...

Laboratoria komputerowe

LABORATORIA KOMPUTEROWE

Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami komputerowymi, pozwalającymi studentom na skuteczne i intensywne ćwiczenia praktyczne w ramach laboratoriów przedmiotowych. Każdy słuchacz posiada w trakcie zajęć własne stanowisko komputerowe. Zajęcia odbywają się w małych grupach. W ramach poszczególnych zajęć laboratoryjnych student ma dostęp i korzysta w sposób praktyczny z oprogramowania renomowanych firm software’owych. Umożliwia to zapoznanie się w trakcie studiów z całą gamą oprogramowania narzędziowego.

 

Takie podejście i możliwości są dla studenta bardzo ważne jako podnoszące poziom jego zawodowych umiejętności i dające mu lepszą pozycję na obecnym, wymagającym rynku pracy. 

Stanowiska komputerowe są połączone w sieć komputerową, umożliwiającą korzystanie z różnego rodzaju usług. Oprócz sieci własnej, istnieje także dostęp do sieci ogólnej (zewnętrznej). Poza zajęciami studenci mają także bezpłatny dostęp do kawiarenki internetowej.