Nagrody

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest uznaną marką wśród uczelni wyższych. Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu atrakcyjnych perspektyw zawodowych oraz zaangażowanie w promocję regionu i kraju.  Wysoką jakość kształcenia i aktywność we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym potwierdzają nagrody i wyróżnienia.

Wielkie Odkrywanie Małopolski – wyróżnienie dla WSTiE

Już po raz 16. rozstrzygnięto plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski, w którym mieszkańcy wybierają najpiękniejsze zakątki województwa, miejsca, które warto odwiedzić oraz wydarzenia, w których należy wziąć udział. Nagrody otrzymują też osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju regionu. Organizatorami plebiscytu – oprócz samorządu Województwa Małopolskiego – są także: „Gazeta Krakowska”, Małopolska Organizacja Turystyczna, Radio Kraków Radio i krakowski oddział Telewizji Polskiej. Połączenie gali finałowej plebiscytu z Małopolskimi Obchodami Światowego Dnia Turystyki sprawia, że corocznie jest to najważniejsze wydarzenie dla małopolskiej branży turystycznej.

W kolejnej edycji plebiscytu prestiżowe wyróżnienie otrzymała Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, najlepsza uczelnia kształcąca kadry dla turystyki. Uroczystość odbyła się w Zakopanem w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, którego aktorzy zadbali o wspaniałą oprawę artystyczną gali finałowej.  Przybyli też zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Andrzej Gut-Mostowy – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Leszek Zegzda – prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Dyplom Marszałka Województwa za szczególny wkład w rozwój i promocję turystyki jest potwierdzeniem dużej aktywności naszej uczelni, która od lat promuje Suchą Beskidzką, Małopolskę i kraj, uczestnicząc w wielu międzynarodowych przedsięwzięciach. WSTiE współpracuje z zagranicznymi instytucjami: uczelniami partnerskimi i innymi podmiotami, w ramach różnych projektów, m.in. z Anglią, Szwajcarią, Francją, Hiszpanią, Włochami, Węgrami, Gruzja, Ukrainą, Białorusią, Chinami czy Kazachstanem. Promuje Małopolskę i Polskę m.in. na Dniach Polonii we Francji czy największych targach turystycznych w Berlinie. Przyjmuje zagraniczne delegacje, które poznają największe atrakcje naszego regionu. Organizuje wymiany młodzieży, wyjazdy studyjne, wycieczki krajoznawcze oraz obozy terenowe. Jest liderem w dziedzinie edukacji i promocji turystycznej, posiada doświadczenie oraz niekwestionowany dorobek w tym obszarze.

Nagroda Jakości Nauczania „Sapere auso”

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii została laureatem Nagrody Jakości Nauczania „Sapere Auso”. Prestiżowe wyróżnienie jest uhonorowaniem uczelni, która posiada wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą i może poszczycić się dorobkiem wychowawczym w kształtowaniu młodego pokolenia Małopolan. Nagrodę przyznała Małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. „Sapere auso”, czyli temu, który odważył się być mądrym – to myśl przewodnia, którą kieruje się Fundacja, realizując politykę regionalną województwa w zakresie poprawy szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej. W zarządzie oraz radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele krakowskiego samorządu, środowiska naukowego i Kościoła. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, w trakcie Gali Stypendialnej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Nagrodę odebrał prof. dr hab. Janusz Sondel Rektor WSTiE oraz Kanclerz Maria Grzechynka w obecności studentów i pracowników uczelni.

Władze WSTiE są przekonane, iż warto trudzić się nad zdobyciem kwalifikacji intelektualnych i moralnych przez młode pokolenie oraz rozwijać w nich pozytywne cechy charakteru. 

WSTiE – Mecenasem Kultury Powiatu Suskiego

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od samego początku aktywnie włącza się w inicjatywy samorządowe na szczeblu miasta i powiatu suskiego, w szczególności w obszarze promocji i współpracy międzynarodowej. Uczelnia zaangażowała się m.in. w nawiązanie kontaktów partnerskich pomiędzy Powiatem Suskim a Województwem Jász-Nagykun-Szolnok na Węgrzech. Efektem tej aktywności było podpisanie umów o współpracy m.in. pomiędzy Suchą Beskidzką i węgierskim miastem Jászberény. Uczelnia aktywnie włącza się w przedsięwzięcia dotyczące wymiany kulturalnej i edukacyjnej oraz prezentację osiągnięć naszego regionu. Za działania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie uczelnia uzyskała honorowy tytuł „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”. Z drugiej strony, dzięki bardzo dobrej współpracy WSTiE z władzami lokalnymi możliwe jest podejmowanie przez środowisko akademickie wielu ważnych inicjatyw.

Wyróżnienie uczelni jest powodem do dumy, ale także motywacją do kontynuowania działań na rzecz promocji naszego regionu w kraju i za granicą.

Gratulacje dla WSTiE

Z okazji XX-lecia Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii na ręce Władz Uczelni słowa gratulacji przekazało wiele instytucji i uczelni. Życzenia skierowali m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Narodowy Bank Polski, Starosta Suski, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Słowa serdecznych pozdrowień oraz życzenia dalszych sukcesów i rozwoju są ważnym gestem pamięci i życzliwości. Za wszystkie bardzo dziękujemy.

Amerykański Instytut Studiów Zagranicznych

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Amerykańskiego Instytutu Studiów Zagranicznych, organizatora wyjazdów studenckich do Stanów Zjednoczonych, chcielibyśmy złożyć władzom Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę.

Studenci WSTiE, którzy uczestniczą w programie wymiany kulturalnej Resort America, niezmiennie okazują się być doskonałymi kandydatami. Pracodawcy zatrudniający ich na okres wakacji wyrażają się o nich bardzo pochlebnie, wystawiają znakomite referencje i wyrażają chęć ponownego zatrudnienia w przyszłości. Taka opinia stanowi niepodważalny dowód na doskonałą jakość kształcenia w Państwa Uczelni, za co należą się wyrazy uznania.

Z poważaniem

Michał Pągowski

Dyrektor American Institute for Foreign Study Inc.

Przedstawicielstwo w Polsce

Wyróżnienia „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie Małopolskim” oraz „Za Zasługi dla Turystyki”

Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii, która wiedzie prym wśród najlepszych uczelni kształcących kadry dla branży turystycznej, tworzą wspaniali ludzie o ogromnych zasługach dla rozwoju turystyki w naszym regionie. To m.in. o nich mówił dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej: „Uśmiechnięci, pomysłowi, ambitni, pozytywnie zakręceni. Mają charyzmę i wiedzę. Bez nich nie byłoby tych kilkunastu milionów turystów odwiedzających nasz region”. Przedstawiciele władz WSTiE oraz kadry akademickiej uczestniczyli w Grand Prix 19. edycji plebiscytu „Wielkie odkrywanie Małopolski”, gdzie odebrali prestiżowe wyróżnienia. Plebiscyt organizowany jest przez „Gazetę Krakowską”, Radio Kraków, krakowski oddział Telewizji Polskiej, Urząd Marszałkowski i Małopolską Organizację Turystyczną. Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa.

Kanclerz WSTiE Maria Grzechynka odebrała dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim, a Marek Durmała, nauczyciel akademicki naszej uczelni –  odznakę honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki”. Dyplomy Marszałka przyznawane są od 2005 roku. Celem programu jest wyróżnienie oraz promocja osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju i promocji turystyki w Małopolsce. Odznaczenie MSiT jest nadawane w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

MSiT oraz władze naszego regionu kolejny raz doceniły zaangażowanie uczelni w kształcenie profesjonalnej kadry dla sektora tej branży, promowanie walorów turystycznych regionu i kraju, udział w ważnych projektach naukowo-badawczych oraz współpracę z biznesem turystycznym w Polsce i na świecie.

Prestiżowe wyróżnienia są powodem do dumy całej społeczności akademickiej WSTiE. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

Odznaka honorowa ”Za Zasługi dla Turystyki” dla dra Marka Łabaja

Jubileusz 10-lecia działalności Sądeckiej Organizacji Turystycznej był okazją do podsumowań oraz przekazania wyrazów uznania i gratulacji. Wśród zaproszonych gości byli m. in. przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz władz Regionu. Naszą uczelnię reprezentowali: Maria Grzechynka, dr Bartłomiej Walas i dr Marek Łabaj. Imponujący dorobek SOT przedstawiła Dyrektor SOT Bożena Srebro. 

