WSTiE gwarantuje:

 • – Innowacyjne programy nauczania, oparte na nowoczesnych wzorcach europejskich, opracowane, by uczyć, inspirować i rozbudzać pasję
 • – Szerokie spektrum specjalistycznej wiedzy zwiększającej szanse absolwentów u przyszłych pracodawców
 • – Kadrę naukową składającą się ze specjalistów z wiodących ośrodków akademickich, z kraju i zagranicy
 • – Jedną z najatrakcyjniejszych ofert praktyk i staży na całym świecie
 • – Indywidualną ścieżkę kariery dla najlepszych studentów, zaprojektowaną we współpracą z Akademią Biznesu i Akademickim Biurem Karier
 • – Możliwość realizacji części programu studiów „na odległość” przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
 • – Elastyczny i dedykowany tryb kształcenia umożliwiający wygodne połączenie pracy z nauką
 • – Atrakcyjne zajęcia warsztatowe od pierwszego roku studiów
 • – Możliwość studiowania w języku angielskim
 • – Nowoczesne pracownie i laboratoria oraz zajęcia w małych grupach
 • – Bogaty program stypendiów socjalnych i motywacyjnych
 • – Możliwość kontynuowanie edukacji na poziomie specjalistycznych studiów podyplomowych i menedżerskich
 • – Kameralną atmosferę studiowania w murach renesansowego zamku
 • – Fascynujące życie studenckie, koła naukowe, koła zainteresowań, bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych