Kadra dydaktyczno-naukowa

WSTiE > Uczelnia > Kadra dydaktyczno-naukowa

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to miejsce, w którym spotykają się ludzie z pasją. Zaangażowani, pozytywnie nastawieni, spełniający się w swoich rolach zawodowych. Otwarci na innych, gotowi do pomocy, wyrozumiali i cierpliwi. Autentyczni, pogodni, z poczuciem humoru. Wymagający od siebie i od innych, odpowiedzialni, inspirujący. Kompetentni i doświadczeni wykładowcy akademiccy z różnorodnych środowisk naukowych z kraju i zagranicy. Wysoko wykwalifikowani praktycy ze świata biznesu, którzy swoim doświadczeniem zawodowym chcą się dzielić z innymi. To właśnie oni tworzą kadrę WSTiE.

dr Maciej Abram – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Związany z krakowską AWF, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. studiów I stopnia oraz kierownika Zakładu Hotelarstwa. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania strategicznego i operacyjnego regionów i firm turystycznych. W szczególności tematyka prowadzonych badań związana jest z hotelarstwem, organizacją i funkcjonowaniem ośrodków spa oraz uwarunkowaniami mającymi bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów w konkretnych warunkach rynkowych. Autor strategii rozwoju hoteli. Wykładowca akademicki, trener osobisty Polskiej Federacji Sportu Powszechnego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, m.in. podręcznika „Ośrodki spa i wellness, organizacja i funkcjonowanie”. Pełnomocnik rektora ds. praktyk i staży w WSTiE.

dr hab. inż. Zoltan Balogh –  doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, wykładowca w Katedrze Informatyki Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień, jak: symulacja i rozwój systemów dla Internetu Rzeczy (IoT), systemy operacyjne, sieci komputerowe, cybernetyka, bezpieczeństwo informacji. Poza doświadczeniem akademickim posiada także doświadczenie zawodowe  m.in. w zakresie  projektowania i wdrażania sieci strukturalnych oraz systemów bezpieczeństwa.

Arkadiusz Dawidowski – dyrektor zarządzający ForSpa oraz prezes Europejskiej Fundacji Spa w Polsce. Od 2005 r. zajmuje się consultingiem i projektowaniem spa oraz wyposażaniem hotelowych spa. Jest autorem unikalnych i kultowych koncepcji spa w polskich hotelach, które odniosły biznesowy sukces na rynku. Działa też aktywnie na arenie międzynarodowej, promując polski rynek wellness. Jest delegatem na Światowy Szczyt Spa & Wellness, członkiem inicjatywy Europa Wschodnia przy Światowym Instytucie Wellness (GWI) oraz twórcą Europejskiego Kongresu Spa.

dr Bogdan Figura – doktor nauk matematycznych, wieloletni wykładowca w Katedrze Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą funkcjonalną. Prowadzi zajęcia z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, matematyki dyskretnej, rachunku prawdopodobieństwa, programowania nieliniowego.

dr Grzegorz Jankowski – doktor nauk o ziemi w zakresie geografii,  specjalista w zakresie geografii turystycznej; wieloletni wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, prodziekan ds. nauki w GWSH w Katowicach. Współtworzył „Strategię rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013”.  Członek zespołu doradczego przy Marszałku Województwa Śląskiego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Zasiada w Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tutor akademicki, organizator i uczestnik wielu konferencji i sympozjów naukowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych dotyczących przemian krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego przestrzeni nadrzecznej i jej rewitalizacji (przyrodniczej, kulturowej i społecznej), geografii turystycznej oraz śródlądowej turystyki wodnej.

dr hab. Krzysztof Kaganek, prof. AWF –  doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zakładu Coachingu i Innowacyjności w krakowskiej AWF, specjalista w zakresie turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej, turystyki osób niepełnosprawnych oraz obsługi klienta w turystyce, a także korekcji wad postawy oraz organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej (menedżer sportu). Instruktor rekreacji ze specjalnościami: kajakarstwo, kulturystyka, fitness, narciarstwo, survival, strzelectwo, pływanie, jeździectwo; sternik jachtowy, sternik motorowodny.  Autor wielu publikacji naukowych z obszaru m.in. turystyki aktywnej, turystyki osób niepełnosprawnych i szeroko pojętej problematyki kultury fizycznej. W swym dorobku ma realizację wielu badań i projektów dotyczących strategii rozwoju i promocji w turystyce. Uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych i szkoleniowych poświęconych turystyce aktywnej, problematyce obsługi klienta oraz turystyce osób niepełnosprawnych.

Agnieszka Kasprzak – Revenue Manager w Louvre Hotels Group. W hotelarstwie pracuje od 1990 roku. Swoją przygodę z hotelarstwem rozpoczęła w hotelu Victoria InterContinental (obecnie Sofitel Victoria) w dziale rezerwacji. W ciągu 15 lat obejmowała różne funkcje związane ze sprzedażą i marketingiem usług hotelowych aż do objęcia stanowiska Revenue Managera hotelu. Od 2005 roku zajmowała się wdrożeniem metod RM w Grupie Hotelowej Orbis jako Regionalny Revenue Manager. W 2011 objęła stanowisko Revenue Managera w Louvre Hotels Group, obecnego w Polsce pod markami hoteli: Golden Tulip, Campanile, Premiere Classe. Od 2017 r. pełni funkcję International RM Director w Louvre Hotels Group.

dr hab. inż. Radosław Klimek – doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Główny obszar jego działalności naukowo-badawczej obejmuje: metody formalne, logikę czasową i modalną, rozwiązania SAT i weryfikatory twierdzeń, inżynierię i rozwój oprogramowania, algorytmy, języki programowania, inteligentne miasta i inteligentne środowiska, inteligencję otoczenia oraz wszechobecne komputery. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu m. in. inteligentnych rozwiązań, wzorców projektowych, logiki temporalnej, dedukcji, usług sieciowych, wzorców przepływu pracy oraz modeli biznesowych.

Magdalena Košek – absolwentka turystyki i rekreacji Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, w specjalnościach hotelarstwo i gastronomia oraz zarządzanie turystyką i rekreacją; absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i zasobami ludzkimi. Praktyk branży hotelarskiej. Doświadczenie zawodowe m.in. na stanowiskach menedżerskich w markowych hotelach wykorzystuje w pracy dydaktycznej, prowadząc zajęcia z  zakresu usług hotelowych i gastronomicznych, usług spa&wellness, usług uzdrowiskowych, zarządzania gastronomią hotelową, funkcjonowania zagranicznych rynków turystycznych, turystyki miejskiej i kulturowej.

dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN – doktor habilitowany nauk społecznych, historyk, politolog, publicysta, ekspert ds. polityki wschodniej. Profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i przewodniczący Rady Naukowej Stacji Badawczej PAN w Kijowie. Z-ca redaktora naczelnego czasopisma „Warsaw East European Review”. W latach 2006-2007 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Eurodeputowany siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP. Prowadzi gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Laureat nagrody im. Giedroycia. Autor wielu publikacji na temat transformacji w Europie Środkowej oraz polityki wschodniej.

dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownik Katedry Nauk o Środowisku w krakowskiej AWF. Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystycznej (turystyka w kraju i w regionach, szlaki turystyczne) oraz promocją i informacją turystyczną. Problematyka badawcza obejmuje również teorię i metodykę krajoznawstwa oraz kadry turystyczne. Autor i współautor prac naukowych i publikacji popularno-naukowych (ponad 30 pozycji książkowych o charakterze podręcznikowym lub naukowym, 160 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, 10 przewodników turystycznych, a także recenzje i prace redakcyjne). Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Folia Turistica”, założyciel i właściciel Wydawnictwa „Proksenia” specjalizującego się w problematyce turystycznej. Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek, prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Beskidzkich przy Marszałku Województwa Małopolskiego.

dr Giuseppe Lo Papa, prof. UNIPA – doktor w dziedzinie nauk o środowisku, absolwent Uniwersytetu w Palermo (Włochy). Profesor na Wydziale Nauk Rolniczych i Leśnych Uniwersytetu w Palermo. Wieloletni pracownik naukowy w Teagasc, Irlandia (cyfrowe mapowanie i modelowanie gleby w „Irish Soil Information System”), ekspert ds. pedologii w Agencji Ochrony Środowiska Sycylii. Pełni funkcję wykładowcy goszczącego na wielu uniwersytetach m.in. w Szwecji, Kazachstanie i na Węgrzech. Autor koncepcji i koordynator wielu międzynarodowych projektów z zakresu ochrony środowiska, edukacji, pedagogiki i zarządzania. Jego dorobek naukowy obejmuje dziesiątki publikacji zwartych oraz artykułów z obszaru nauk o glebie oraz ochrony środowiska.