Podczas uroczystości wręczono odznaki  i wyróżnienia dla członków organizacji. Honorową Odznakę za Zasługi dla Turystyki nadaną przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymał dr Marek Łabaj, wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Odznaka „Za Zasługi dla Turystyki” jest honorowym wyróżnieniem i może być nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub innym instytucjom w kraju i za granicą  w uznaniu ich zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz rozwoju turystyki.

Kanclerz Maria Grzechynka uhonorowana odznaką „Za zasługi dla turystyki”

Z okazji inauguracji Małopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowej X Edycji Plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski, podczas której laureaci odbierali nagrody i wyróżnienia. Kanclerz WSTiE Maria Grzechynka odebrała Odznakę Honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”. Wyróżnienie jest uhonorowaniem działalności Pani Kanclerz jako członka Sądeckiej Organizacji Turystycznej, współzałożyciela Stowarzyszenia „Akademii Europejskiej w Beskidach” oraz „Lokalnej Babiogórskiej Grupy Działania”, inicjatora powołania Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, organizatora wielu projektów i konferencji, m.in. „Rozwój Nowoczesnych Kadr Branży Turystycznej Polski Południowo-Wschodniej”, „Europa Środkowo-Wschodnia wobec wyzwań XXI wieku”. – Małopolska rzeczywiście żyje turystyką i ma szczególne miejsce na mapie turystycznej nie tylko Polski ale i Europy. (…)  Państwo swoim wysiłkiem, swoją pracą, swoimi pomysłami ubogacacie tę ziemię, jesteście tymi, którzy składają ofertę nam, mieszkańcom regionu i tym którzy do nas przyjeżdżają, naszym gościom. (…) Za Państwa trud, za Państwa wysiłek, za Państwa chęć pracy na rzecz innych bardzo serdecznie dziękuję – mówił wicemarszałek Leszek Zegzda podczas finału plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski.

Prestiżowe odznaczenie Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki” dla WSTiE

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii od lat zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach i jest w gronie najlepszych uczelni kształcących kadry dla branży turystycznej. Dodatkowym powodem do satysfakcji jest wyróżnienie WSTiE Odznaką Honorową Za Zasługi dla Turystyki przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

Nagrodę odebrał Rektor prof. Janusz Sondel podczas uroczystej gali z okazji małopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że WSTiE była jedyną instytucją edukacyjną w gronie wyróżnionych.

Odznaczenie jest nadawane w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Działania, które zostały zauważone i docenione to: zaangażowanie w kształcenie profesjonalnej kadry dla sektora turystycznego, promowanie walorów turystycznych regionu i kraju, udział w wielu ważnych projektach naukowo-badawczych, również międzynarodowych, współpraca z biznesem turystycznym w Polsce i na świecie.

Ministerialne wyróżnienie na progu kolejnego roku akademickiego jest powodem do satysfakcji, a jednocześnie zobowiązuje do dalszej efektywnej pracy. Nasza uczelnia nie boi się podejmowania nowych wyzwań, gdyż wielokrotnie udowodniła, że ciekawe inicjatywy to jej duży atut.

Wyróżnienie honorową odznaką „Za Zasługi dla Turystyki” dla dra Krzysztofa Borkowskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego co roku organizuje małopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki, które są okazją do integracji władz samorządowych i branży turystycznej oraz wymiany doświadczeń i podsumowania podejmowanych działań w zakresie turystyki. Małopolska jest  szczególnie predestynowana do rozwoju turystyki, gdyż posiada walory, które stanowią o jej dużej atrakcyjności przez cały rok. Dlatego istotne jest kształtowanie i ukierunkowywanie rozwoju turystyki w naszym regionie. Obchody Światowego Dnia Turystyki to również doskonała okazja do uhonorowania osób zasłużonych dla turystyki. Podczas uroczystości w gronie wyróżnionych honorową odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”, znalazł się dr Krzysztof Borkowski, współzałożyciel i dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE. Odznaka,  ustanowiona w 2002 roku, stanowi szczególnie honorowe wyróżnienie w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: