilnych w Środowisku Android Studio

Kurs Podstawy Programowania Aplikacji Mobilnych w Środowisku Android Studio

PROGRAM:

  • – Podstawy tworzenia aplikacji pod Android Studio; struktura aplikacji; uruchamianie na emulatorze oraz na urządzeniu fizycznym (smartfon, tablet)
  • – Praca z layutami (wygląd aplikacji); budowanie interfejsu użytkownika
  • – Kreowanie i uruchamianie nowych aktywności
  • – Graficzne zasoby aplikacji
  • – Programowanie aplikacji – przykłady (przetwarzanie map bitowych, widoki skrolowane, efekty specjalne)
  • – Własne komponenty
  • – Praca z wątkami, dostęp do Internetu
  • – Aplikacje z bazą danych SQLIte, tworzenie pomocnika bazy danych

 

KADRA:

dr Zdzisław Onderka – absolwent matematyki oraz informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem), doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wykładowca akademicki  m. in. WSTiE oraz AGH,  wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Informatyki UJ.  Posiada doświadczenie jako programista aplikacji do elektrokardiografii . W polu jego zainteresowań dydaktyczno-naukowych są m. in. projektowanie i implementacja baz danych, programowanie w języku  C/C++ , inżynieria oprogramowania,  algorytmy i programowanie rozproszone w środowisku heterogenicznym oraz programowanie aplikacji na urządzenia mobilne.   

REKRUTACJA I OPŁATY:
1200 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021r.

CZAS TRWANIA:
24 h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się