...

Kurs zaawansowany C++ – premium

Programowanie w języku C++ – zaawansowany kurs premium

PROGRAM: 

  • – Tworzenia aplikacji okienkowych SDI i MDI oraz Dialog Based
  • – Struktura aplikacji tworzonych z użyciem MFC, komunikaty w Windows
  • – Podstawowy grafiki, klasa CDC
  • – Zaawansowane elementy grafiki, animacja z obsługą zegara
  • – Zasoby aplikacji, wykorzystanie zasobów łańcuchowych
  • – Obsługa toolbarów oraz tworzenie własnych
  • – Tworzenie i obsługa okien dialogowych
  • – Budowa aplikacji z modułów DLL
  • – Tworzenie modułu DLL, tworzenie modułu okienkowego DLL

Dodatkowo w ramach kursu proponowane jest:
a) Wsparcie i mentoring
Osoby z podobnymi zainteresowaniami tworzą grupy, które wspierają się w nauce. Nasi mentorzy śledzą
postępy Zespołów.
b) Certyfikaty i Testy
Implementujemy najnowszą technologię do stworzenia niepodważalnego profilu umiejętności i Twojego
cyfrowego CV.
c) Rekomendacje i dostęp do ofert pracy naszych partnerów
– Zyskaj dostęp do ofert pracy naszych partnerów.
– Buduj wizerunek specjalisty.
– Dołącz do społeczności specjalistów i daj się znaleźć potencjalnemu pracodawcy

KADRA:

dr Zdzisław Onderka – absolwent matematyki oraz informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem), doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wykładowca akademicki  m. in. WSTiE oraz AGH,  wieloletni pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Informatyki UJ.  Posiada doświadczenie jako programista aplikacji do elektrokardiografii . W polu jego zainteresowań dydaktyczno-naukowych są m. in. projektowanie i implementacja baz danych, programowanie w języku  C/C++ , inżynieria oprogramowania,  algorytmy i programowanie rozproszone w środowisku heterogenicznym oraz programowanie aplikacji na urządzenia mobilne.   

REKRUTACJA I OPŁATY:
1500 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021r.

CZAS TRWANIA:
24 h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się