dr inż. Grzegorz Mika – doktor nauk technicznych z zakresu inżynierii materiałowej. Praktyk posiadający bogate doświadczenie informatyczne. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Onwelo S.A.  Pełnił funkcję dyrektora Business Unit Rynki Kapitałowe, Comarch S.A, gdzie odpowiadał za rozwiązania IT dla sektorów bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych. Programista, architekt IT, Software Project Manager (m. in. w zakresie produktów i usług dla domów maklerskich i banków), specjalista w zakresie UML, baz danych, hurtowni danych, Oracle, Java Enterprise Edition, metodologii Agile, architektury rozwiązań (Solution Architecture) oraz Business Intelligence.

dr Marzena Mamak-Zdanecka – doktor nauk socjologicznych; wykładowca w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH. Specjalizuje się w tematyce związanej z teoriami rozwoju społecznego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą procesów społeczno-demograficznych rynku pracy (w tym sektora turystyki, sportu i rekreacji),  przedsiębiorczości i innowacyjności organizacji w warunkach cyfrowej gospodarki, a także zarządzania kompetencjami w kontekście ról zawodowych. Autorka i współautorka licznych publikacji, w tym m. in. „Firma dynamiczna – przedsiębiorca czy zespół przywódczy?”, „Starość niepokorna. O niektórych niestereotypowych rolach seniorów”, „(Auto)biografie organizacji i przywódców: »zanurzenie« w firmowe wartości i tożsamość”.

Janusz Mitulski – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Starszy Dyrektor ds. Rozwoju sieci Marriott International, odpowiedzialny za rozwój sieci na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, Krajów Bałtyckich i Ukrainy. Wykładowca akademicki, trener biznesu. Związany z Mariott International od 2015 r., gdzie przeszedł z firmy doradczej Horwath HTL Polska, pełniąc funkcję partnera i szefa w zespole doradztwa hotelowego i turystycznego oraz angażując się w ok. 200 projektów w Polsce i za granicą. Przez wiele lat był wiceprezesem, a następnie członkiem Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Współautor „Hotel Guidebook” oraz konferencji Hotel Trends Poland & CEE.

dr hab. Sandor Nemethy – profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Środowisku oraz dyrektor Biura Międzynarodowego w Károly Róbert University College, Gyöngyös (Węgry). Doktor w dziedzinie geologii morza. Absolwent Uniwersytetu w Segedynie (Węgry), Uniwersytetów w Lund i Göteborgu (Szwecja) oraz University of Newcastle (Wielka Brytania), a także ​Institute of Management, Darlington College of Technology i University of Teesside (Wielka Brytania). Posiada szerokie wykształcenie przyrodnicze, m.in. z zakresu zakresie gleboznawstwa, biogeochemii i geologii morza, oceanografii chemicznej, geologii historycznej, paleoklimatologii, enologii. Specjalista w zakresie uprawy winorośli, mikrobiologii przemysłowej i technologii fermentacji. Dyplomowany manager z międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i marketingu społecznościowym. Znawca instytucji i administracji UE.  Koordynator wielu europejskich programów edukacyjnych z obszaru zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i rozwoju regionalnego. Autor licznych publikacji naukowych m.in. z obszaru nauk przyrodniczych, geologii i enologii.

dr hab. Branislav Nižnanský – doktor habilitowany nauk o ziemi w dyscyplinie geografia. Wykładowca Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania dorobku nauk matematycznych, informatycznych oraz fizycznych w geografii, m.in. w zakresie kartografii, geoinformatyki, składni i semiotyki map, geografii planetarnej oraz metod ilościowych w geografii. Problematyka  badawcza obejmuje również zagadnienia turystyczne, takie jak: geografia atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru krajów Grupy Wyszehradzkiej,  obsługa ruchu turystycznego, wpływ  warunków zdrowotnych na rozwój turystyki. Prelegent licznych międzynarodowych konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z geografią i turystyką.

dr Zdzisław Onderka – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, absolwent matematyki oraz informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalista w zakresie geoinformatyki, inżynierii oprogramowania, programowania obiektowe C++, sieci komputerowych, sterowania rozmytego i stochastycznego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Główny obszar jego działalności naukowo-badawczej obejmuje: maszyny wirtualne, chmury obliczeniowe, skalowalność, platformy komponentowe, JIT, kompilatory, aplikacje rozproszone, sterowanie deterministyczne, systemy barterowe, bazy danych.

