AKREDYTACJA PKA

Nasze programy studiów dla poszczególnych kierunków, kompetencje kadry naukowej oraz standardy w zakresie jakości są stale monitorowane nie tylko przez wewnętrzne wydziały uczelni, ale także przez zewnętrzne agendy. Możemy pochwalić się wyłącznie pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która doceniła m.in. naszą koncepcję rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, zasoby kadrowe, infrastrukturę dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się, a także wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. To, na co zwrócono szczególną uwagę, to realizowany przez WSTiE program studiów, który  umożliwia  nie tylko osiągnięcie każdego z zakładanych celów kształcenia, ale także  struktury zawodowej kwalifikacji absolwenta.

Oceny jakości kształcenia przeprowadzone przez Państwową Komisję Akredytacyjną
w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Dla Kierunku Turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia) prowadzonego na Wydziale Turystyki i Rekreacji uchwałą Prezydium PKA Nr 820/2019 z dnia 14 listopada 2019 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ

Dla Kierunku Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki
uchwałą Prezydium PKA Nr 740/2015 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ 

Dla Kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonego na Wydziale Turystyki i Rekreacji
uchwałą Prezydium PKA Nr 442/2013 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ
 
Dla Kierunku Politologia prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych
uchwałą Prezydium PKA Nr 134/2009 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ 
 
Dla Kierunku Informatyka prowadzonego na Wydziale Informatyki
uchwałą Prezydium PKA Nr 30/2008 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ
 
Dla Kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonego na Wydziale Turystyki i Rekreacji
uchwałą Prezydium PKA Nr 123/2007 – przyznano ocenę POZYTYWNĄ  

Akredytacja PKA,  studia turystyka, informatyka, politologia, wstie 

W Raporcie pokontrolnym Państwowa Komisja Akredytacyjna spośród wielu ocenianych aspektów wyróżniła:

– koncepcję rozwoju kierunku,

– infrastrukturę dydaktyczną,

– prowadzenie badań naukowych,

– system wsparcia studentów w procesie uczenia się.

Realizacja zakładanych efektów kształcenia i rozwój ocenianego kierunku są w pełni spełnione i dotyczą:

– programu studiów,

– zasobów kadrowych,

– wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.

 http://www.pka.edu.pl/index.php?page=l_ocenione