...

Programowanie w JAVA – kurs zaawansowany – forma zdalna

Programowanie w JAVA – kurs średniozaawansowany

Programowanie w JAVA – kurs zaawansowany

O SZKOLENIU: 

Zaprogramuj swoją karierę JAVA developera!

Rozwiązania sieciowe są nie tylko przyszłością, ale niezbędną teraźniejszością gospodarki, finansów i życia publicznego. Fachowcy w dziedzinie programowania są najbardziej poszukiwanymi ekspertami, jednak kluczem do sukcesu jest pakiet realnych, praktycznych i zaawansowanych kompetencji.

W ramach szkolenia na poziomie zaawansowanym:

 • – poznasz fundamentalne techniki, które pomogą Ci zbudować warsztat JAVA developera
 • – przetestujesz praktyczne rozwiązania, przydatne programistom JAVA
 • – zwiększysz szanse na zatrudnienie dodając do CV umiejętności, które nieustannie przewijają się w ofertach pracy

Bezpośredni kontakt z prowadzącym-programistą, który zrealizował wiele realnych projektów, zapewni niepowtarzalną szansę poznania realnych rozwiązań, które działają nie tylko w teorii.

Sprawdź szczegółowy program i przekonaj się, w jaki sposób ta inwestycja może przełożyć się na rozwój Twojej kariery.

PROGRAM:

 • – Przedstawienie/przypomnienie zasad programowania w Java (klasy/metody/atrybuty/instrukcje sterujące/wyjątki)
 • – Interfejsy. Tworzenie interfejsów. Implementacja interfejsów w klasie.
 • – Abstrakcyjność w Java – klasy abstrakcyjne i ich użytkowanie
 • – Tworzenie i użytkowanie własnych komponentów w Java
 • – Tworzenie w Java komponentów uniezależnionych z wykorzystaniem interfejsów i zgodnie z zasadą DIP (Dependency Inversion Principle)
 • – Użytkowanie klas implementujących złożone liniowe i nieliniowe struktury danych. Użytkowanie obiektów enumerable i kolekcje w języku Java.
 • – Wyjątki. Tworzenie i użytkowanie własnych klas wyjątków
 • – Programowanie wielowątkowe w Java. Tworzenie klas wątków i użytkowanie ich instancji
 • – Synchronizacja wątków w Java – instrukcje sterujące
 • – Tworzenie zastosowań sieciowych w Java
 • – Dokumentowanie oprogramowania w Java. JavaDoc.

KADRA: 

dr Michał Turek – wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Zrealizował dziesiątki projektów informatycznych w rozmaitych technologiach, przede wszystkim jako kierownik projektu  lub główny wykonawca. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych, zrealizowanych zarówno przez podmioty komercyjne, jak i publiczne oraz instytucje naukowe.

Uczestniczył w realizacji przedsięwzięć związanych z innowacyjnymi technologiami, w tym w tworzeniu podsystemów rozszerzonej rzeczywistości dla platformy Microsoft Hololens®. Współpracował z wieloma podmiotami komercyjnymi i naukowymi (Comarch, ComputerSoft, Doosan, Datacomp, Interia, Koncept, Mobiltek, XTRF, VSoft i in.). Prowadził badania m. in. nad mikrokontrolerami i mikroprocesorami, spektrum wysokowydajnych liniowych sygnałów mieszanych, zarządzaniem zużyciem energii przez ekosystem oraz zarządzaniem temperaturą podzespołów.

Interesuje się głównie zagadnieniami powiązanymi z sieciami komputerowymi, inżynierią oprogramowania, architekturami systemów informatycznych, metodykami wytwarzania oprogramowania, programowaniem systemów sieciowych. Inną dziedziną jego zainteresowań jest programowanie dla potrzeb trójwymiarowej grafiki komputerowej, a w szczególności użytkowanie trójwymiarowych bibliotek graficznych oraz programowanie procesorów graficznych.

Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej w ramach uczelni oraz pracy programistycznej zajmuje się szkoleniami w zakresie m. in. sieci komputerowych oraz wytwarzaniaoprogramowania systemów informatycznychw rozmaitych językach i ich dialektach, współpracując z wieloma instytucjami.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

REKRUTACJA I OPŁATY:
1500 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021r.

CZAS TRWANIA:
30 h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się