BAZA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA WSTiE 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii dysponuje następującymi budynkami:

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Na zamku suskim zwanym Małym Wawelem przy ul. Zamkowej 1 mieści się siedziba Władz Uczelni: Biuro Rektora, Biuro Kanclerza oraz Dziekanat. Zabytkowe wnętrza renesansowego zamku, które zaadoptowano na sale wykładowe, wyposażone są w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, zestawy tablic, rzutniki folii, projektory.

Uczelnia korzysta również z najbardziej reprezentacyjnej Sali Rycerskiej, która służy jako miejsce inauguracji i zakończenia roku akademickiego, prowadzenia wykładów, konferencji naukowych czy sympozjów międzynarodowych.

Ponadto mieści się tu klub studencki U Stańczyka z kawiarenką internetową, w której znajdują się stanowiska komputerowe. W budynku znajduje się również samoobsługowy punkt kserograficzny.

W Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym przy ul. Spółdzielców 1 mieści się biblioteka, czytelnia ze stanowiskami komputerowymi, Akademickie Biuro Karier, Centrum Praktyk Studenckich, Dział Finansowy, pokoje dyżurów dla kadry, archiwum, pomieszczenia pomocnicze i administracyjne oraz pomieszczenie dla Samorządu Studenckiego WSTiE.

Studenci uczestniczą w zajęciach, które odbywają się w sali wykładowej oraz trzech salach ćwiczeniowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny, nagłaśniający, zestawy tablic, rzutniki folii, projektory multimedialne.

W budynku znajdują się także trzy kompletnie wyposażone nowoczesne laboratoria komputerowe.

Biblioteka

Biblioteka WSTiE gromadzi zbiory z następujących dziedzin: turystyka i rekreacja, krajoznawstwo, informatyka, hotelarstwo, ekonomia, marketing, zarządzanie, public relations, nauki polityczne. Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z profilem uczelni. Rodzaje zbiorów są niezbędne do prowadzenia badań naukowych i realizowania procesu dydaktycznego.

Biblioteka WSTiE jest  przystosowana dla czytelników z różnymi niepełnosprawnościami, umożliwiając im korzystanie ze zbiorów. Studenci niepełnosprawni mają do dyspozycji szereg ułatwień, m. in. obsługa poza kolejnością, pomoc przy wyszukiwaniu informacji, możliwość wypożyczania książek przez osobę upoważnioną przez studenta w jego imieniu, zamawianie książek drogą mailową i dostarczanie ich do miejsca zajęć bez konieczności odwiedzania biblioteki.

Przy bibliotece działa czytelnia, w której znajdują się stanowiska komputerowe. Do korzystania z  niej uprawnia karta czytelnika.

Obiekty sportowe

Do obiektów zajmowanych przez WSTiE należy teren sportowy o powierzchni 2,5 ha  z kortem tenisowym, bieżnią i boiskiem sportowym. Studenci mają do dyspozycji pełnowymiarowy basen 25 m x 12 m o głębokości 1.2 – 1.8 m oraz nowoczesne urządzenia tj.: sauna, jacuzzi, siłownia, solarium. Na podstawie umowy z krytą pływalnią prowadzone są tu zajęcia z wychowania fizycznego.

Uczelnia wynajmuje nowoczesną halę sportową, gdzie odbywają się zajęcia z rekreacji ruchowej i usprawnień fizycznych, jak również zajęcia w ramach sekcji sportowej.