...

Wprowadzenie do programowania – kurs wprowadzający

Wprowadzenie do programowania – kurs wprowadzający

PROGRAM: 

 • – Wprowadzenie
 • – Pierwszy program
 • – Zmienne oraz typy danych
 • – Instrukcje warunkowe
 • – Iteracje oraz pętle
 • – Nauka umiejętności pisania algorytmów
 • – Wprowadzenie podstawowej terminologii baz danych
 • – Wyjaśnienie zasad tworzenia kwerend w bazach danych
 • – Nauka umiejętności tworzenia kwerend w bazach danych
 • – Rozwiązywanie problemów
 • – Ważne pytania

KADRA: 

mgr inż. Przemysław Lisowski – wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach w tematyce: geoinformatyki, grafowych baz danych oraz baz danych przestrzennych. Posiada doświadczenie w komercyjnych projektach, gdzie pracował m.in. jako: programista, specjalista ds. baz danych. Kierownik projektów w międzynarodowej firmie IT oraz wykładowca WSTiE na Wydziale Informatyki. Entuzjasta, praktyk, który lubi się dzielić doświadczeniem ze studentami.

W swoje codziennej pracy przy projektach informatycznych stosuje metody umożliwiające pracę zdalną, łącząc do kooperacji rozproszone zespoły.

REKRUTACJA I OPŁATY:
1000 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021r.

CZAS TRWANIA:
20 h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się