Zarządzanie zespołem rozproszonym – zarządzanie zespołami Home Office

Zarządzanie zespołem rozproszonym – zarządzanie zespołami Home Office

O SZKOLENIU:

Wirtualne więzi – bardzo realne wyniki

Zarządzanie zespołem rozproszonym to coraz częściej codzienność – ale także wyzwanie. Jak bowiem synchronizować pracę teamu, którego członkowie znajdują się w różnych miastach, państwach lub strefach czasowych? Jak motywować i integrować zespół bez kontaktu osobistego? I jak zdalnie zarządzać projektami, nie narażając ich na porażkę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w programie szkolenia.

Kurs online, zaprojektowany przez praktyka i eksperta, który na co dzień zarządza zespołami rozproszonymi, to najlepsze kompendium wiedzy i umiejętności dla każdego managera. W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • – z jakich technik, narzędzi i oprogramowania korzystać
 • – jak w praktyce zarządzać zespołami rozproszonymi w poszczególnych obszarach i funkcjach zarządzania: planowania, organizowania pracy, motywowania załogi oraz monitorowania i kontrolowania efektów.
 • – jak efektywnie komunikować się z pracownikami rozproszonymi
 • – jak budować i integrować zespoły rozproszone
 • – jak motywować kadrę oraz dbać o odpowiednią atmosferę w zespole

Poza nabyciem szczegółowej, rynkowo istotnej wiedzy, uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przećwiczenia nowych umiejętności w praktyce, dzięki czemu po ukończeniu kursu będą mogli od razu z sukcesem wdrażać rozwiązania w zarządzanych przez siebie zespołach.

Sprawdź szczegółowy program i przekonaj się, w jaki sposób ta inwestycja przełoży się na Twój sukces zawodowy.

PROGRAM:

 1. Zarządzanie zespołem rozproszonym (zarządzanie zespołami Home Office) a zarządzanie zespołem bezpośrednio w miejscu pracy.
  1. Istota zarządzania zdalnego – możliwości, ograniczenia, ryzyka.
  2. Podobieństwa i różnice pomiędzy zarządzeniem zespołem rozproszonym a zarządzaniem bezpośrednim w miejscu pracy w poszczególnych obszarach i funkcjach zarządzania – planowanie, organizowanie, motywowanie, monitorowanie/kontrolowanie.
 2. Komunikacja w zespole rozproszonym (korzystanie z różnego typu form i narzędzi komunikacji zdalnej).
  1. Zasady, pułapki, błędy, ryzyka komunikacji w zespole rozproszonym.
  2. Przekazywanie informacji w zespole na bieżąco.
  3. Używanie poczty e – mail w procesie komunikacji oraz zasady korzystania z tego kanału komunikacji.
  4. Używanie różnego typu komunikatorów w procesie komunikacji oraz zasady korzystania z tego kanału komunikacji.
  5. Zasady prowadzenia wirtualnych spotkań z pracownikami.
  6. Używanie różnego typu narzędzi pracy zdalnej, wideokonferencji, wideo – spotkań w procesie komunikacji oraz zasady korzystania z tego typu kanałów komunikacji (ZOOM, Microsoft Teams, SKYPE, etc.).
  7. Prowadzenie zdalnych indywidualnych rozmów i spotkań z pracownikami w oparciu o cykl komunikacyjny (rozmowa planująca, monitorująca, podsumowująca) jak i cykl dyscyplinujący (rozmowa korygująca, ostrzegawcza – zapowiadająca sankcje, wdrażająca sankcje).
 3. Jak planować i przekazywać cele i zadania pracownikom do realizacji? W jaki sposób delegować zadania pracownikom zespołów rozproszonych?
  1. Zasady, pułapki, błędy, ryzyka procesów planowania oraz organizowania pracy w zespole rozproszonym.
  2. W jaki sposób przekazywać cele i zadania do realizacji pracownikom zdalnie?
  3. Z jakich narzędzi do planowania oraz organizowania pracy zdalnej możemy skorzystać. Przegląd dostępnych narzędzi (Nozbe Teams, IC Project, PM Compass, For Task, etc.).
 4. Jak budować zespół rozproszony i dbać o integrację zespołu?
  1. Jakie mamy możliwości budowania i integracji zespołów rozproszonych?
  2. W jaki sposób prowadzić warsztaty integracyjne w formie zdalnej?
  3. Jak wykorzystać inne zdalne formy mające na celu budowanie i integrację zespołów rozproszonych (grupy dyskusyjne, newsletter, różnego typu czaty pracownicze).
 5. Jak motywować zespół oraz poszczególnych pracowników zespołów rozproszonych?
  1. Specyfika motywowania pracowników zespołów rozproszonych.
  2. Jak motywować, czym motywować i w jaki sposób pracowników zespołów rozproszonych?
 6. Monitorowanie oraz kontrola pracy zespołów rozproszonych
  1. Specyfika procesów monitorowania oraz kontroli w zespołach rozproszonych.
  2. W jaki sposób dopasować zakres i formę procesu monitorowania i kontroli do etapu rozwoju pracownika?
  3. Narzędzia do monitorowania komputera i ewidencji czasu pracy jak TimeCamp.

KADRA:

Mariusz Mażewski – trener i konsultant z ponad 15-letnim doświadczeniem, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Absolwent kierunku psychologia o specjalizacji psychologia menedżerska (pracy) oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Bogate doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywał, współpracując z firmami szkoleniowo-consultingowymi, takimi jak: Training Partners, BrainstormGroup, Training Projects, Manpower, NewKey, Lauren Peso. Głównymi obszarami prowadzonych szkoleń są: efektywność osobista, handel i sprzedaż, zarządzanie oraz specjalistyczne szkolenia dla działów HR. W portfolio zadowolonych klientów posiada szkolenia i projekty zrealizowane dla takich podmiotów, jak m.in: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., Basell Orlen, BZ WBK, Cash Flow S.A., Emailia Olkusz, Lotos, ING Bank Sląski, Uniwersytet Jagielloński, Valeo Poland czy Grupa Azoty.

W swojej pracy przeprowadził ponad 100 projektów doradczych, konsultingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi dla firm o kapitale polskim, zagranicznym, a także firm o zasięgu międzynarodowym. W większości realizowanych działań doradczych pełnił rolę osoby zarządzającej projektem oraz eksperta merytorycznego.

REKRUTACJA I OPŁATY:
2000 zł

TERMIN SZKOLENIA:
luty 2021 r.

CZAS TRWANIA:
8h

Szkolenia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) jak i za pomocą technik kształcenia na odległość (online).

KONTAKT:
Lucyna Jurzak, tel: 338744605, 531 414407, e-mail:szkola@wste.edu.pl

Zapisz się