dr Tomasz Pasierbek – doktor nauk biologicznych, absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności biologia w ochronie środowiska oraz Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Specjalista ds. biologii środowiskowej i ekologii lasów górskich. Od 2016 roku dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, z którym jest związany zawodowo od 2005 roku. Współtwórca, ekspert i członek zespołów projektowych wielu projektów badawczych i edukacyjnych, m. in.  „Model działalności parków narodowych w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym” oraz „Budowanie nowej jakości w parkach narodowych z uwzględnieniem oczekiwań i potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego”. Autor programów szkoleń i studiów podyplomowych z obszaru szeroko rozumianej ekologii i ochrony przyrody. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu biologii, ochrony przyrody i turystyki.

dr František Petrovič, prof. RNDr. – doktor nauk przyrodniczych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), pracownik dydaktyczno-naukowy na Wydziale Ekologii i Badań Środowiskowych. Specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście zintegrowanej gospodarki gruntami, zmian użytkowania / pokrycia terenu, trendów w kształtowaniu krajobrazu oraz kulturowych usług ekosystemów. Prowadził wiele projektów naukowych i aplikacyjnych, m. in. lider w projekcie HORIZONT 2020 realizowanym na  Uniwersytecie w Nitrze. Autor i współautor licznych prac naukowych m.in. z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ekologii krajobrazu oraz środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju.

dr hab. Péter Racskó –  doktor matematyki oraz doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych. Kierownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień, jak: bezpieczeństwo IT, zintegrowane systemy informatyczne, modelowanie matematyczne, modelowanie ekologiczne, założone systemy liczbowe, teoria chaosu, geometria fraktalna, analiza danych, programowanie R, business intelligence. Posiada również doświadczenie biznesowe m.in. jako pracownik węgierskiej spółki Telekom; przez wiele pełnił funkcje dyrektora strategii IT, a następnie dyrektora działu ds. analityki biznesowej (business intelligence).

dr hab. inż. Juraj Rákoš – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Produkcji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze. Pracuje na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnavie (Słowacja). Związany z Wydziałem Nauk Społecznych, Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu w Trnavie, gdzie działalności naukowo-badawczej koncentruje się na zarządzaniu finansami publicznymi. W latach 1980-2001 pełnił funkcje zarządcze w różnych organizacjach gospodarczych jako TOP manager. Od 2001 roku związany ze szkolnictwem wyższym, pracując na Uniwersytecie Preszowskim jako kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości oraz jako prodziekan ds. edukacji, a następnie jako docent na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku. Opublikował ok. 70 opracowań naukowych. Poza działalnością badawczą koncentruje się na pracy dydaktycznej, prowadząc zajęcia z zakresu mikro- i makroekonomii, bankowości, zarządzania administracją publiczną, geografii ekonomicznej, analizy finansowej oraz ekonomii biznesu.

dr inż. Grzegorz Rogus – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Adiunkt w Katedrze Informatyki Stosowanej  Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.  Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą takich zagadnień, jak: wytwarzanie  i zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie rozwojem architektury w cyklu rozwoju produktu oprogramowania, metody wytwarzania oprogramowania  w oparciu o paradygmat SOA i EDA, zastosowanie wzorców architektonicznych i projektowych do  wytwarzania aplikacji, procesy wytwarzania oprogramowania w oparciu o oprogramowanie linii produktowych. Posiada kompetencje w dziedzinie architektury, rozwoju oprogramowania, produktów i zarządzania projektami oraz wytwarzania i implementacji aplikacji webowych (warstwa backendowa i frontendowa). Posiada doświadczenie w realizacji komercyjnych projektów informatycznych jako analityk systemu, projektant oraz programista.

dr Magdalena Różycka – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, absolwentka  Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletnia dziennikarka Telewizji Polskiej SA Oddział Katowice oraz publicystka w Polska Press. Laureatka licznych nagród za działalność społeczną i popularyzatorską, m.in. Złoty Glob” za najlepszy program w Polsce poświęcony tematyce turystycznej, „Czerwone Serca” za pracę społeczną na rzecz dzieci z domów dziecka, Ministra Gospodarki za wkład w rozwój samorządności lokalnej, ogólnopolską nagrodę Orłowicza za promocję i popularyzację aktywnego wypoczynku. Autorka licznych publikacji z zakresu mediów publicznych, rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni, cyfryzacji mediów, event marketingu oraz content marketingu.

dr Paweł Różycki, prof. AWF – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, dyrektor Instytutu Turystyki AWF w Krakowie. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą: teorii turystyki, turystyki kulturowej, turystyki religijnej, aktywności turystycznej, trekkingu. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu turystyki, m.in. autor monografii: „Zarys wiedzy o turystyce” oraz „Turystyka a pielgrzymowanie”.  Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Geotourism” wydawanego przez Stowarzyszenie Naukowe im. S. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Członek stowarzyszeń i organizacji turystycznych: International Association of Geotourism, Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek, Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa.

Wiktor Siegel – konsultant, trener i coach. Specjalizuje się w zarządzaniu projektem, zarządzaniu zmianą, wdrażaniu strategii, przywództwie, motywacji, coachingu, zarządzaniu stresem i strategii wellness. Założyciel i współwłaściciel firmy projektowej exploHR, specjalizującej się w badaniach i wdrożeniach zmian w organizacjach. Autor poradnika „Efektywność osobista 4×4”. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży. Wykładał i prowadził warsztaty w języku polskim i angielskim, m. in. w Austrii, Belgii, Finlandii, Indiach, Niemczech, Rosji, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

dr Andrzej Sikora ­ – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, wykładowca w Star University w Stanach Zjednoczonych. Ekspert w dziedzinie mediów cyfrowych. Specjalizuje się w produkcji kontentu onlinowego i inbound marketingu w przestrzeni internetowej, z ukierunkowaniem na analizę odbiorcy, tworzenie i dystrybucję treści na platformach cyfrowych. Dokumentalista, reżyser, scenarzysta i producent telewizyjny. Nadzorował wiele medialnych i internetowych startupów w Polsce, prowadził consulting w zakresie tworzenia nowych przedsięwzięć medialnych w Europie i USA. Inicjator i organizator wirtualnej wymiany kulturowej pomiędzy młodzieżą indiańską a szkołami w Wielkiej Brytanii. W działalności dydaktycznej koncentruje się na umiejętności przekazywania wiedzy w obszarze przed-produkcji, produkcji i post-produkcji kontentu audio-wizualnego w multiformatach dostosowanych do mediów społecznościowych i platform edukacyjnych.

dr inż. Aleksander Skała – doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Główny obszar jego działalności naukowo-badawczej obejmuje: układy energoelektroniczne, elektrotermię i systemy pomiarowe, automatyzację i wizualizację procesów. W latach 2005-2014 pracował dla CERN w Genewie w projektach związanych z systemami automatyki zabezpieczeń magnesów nadprzewodzących oraz automatyzacji i wizualizacji procesów chemicznych. Pracował również w projektach wdrożeniowych na zlecenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie. Posiada doświadczenie menedżerskie – kierował własną firmą oraz pracował na stanowisku dyrektora operacyjnego w firmie o profilu elektronicznym.

dr Jacek Skorus – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, a także Akademii Telewizyjnej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, dziennikarz, nauczyciel akademicki, trener. Specjalizuje się w komunikacji perswazyjnej.  Przez 35 lat związany z TVP jako reporter, lektor, wydawca (m.in. programów publicystycznych) oraz producent i szef redakcji informacyjnych, m.in. kierownik redakcji Panoramy w TVP2. Autor wielu reportaży i filmów dokumentalnych. Wykładowca akademicki w zakresie nauk politycznych, medioznawstwa, dziennikarstwa i kulturoznawstwa. Autor publikacji z obszaru mediów i dziennikarstwa.

dr Jadwiga Sobczuk – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki; absolwentka historii oraz etyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży. Członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSTiE. Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe WSTiE”. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z historii XX wieku, m.in. „Represje wobec Kościoła na Słowacji w latach 1945-55”, „Kościół katakumbowy na Słowacji”, „Rok 1956 – »wiatr odnowy«”, „Milenium 1966 – konflikt i kontrowersje”. Autorka prac z zakresu historii regionalnej, m.in. „Posłowie do Sejmu Krajowego w Galicji z terenu współczesnego powiatu suskiego”, „Pokolenia Ziemi Makowskiej”.

dr Krzysztof Sondel – doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Laureat nagród rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Autor publikacji dotyczących aspektów prawnych turystyki, m.in. „Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych”, „Analiza prawnych aspektów bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich”, „Rola samorządu gminnego we wspieraniu turystyki szkolnej”.

dr hab. inż. Tadeusz Szuba – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Specjalista w zakresie grafiki komputerowej, rzeczywistości wirtualnej, grafiki interaktywnej i animacji, obliczeniowej kolektywnej inteligencji, stosowanej sztucznej inteligencji. Wykładowca akademicki związany z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z  zakresu kolektywnej Inteligencji (CI), modeli symulacyjnych, modeli obliczeniowych. Główny obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje  model formalizacyjny i symulacyjny paradygmatu „niewidzialnej ręki rynku Adama Smitha”.

