...

Kurs średniozaawansowany C++

Programowanie w języku C++ – kurs średniozaawansowany

PROGRAM:

 • – Klasy w języku C++
 •  – Pojęcie obiektu i obiektowości
 •  – Deklaracja klas
 • – Przeciążanie funkcji
 • – Dziedziczenie i polimorfizm
 • – Operacje Wejścia/Wyjścia w języku C++
 • – Odczytywanie ze standardowego wejścia
 • – Wypisywanie na standardowym wyjściu
 • – Operacje na plikach
 • – Zaawansowane elementy biblioteki standardowej C++
 • – Operacje matematyczne
 • – Zaawansowane operacje na napisach
 • – Przeciążanie operatorów w języku C++
 • – Kiedy używać przeciążonych operatorów?
 • – Praktyczne przykłady użycia
 • – Obsługa wyjątków
 • – Projektowanie programu matematycznego
 • – Ćwiczenia w pisaniu oprogramowania
 • – Dobre i złe praktyki programistyczne w języku C++
 • – Programowanie strukturalne
 • – Programowanie obiektowe

KADRA: 

dr Zdzisław Onderka – absolwent matematyki oraz informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem), doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wykładowca akademicki  m. in. WSTiE oraz AGH,  wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Informatyki UJ.  Posiada doświadczenie jako programista aplikacji do elektrokardiografii . W polu jego zainteresowań dydaktyczno-naukowych są m. in. projektowanie i implementacja baz danych, programowanie w języku  C/C++ , inżynieria oprogramowania,  algorytmy i programowanie rozproszone w środowisku heterogenicznym oraz programowanie aplikacji na urządzenia mobilne.   

REKRUTACJA I OPŁATY:
1200 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021r.

CZAS TRWANIA:
24 h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się