Maria Jolanta Tokarska – absolwentka historii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz dziennikarstwa i studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalistka w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz produkcji telewizyjnej. Od blisko 30 lat związana z Telewizją Polską S.A., pełniąc funkcję producenta i kierownika produkcji. Obecnie jako współpracownik TVP Kraków zajmuje się produkcją telewizyjną oraz koordynacją przy realizacji filmów dokumentalnych. Doświadczenia w realizacji teatru telewizji, reportaży, dokumentów, widowisk i koncertów wykorzystuje  w pracy ze studentami uczelni, prowadząc zajęcia związane z produkcją telewizyjną, mediami oraz public relations. Pełnomocnik rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w WSTiE.

dr inż. Michał Turek – doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka. Zrealizował kilkadziesiąt projektów informatycznych w rozmaitych technologiach, w większości jako kierownik lub główny wykonawca. Współpracował z licznymi podmiotami komercyjnymi i naukowymi (Comarch, ComputerSoft, Doosan, Datacomp, Interia, Koncept, Mobiltek, XTRF, VSoft i in.). Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu optymalizacji metod modelowania systemów informatycznych (UML), grafiki komputerowej (przetwarzanie kształtów w przestrzeniach n-wymiarowych), optymalizacji technik programowania, przetwarzania wiedzy zapisanej formalnie, automatycznego generowania kodów źródłowych na bazie UML, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych oraz sieci komputerowych.

Piotr Warzyński –  absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Praktyk branży turystycznej i informatycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w międzynarodowych korporacjach, takich jak Comarch SA oraz Sabre Polska Sp. z o.o., gdzie pełnił m.in. funkcję  analityka biznesowego oraz głównego menedżera produktu, a także w branży hotelarskiej jako m.in. szef działu rezerwacji. Specjalista z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych w turystyce, innowacji w turystyce i rekreacji, a także trendów w popycie i podaży przemysłów czasu wolnego.

dr hab. Józef Wroński – doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Absolwent historii sztuki i filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytetów w Monachium i Bochum (Niemcy). Wykładowca akademicki,  prelegent – gościnne wykłady i seminaria w Monachium, Wiedniu, Freiburgu i Kilonii. Promotor architektury polskiej w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Znawca renowacji zabytków architektonicznych i witraży. Inicjator ratowania ginących kościołów drewnianych i kaplic na Limanowszczyźnie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii sztuki, m.in. „Bazylika MB Bolesnej w Limanowej”, „Sztuka Limanowej 1565-2000”, „Architektura sakralna Krakowa w XX wieku” „Dziecko w malarstwie Młodej Polski”, „Drewniane kościoły Limanowszczyzny”, „Nurty i tendencje w architekturze Lwowa na początku XX wieku (1900-1914)”. Autor ponad 150 artykułów popularno-naukowych z zakresu historii sztuki oraz wielu przekładów z języka niemieckiego.

Marcin Ziobro – od ponad 20 lat związany z branżą turystyczną i hotelarstwem (grupa Orbis/Accor, Novotel Kraków City West – kierownik ds. sprzedaży korporacyjnej; dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Vienna International Hotels & Resorts: Andel’s Hotel Cracow i Chopin Hotel Cracow, regionalny dyrektor ds. sprzedaży). W ostatnich latach pełnił  funkcje dyrektora sprzedaży i marketingu oraz dyrektora generalnego w Hilton Garden Inn Kraków Airport, a także dyrektora butikowego Pałacu Bonerowskiego. Autor programu działań CSR. Od 2019 roku dyrektor generalny Premier Kraków Hotel – CFI Hotels Group. Niezależny trener biznesu, autor szkoleń z zakresu sprzedaży, obsługi klienta i zrównoważonego rozwoju w hotelach.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, opowiemy Ci o studiach na WSTiE

+48 (33) 87 42 080
szkola@wste.edu.pl

Znajdziesz nas na: